| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 02.01.2020 Gjennestad
2 Sangsvane 02.01.2020 Gjennestad
3 Dvergsvane 02.01.2020 Gjennestad
4 Sædgås 14.10.2020 Lista
5 Kortnebbgås 05.04.2020 Skarbo
6 Tundragås 04.03.2020 Jomfruland
7 Grågås 12.01.2020 Portør
8 Kanadagås 04.03.2020 Jomfruland
9 Hvitkinngås 19.03.2020 Jomfruland
10 Ringgås 10.09.2020 Jomfruland
11 Gravand 04.03.2020 Jomfruland
12 Brunnakke 02.01.2020 Gjennestad
13 Snadderand 09.05.2020 Lista
14 Krikkand 07.04.2020 Jomfruland
15 Stokkand 02.01.2020 Gjennestad
16 Stjertand 02.10.2020 Jæren
17 Knekkand 03.05.2020 Presterødkilen
18 Skjeand 06.04.2020 Jomfruland
19 Taffeland 10.08.2020 Lista
20 Ringand 28.03.2020 Gjennestad
21 Hvitøyeand 11.05.2020 Snekkestadammen
22 Toppand 02.01.2020 Gjennestad
23 Bergand 14.10.2020 Lista
24 Ærfugl 07.01.2020 Stråholmen
25 Praktærfugl 11.03.2020 Eftang
26 Havelle 07.01.2020 Stråholmen
27 Svartand 12.01.2020 Portør
28 Sjøorre 02.01.2020 Presterødkilen
29 Kvinand 02.01.2020 Presterødkilen
30 Lappfiskand 02.10.2020 Søylandsvannet
31 Siland 02.01.2020 Presterødkilen
32 Laksand 12.01.2020 Portør
33 Fasan 20.05.2020 Klåstad
34 Lirype 02.06.2020 Sulesund - hovden
35 Fjellrype 01.07.2020 Hovden
36 Storfugl 20.04.2020 Farsjø
37 Orrfugl 12.04.2020 Sneisbuvann
38 Jerpe 09.04.2020 Rønnomdalen
39 Gulnebblom 27.04.2020 Portør
40 Storlom 11.04.2020 Drangedal
41 Islom 07.01.2020 Stråholmen
42 Smålom 21.01.2020 Jomfruland
43 Dvergdykker 20.03.2020 Gunneklevfjorden
44 Gråstrupedykker 07.01.2020 Stråholmen
45 Toppdykker 16.04.2020 Børsesjø
46 Horndykker 07.01.2020 Stråholmen
47 Havhest 29.09.2020 Stråholmen
48 Havlire 07.06.2020 Stråholmen
49 Havsule 07.01.2020 Stråholmen
50 Storskarv 02.01.2020 Gjennestad
51 Toppskarv 07.01.2020 Stråholmen
52 Gråhegre 02.01.2020 Presterødkilen
53 Egretthegre 07.05.2020 List<
54 Silkehegre 20.09.2020 Blixekilen
55 Fiskeørn 15.04.2020 Sannidal
56 Vepsevåk 20.05.2020 Børsesjø
57 Kongeørn 02.01.2020 Nær Larvik E 18
58 Sivhauk 07.04.2020 Jomfruland
59 Myrhauk 10.09.2020 Jomfruland
60 Steppehauk 29.04.2020 Jomfruland
61 Spurvehauk 26.03.2020 Rullen
62 Hønsehauk 21.01.2020 Jomfruland
63 Glente
64 Svartglente 09.05.2020 Lista
65 Havørn 18.03.2020 Kragerø
66 Fjellvåk 11.03.2020 Eftang
67 Musvåk 02.01.2020 Gjennestad
68 Vannrikse 06.04.2020 Kalstad
69 Åkerrikse 20.05.2020 Børsesjø
70 Sivhøne 16.04.2020 Tangendammen
71 Sothøne 20.03.2020 Gunneklevfjorden
72 Trane 28.03.2020 Gjennestad
73 Vipe 04.03.2020 Jomfruland
74 Heilo 14.04.2020 Jomfruland
75 Tundralo 19.03.2020 Jomfruland
76 Sandlo 04.03.2020 Jomfruland
77 Dverglo 16.04.2020 Pasa
78 Boltit 09.05.2020 Lista
79 Tjeld 04.03.2020 Jomfruland
80 Kvartbekkasin 07.01.2020 Stråholmen
81 Dobbeltbekkasin 02.06.2020 Sulesund - hovden
