| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 02.01.2020 Gjennestad
2 Sangsvane 02.01.2020 Gjennestad
3 Dvergsvane 02.01.2020 Gjennestad
4 Kortnebbgås 05.04.2020 Skarbo
5 Tundragås 04.03.2020 Jomfruland
6 Grågås 12.01.2020 Portør
7 Kanadagås 04.03.2020 Jomfruland
8 Hvitkinngås 19.03.2020 Jomfruland
9 Gravand 04.03.2020 Jomfruland
10 Brunnakke 02.01.2020 Gjennestad
11 Stokkand 02.01.2020 Gjennestad
12 Skjeand 06.04.2020 Jomfruland
13 Ringand 28.03.2020 Gjennestad
14 Toppand 02.01.2020 Gjennestad
15 Ærfugl 07.01.2020 Stråholmen
16 Praktærfugl 11.03.2020 Eftang
17 Havelle 07.01.2020 Stråholmen
18 Svartand 12.01.2020 Portør
19 Sjøorre 02.01.2020 Presterødkilen
20 Kvinand 02.01.2020 Presterødkilen
21 Siland 02.01.2020 Presterødkilen
22 Laksand 12.01.2020 Portør
23 Islom 07.01.2020 Stråholmen
24 Smålom 21.01.2020 Jomfruland
25 Dvergdykker 20.03.2020 Gunneklevfjorden
26 Gråstrupedykker 07.01.2020 Stråholmen
27 Horndykker 07.01.2020 Stråholmen
28 Havsule 07.01.2020 Stråholmen
29 Storskarv 02.01.2020 Gjennestad
30 Toppskarv 07.01.2020 Stråholmen
31 Gråhegre 02.01.2020 Presterødkilen
32 Kongeørn 02.01.2020 Nær Larvik E 18
33 Spurvehauk 26.03.2020 Rullen
34 Hønsehauk 21.01.2020 Jomfruland
35 Havørn 18.03.2020 Kragerø
36 Fjellvåk 11.03.2020 Eftang
37 Musvåk 02.01.2020 Gjennestad
38 Vannrikse 06.04.2020 Kalstad
39 Sothøne 20.03.2020 Gunneklevfjorden
40 Trane 28.03.2020 Gjennestad
41 Vipe 04.03.2020 Jomfruland
42 Tundralo 19.03.2020 Jomfruland
43 Sandlo 04.03.2020 Jomfruland
44 Tjeld 04.03.2020 Jomfruland
45 Kvartbekkasin 07.01.2020 Stråholmen
46 Enkeltbekkasin 21.01.2020 Jomfruland
47 Lappspove 06.04.2020 Jomfruland
48 Fjæreplytt 07.01.2020 Stråholmen
49 Rugde 16.03.2020 Ramsåsen
50 Krykkje 07.01.2020 Stråholmen
51 Hettemåke 21.01.2020 Jomfruland
52 Fiskemåke 02.01.2020 Gjennestad
53 Gråmåke 02.01.2020 Gjennestad
54 Sildemåke 27.03.2020 Jomfruland
55 Svartbak 02.01.2020 Gjennestad
56 Storjo 12.01.2020 Portør
57 Lomvi 21.01.2020 Jomfruland
58 Alke 07.01.2020 Stråholmen
59 Teist 07.01.2020 Stråholmen
60 Klippedue (dom.: bydue) 04.01.2020 Farsjø
61 Skogdue 02.01.2020 Gjennestad
62 Ringdue 02.01.2020 Gjennestad
63 Hubro 04.03.2020 Jomfruland
64 Kattugle 03.01.2020 Åby
65 Haukugle 04.01.2020 Farsjø
66 Spurveugle 16.03.2020 Ramsåsen
67 Isfugl 03.01.2020 Åby
68 Hvitryggspett 26.03.2020 Rullen
69 Flaggspett 04.01.2020 Farsjø
70 Tretåspett 20.03.2020 Kurdøla
71 Dvergspett 16.01.2020 Barlindfjell
72 Svartspett 16.01.2020 Barlindfjell
73 Grønnspett 16.01.2020 Barlindfjell
74 Gråspett 20.03.2020 Kurdøla
75 Tårnfalk 02.01.2020 Gjennestad
76 Vandrefalk 04.03.2020 Jomfruland
77 Varsler 14.03.2020 Bamble
78 Nøtteskrike 02.01.2020 Gjennestad
79 Skjære 02.01.2020 Gjennestad
80 Kaie 02.01.2020 Gjennestad
81 Kråke 02.01.2020 Gjennestad
82 Ravn 02.01.2020 Gjennestad
83 Trelerke 31.03.2020 Rapen
84 Sanglerke 07.01.2020 Stråholmen
85 Fjellerke 06.04.2020 Jomfruland
86 Løvmeis 16.01.2020 Barlindfjell
87 Granmeis 30.03.2020 Kurdøla
88 Toppmeis 23.01.2020 Borteid
89 Kjøttmeis 02.01.2020 Gjennestad
90 Blåmeis 02.01.2020 Gjennestad
91 Stjertmeis 12.01.2020 Portør
92 Spettmeis 02.01.2020 Gjennestad
93 Trekryper 19.03.2020 Jomfruland
94 Gjerdesmett 02.01.2020 Gjennestad
95 Fossekall 04.01.2020 Farsjø
96 Fuglekonge 12.01.2020 Portør
97 Gransanger 31.03.2020 Rapen
98 Rødstrupe 07.01.2020 Stråholmen
99 Svartrødstjert 06.04.2020 Jomfruland
100 Svartstrupe 11.03.2020 Eftang
101 Steinskvett 06.04.2020 Jomfruland
102 Svarttrost 02.01.2020 Gjennestad
103 Gråtrost 07.01.2020 Stråholmen
104 Måltrost 18.03.2020 Kragerø
105 Duetrost 07.03.2020 Portør
106 Stær 04.03.2020 Jomfruland
107 Linerle 12.03.2020 Storemyr
108 Vintererle 14.03.2020 Bamble
109 Heipiplerke 21.01.2020 Jomfruland
110 Skjærpiplerke 07.01.2020 Stråholmen
111 Vannpiplerke 02.01.2020 Mølen
112 Sidensvans 24.01.2020 Skarbo
113 Snøspurv 11.03.2020 Eftang
114 Gulspurv 04.03.2020 Jomfruland
115 Sivspurv 19.03.2020 Jomfruland
116 Bokfink 07.01.2020 Stråholmen
117 Konglebit 02.01.2020 Gjennestad
118 Grønnfink 07.01.2020 Stråholmen
119 Grankorsnebb 04.01.2020 Farsjø
120 Gråsisik 04.03.2020 Jomfruland
121 Grønnsisik 02.01.2020 Gjennestad
122 Stillits 05.03.2020 Skotmyr
123 Dompap 03.01.2020 Åby
124 Kjernebiter 23.03.2020 Rullen
125 Bergirisk 07.01.2020 Stråholmen
126 Gråspurv 02.01.2020 Gjennestad
127 Pilfink 02.01.2020 Gjennestad

NSKF-arter er uthevet.