| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 02.01.2020 Gjennestad
2 Sangsvane 02.01.2020 Gjennestad
3 Dvergsvane 02.01.2020 Gjennestad
4 Kortnebbgås 05.04.2020 Skarbo
5 Tundragås 04.03.2020 Jomfruland
6 Grågås 12.01.2020 Portør
7 Kanadagås 04.03.2020 Jomfruland
8 Hvitkinngås 19.03.2020 Jomfruland
9 Ringgås 10.09.2020 Jomfruland
10 Gravand 04.03.2020 Jomfruland
11 Brunnakke 02.01.2020 Gjennestad
12 Snadderand 09.05.2020 Lista
13 Krikkand 07.04.2020 Jomfruland
14 Stokkand 02.01.2020 Gjennestad
15 Knekkand 03.05.2020 Presterødkilen
16 Skjeand 06.04.2020 Jomfruland
17 Ringand 28.03.2020 Gjennestad
18 Hvitøyeand 11.05.2020 Snekkestadammen
19 Toppand 02.01.2020 Gjennestad
20 Ærfugl 07.01.2020 Stråholmen
21 Praktærfugl 11.03.2020 Eftang
22 Havelle 07.01.2020 Stråholmen
23 Svartand 12.01.2020 Portør
24 Sjøorre 02.01.2020 Presterødkilen
25 Kvinand 02.01.2020 Presterødkilen
26 Siland 02.01.2020 Presterødkilen
27 Laksand 12.01.2020 Portør
28 Fasan 20.05.2020 Klåstad
29 Lirype 02.06.2020 Sulesund - hovden
30 Fjellrype 01.07.2020 Hovden
31 Storfugl 20.04.2020 Farsjø
32 Orrfugl 12.04.2020 Sneisbuvann
33 Jerpe 09.04.2020 Rønnomdalen
34 Gulnebblom 27.04.2020 Portør
35 Storlom 11.04.2020 Drangedal
36 Islom 07.01.2020 Stråholmen
37 Smålom 21.01.2020 Jomfruland
38 Dvergdykker 20.03.2020 Gunneklevfjorden
39 Gråstrupedykker 07.01.2020 Stråholmen
40 Toppdykker 16.04.2020 Børsesjø
41 Horndykker 07.01.2020 Stråholmen
42 Havlire 07.06.2020 Stråholmen
43 Havsule 07.01.2020 Stråholmen
44 Storskarv 02.01.2020 Gjennestad
45 Toppskarv 07.01.2020 Stråholmen
46 Gråhegre 02.01.2020 Presterødkilen
47 Egretthegre 07.05.2020 List<
48 Silkehegre 20.09.2020 Blixekilen
49 Fiskeørn 15.04.2020 Sannidal
50 Vepsevåk 20.05.2020 Børsesjø
51 Kongeørn 02.01.2020 Nær Larvik E 18
52 Sivhauk 07.04.2020 Jomfruland
53 Myrhauk 10.09.2020 Jomfruland
54 Steppehauk 29.04.2020 Jomfruland
55 Spurvehauk 26.03.2020 Rullen
56 Hønsehauk 21.01.2020 Jomfruland
57 Glente
58 Svartglente 09.05.2020 Lista
59 Havørn 18.03.2020 Kragerø
60 Fjellvåk 11.03.2020 Eftang
61 Musvåk 02.01.2020 Gjennestad
62 Vannrikse 06.04.2020 Kalstad
63 Åkerrikse 20.05.2020 Børsesjø
64 Sivhøne 16.04.2020 Tangendammen
65 Sothøne 20.03.2020 Gunneklevfjorden
66 Trane 28.03.2020 Gjennestad
67 Vipe 04.03.2020 Jomfruland
68 Heilo 14.04.2020 Jomfruland
69 Tundralo 19.03.2020 Jomfruland
70 Sandlo 04.03.2020 Jomfruland
71 Dverglo 16.04.2020 Pasa
72 Boltit 09.05.2020 Lista
73 Tjeld 04.03.2020 Jomfruland
74 Kvartbekkasin 07.01.2020 Stråholmen
75 Dobbeltbekkasin 02.06.2020 Sulesund - hovden
76 Enkeltbekkasin 21.01.2020 Jomfruland