82 Enkeltbekkasin 21.01.2020 Jomfruland
83 Lappspove 06.04.2020 Jomfruland
84 Småspove 30.04.2020 Jomfruland
85 Storspove 16.04.2020 Børsesjø
86 Sotsnipe 07.05.2020 List<
87 Rødstilk 23.04.2020 Jomfruland
88 Gluttsnipe 29.04.2020 Jomfruland
89 Skogsnipe 11.04.2020 Drangedal
90 Grønnstilk 09.05.2020 Lista
91 Strandsnipe 29.04.2020 Jomfruland
92 Steinvender 19.05.2020 Jomfruland
93 Polarsnipe 09.05.2020 Lista
94 Sandløper 03.06.2020 Jomfruland
95 Dvergsnipe 10.09.2020 Jomfruland
96 Temmincksnipe 24.05.2020 Jomfruland
97 Tundrasnipe 02.10.2020 Jæren
98 Myrsnipe 16.05.2020 Portør
99 Fjæreplytt 07.01.2020 Stråholmen
100 Fjellmyrløper 31.05.2020 Jomfruland
101 Brushane 07.06.2020 Stråholmen
102 Rugde 16.03.2020 Ramsåsen
103 Krykkje 07.01.2020 Stråholmen
104 Hettemåke 21.01.2020 Jomfruland
105 Fiskemåke 02.01.2020 Gjennestad
106 Gråmåke 02.01.2020 Gjennestad
107 Sildemåke 27.03.2020 Jomfruland
108 Svartbak 02.01.2020 Gjennestad
109 Svartterne 28.05.2020 Jomfruland
110 Makrellterne 23.04.2020 Jomfruland
111 Rødnebbterne 09.05.2020 Lista
112 Storjo 12.01.2020 Portør
113 Tyvjo 09.05.2020 Lista
114 Alkekonge 14.10.2020 Lista
115 Lomvi 21.01.2020 Jomfruland
116 Alke 07.01.2020 Stråholmen
117 Teist 07.01.2020 Stråholmen
118 Lunde 08.11.2020 Portør
119 Klippedue (dom.: bydue) 04.01.2020 Farsjø
120 Skogdue 02.01.2020 Gjennestad
121 Ringdue 02.01.2020 Gjennestad
122 Tyrkerdue 07.04.2020 Jomfruland
123 Gjøk 21.05.2020 Farsjø
124 Hubro 04.03.2020 Jomfruland
125 Kattugle 03.01.2020 Åby
126 Haukugle 04.01.2020 Farsjø
127 Spurveugle 16.03.2020 Ramsåsen
128 Jordugle 14.10.2020 Lista
129 Nattravn 25.05.2020 Kroken
130 Tårnseiler 11.05.2020 Gjennestad
131 Isfugl 03.01.2020 Åby
132 Hærfugl 14.10.2020 Lista
133 Vendehals 22.04.2020 Farsjø
134 Hvitryggspett 26.03.2020 Rullen
135 Flaggspett 04.01.2020 Farsjø
136 Tretåspett 20.03.2020 Kurdøla
137 Dvergspett 16.01.2020 Barlindfjell
138 Svartspett 16.01.2020 Barlindfjell
139 Grønnspett 16.01.2020 Barlindfjell
140 Gråspett 20.03.2020 Kurdøla
141 Tårnfalk 02.01.2020 Gjennestad
142 Dvergfalk 17.07.2020 Brattfjell
143 Lerkefalk 11.05.2020 Borrevann
144 Vandrefalk 04.03.2020 Jomfruland
145 Tornskate 21.05.2020 Farsjø
146 Varsler 14.03.2020 Bamble
147 Nøtteskrike 02.01.2020 Gjennestad
148 Skjære 02.01.2020 Gjennestad
149 Nøttekråke 16.09.2020 Rogn
150 Kaie 02.01.2020 Gjennestad
151 Kornkråke 14.04.2020 Jomfruland
152 Svartkråke 10.04.2020 Rogn
153 Kråke 02.01.2020 Gjennestad
154 Ravn 02.01.2020 Gjennestad
155 Skjeggmeis 07.05.2020 List<
156 Dverglerke 07.05.2020 Søgne
157 Trelerke 31.03.2020 Rapen
158 Sanglerke 07.01.2020 Stråholmen
159 Fjellerke 06.04.2020 Jomfruland
160 Sandsvale 01.05.2020 Brødsjøvannet
161 Låvesvale 20.04.2020 Farsjø
162 Taksvale 23.04.2020 Jomfruland
163 Løvmeis 16.01.2020 Barlindfjell
164 Granmeis 30.03.2020 Kurdøla
165 Svartmeis 10.04.2020 Bamblevann
166 Toppmeis 23.01.2020 Borteid
167 Kjøttmeis 02.01.2020 Gjennestad
168 Blåmeis 02.01.2020 Gjennestad
169 Pungmeis 11.05.2020 Borrevann
170 Stjertmeis 12.01.2020 Portør
171 Spettmeis 02.01.2020 Gjennestad
172 Trekryper 19.03.2020 Jomfruland
173 Gjerdesmett 02.01.2020 Gjennestad
174 Fossekall 04.01.2020 Farsjø
175 Fuglekonge 12.01.2020 Portør
176 Løvsanger 22.04.2020 Farsjø
177 Gransanger 31.03.2020 Rapen
178 Bøksanger 09.05.2020 Lista
179 Gulsanger 24.05.2020 Jomfruland
180 Sivsanger 07.05.2020 List<
181 Rørsanger 02.05.2020 Frydensborgtjenna
182 Busksanger 06.06.2020 Larvik Sandefjord
183 Myrsanger 28.05.2020 Jomfruland
184 Gresshoppesanger 11.08.2020 Lista
185 Munk 21.04.2020 Skarbo
186 Hagesanger 09.05.2020 Lista
187 Tornsanger 09.05.2020 Lista
188 Møller 29.04.2020 Jomfruland
189 Gråfluesnapper 11.05.2020 Stokkevannet
190 Rødstrupe 07.01.2020 Stråholmen
191 Nattergal 03.05.2020 Mølen
192 Blåstrupe 02.06.2020 Sulesund - hovden
193 Blåstjert 29.09.2020 Stråholmen
194 Svarthvit fluesnapper 21.04.2020 Skarbo
195 Svartrødstjert 06.04.2020 Jomfruland
196 Rødstjert 29.04.2020 Jomfruland
197 Buskskvett 29.04.2020 Jomfruland
198 Svartstrupe 11.03.2020 Eftang
199 Steinskvett 06.04.2020 Jomfruland
200 Ringtrost 14.04.2020 Jomfruland
201 Svarttrost 02.01.2020 Gjennestad
202 Gråtrost 07.01.2020 Stråholmen
203 Rødvingetrost 08.04.2020 Stølevann
204 Måltrost 18.03.2020 Kragerø
205 Duetrost 07.03.2020 Portør
206 Stær 04.03.2020 Jomfruland
207 Jernspurv 15.04.2020 Sannidal
208 Linerle 12.03.2020 Storemyr
209 Gulerle 09.05.2020 Lista
210 Vintererle 14.03.2020 Bamble
211 Trepiplerke 22.04.2020 Farsjø
212 Heipiplerke 21.01.2020 Jomfruland
213 Skjærpiplerke 07.01.2020 Stråholmen
214 Vannpiplerke 02.01.2020 Mølen
215 Sidensvans 24.01.2020 Skarbo
216 Lappspurv 18.10.2020 Mølen
217 Snøspurv 11.03.2020 Eftang
218 Gulspurv 04.03.2020 Jomfruland
219 Sivspurv 19.03.2020 Jomfruland
220 Bokfink 07.01.2020 Stråholmen
221 Bjørkefink 01.07.2020 Hovden
222 Konglebit 02.01.2020 Gjennestad
223 Rosenfink 11.06.2020 Modammen
224 Grønnfink 07.01.2020 Stråholmen
225 Furukorsnebb 11.04.2020 Drangedal
226 Grankorsnebb 04.01.2020 Farsjø
227 Båndkorsnebb 10.09.2020 Jomfruland
228 Brunsisik 14.04.2020 Jomfruland
229 Gråsisik 04.03.2020 Jomfruland
230 Polarsisik 08.11.2020 Jomfruland
231 Grønnsisik 02.01.2020 Gjennestad
232 Stillits 05.03.2020 Skotmyr
233 Gulirisk 06.06.2020 Larvik Sandefjord
234 Dompap 03.01.2020 Åby
235 Kjernebiter 23.03.2020 Rullen
236 Bergirisk 07.01.2020 Stråholmen
237 Tornirisk 23.04.2020 Jomfruland
238 Gråspurv 02.01.2020 Gjennestad
239 Pilfink 02.01.2020 Gjennestad

NSKF-arter er uthevet.