77 Lappspove 06.04.2020 Jomfruland
78 Småspove 30.04.2020 Jomfruland
79 Storspove 16.04.2020 Børsesjø
80 Sotsnipe 07.05.2020 List<
81 Rødstilk 23.04.2020 Jomfruland
82 Gluttsnipe 29.04.2020 Jomfruland
83 Skogsnipe 11.04.2020 Drangedal
84 Grønnstilk 09.05.2020 Lista
85 Strandsnipe 29.04.2020 Jomfruland
86 Steinvender 19.05.2020 Jomfruland
87 Polarsnipe 09.05.2020 Lista
88 Sandløper 03.06.2020 Jomfruland
89 Dvergsnipe 10.09.2020 Jomfruland
90 Temmincksnipe 24.05.2020 Jomfruland
91 Myrsnipe 16.05.2020 Portør
92 Fjæreplytt 07.01.2020 Stråholmen
93 Fjellmyrløper 31.05.2020 Jomfruland
94 Brushane 07.06.2020 Stråholmen
95 Rugde 16.03.2020 Ramsåsen
96 Krykkje 07.01.2020 Stråholmen
97 Hettemåke 21.01.2020 Jomfruland
98 Fiskemåke 02.01.2020 Gjennestad
99 Gråmåke 02.01.2020 Gjennestad
100 Sildemåke 27.03.2020 Jomfruland
101 Svartbak 02.01.2020 Gjennestad
102 Svartterne 28.05.2020 Jomfruland
103 Makrellterne 23.04.2020 Jomfruland
104 Rødnebbterne 09.05.2020 Lista
105 Storjo 12.01.2020 Portør
106 Tyvjo 09.05.2020 Lista
107 Lomvi 21.01.2020 Jomfruland
108 Alke 07.01.2020 Stråholmen
109 Teist 07.01.2020 Stråholmen
110 Klippedue (dom.: bydue) 04.01.2020 Farsjø
111 Skogdue 02.01.2020 Gjennestad
112 Ringdue 02.01.2020 Gjennestad
113 Tyrkerdue 07.04.2020 Jomfruland
114 Gjøk 21.05.2020 Farsjø
115 Hubro 04.03.2020 Jomfruland
116 Kattugle 03.01.2020 Åby
117 Haukugle 04.01.2020 Farsjø
118 Spurveugle 16.03.2020 Ramsåsen
119 Nattravn 25.05.2020 Kroken
120 Tårnseiler 11.05.2020 Gjennestad
121 Isfugl 03.01.2020 Åby
122 Vendehals 22.04.2020 Farsjø
123 Hvitryggspett 26.03.2020 Rullen
124 Flaggspett 04.01.2020 Farsjø
125 Tretåspett 20.03.2020 Kurdøla
126 Dvergspett 16.01.2020 Barlindfjell
127 Svartspett 16.01.2020 Barlindfjell
128 Grønnspett 16.01.2020 Barlindfjell
129 Gråspett 20.03.2020 Kurdøla
130 Tårnfalk 02.01.2020 Gjennestad
131 Dvergfalk 17.07.2020 Brattfjell
132 Lerkefalk 11.05.2020 Borrevann
133 Vandrefalk 04.03.2020 Jomfruland
134 Tornskate 21.05.2020 Farsjø
135 Varsler 14.03.2020 Bamble
136 Nøtteskrike 02.01.2020 Gjennestad
137 Skjære 02.01.2020 Gjennestad
138 Nøttekråke 16.09.2020 Rogn
139 Kaie 02.01.2020 Gjennestad
140 Kornkråke 14.04.2020 Jomfruland
141 Svartkråke 10.04.2020 Rogn
142 Kråke 02.01.2020 Gjennestad
143 Ravn 02.01.2020 Gjennestad
144 Skjeggmeis 07.05.2020 List<
145 Dverglerke 07.05.2020 Søgne
146 Trelerke 31.03.2020 Rapen
147 Sanglerke 07.01.2020 Stråholmen
148 Fjellerke 06.04.2020 Jomfruland
149 Sandsvale 01.05.2020 Brødsjøvannet
150 Låvesvale 20.04.2020 Farsjø
151 Taksvale 23.04.2020 Jomfruland
152 Løvmeis 16.01.2020 Barlindfjell
153 Granmeis 30.03.2020 Kurdøla
154 Svartmeis 10.04.2020 Bamblevann
155 Toppmeis 23.01.2020 Borteid
156 Kjøttmeis 02.01.2020 Gjennestad
157 Blåmeis 02.01.2020 Gjennestad
158 Pungmeis 11.05.2020 Borrevann
159 Stjertmeis 12.01.2020 Portør
160 Spettmeis 02.01.2020 Gjennestad
161 Trekryper 19.03.2020 Jomfruland
162 Gjerdesmett 02.01.2020 Gjennestad
163 Fossekall 04.01.2020 Farsjø
164 Fuglekonge 12.01.2020 Portør
165 Løvsanger 22.04.2020 Farsjø
166 Gransanger 31.03.2020 Rapen
167 Bøksanger 09.05.2020 Lista
168 Gulsanger 24.05.2020 Jomfruland
169 Sivsanger 07.05.2020 List<
170 Rørsanger 02.05.2020 Frydensborgtjenna
171 Busksanger 06.06.2020 Larvik Sandefjord
172 Myrsanger 28.05.2020 Jomfruland
173 Gresshoppesanger 11.08.2020 Lista
174 Munk 21.04.2020 Skarbo
175 Hagesanger 09.05.2020 Lista
176 Tornsanger 09.05.2020 Lista
177 Møller 29.04.2020 Jomfruland
178 Gråfluesnapper 11.05.2020 Stokkevannet
179 Rødstrupe 07.01.2020 Stråholmen
180 Nattergal 03.05.2020 Mølen
181 Blåstrupe 02.06.2020 Sulesund - hovden
182 Svarthvit fluesnapper 21.04.2020 Skarbo
183 Svartrødstjert 06.04.2020 Jomfruland
184 Rødstjert 29.04.2020 Jomfruland
185 Buskskvett 29.04.2020 Jomfruland
186 Svartstrupe 11.03.2020 Eftang
187 Steinskvett 06.04.2020 Jomfruland
188 Ringtrost 14.04.2020 Jomfruland
189 Svarttrost 02.01.2020 Gjennestad
190 Gråtrost 07.01.2020 Stråholmen
191 Rødvingetrost 08.04.2020 Stølevann
192 Måltrost 18.03.2020 Kragerø
193 Duetrost 07.03.2020 Portør
194 Stær 04.03.2020 Jomfruland
195 Jernspurv 15.04.2020 Sannidal
196 Linerle 12.03.2020 Storemyr
197 Gulerle 09.05.2020 Lista
198 Vintererle 14.03.2020 Bamble
199 Trepiplerke 22.04.2020 Farsjø
200 Heipiplerke 21.01.2020 Jomfruland
201 Skjærpiplerke 07.01.2020 Stråholmen
202 Vannpiplerke 02.01.2020 Mølen
203 Sidensvans 24.01.2020 Skarbo
204 Snøspurv 11.03.2020 Eftang
205 Gulspurv 04.03.2020 Jomfruland
206 Sivspurv 19.03.2020 Jomfruland
207 Bokfink 07.01.2020 Stråholmen
208 Bjørkefink 01.07.2020 Hovden
209 Konglebit 02.01.2020 Gjennestad
210 Rosenfink 11.06.2020 Modammen
211 Grønnfink 07.01.2020 Stråholmen
212 Furukorsnebb 11.04.2020 Drangedal
213 Grankorsnebb 04.01.2020 Farsjø
214 Båndkorsnebb 10.09.2020 Jomfruland
215 Brunsisik 14.04.2020 Jomfruland
216 Gråsisik 04.03.2020 Jomfruland
217 Grønnsisik 02.01.2020 Gjennestad
218 Stillits 05.03.2020 Skotmyr
219 Gulirisk 06.06.2020 Larvik Sandefjord
220 Dompap 03.01.2020 Åby
221 Kjernebiter 23.03.2020 Rullen
222 Bergirisk 07.01.2020 Stråholmen
223 Tornirisk 23.04.2020 Jomfruland
224 Gråspurv 02.01.2020 Gjennestad
225 Pilfink 02.01.2020 Gjennestad

NSKF-arter er uthevet.