| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 04.02.2012 Jomfruland
2 Sangsvane
3 Grågås 04.02.2012 Jomfruland
4 Kanadagås
5 Gravand 26.02.2021 Stråholmen
6 Stokkand 04.02.2012 Jomfruland
7 Toppand 04.02.2012 Jomfruland
8 Ærfugl 04.02.2012 Jomfruland
9 Havelle 04.02.2012 Jomfruland
10 Svartand 04.02.2012 Jomfruland
11 Sjøorre 04.02.2012 Jomfruland
12 Kvinand 04.02.2012 Jomfruland
13 Siland 04.02.2012 Jomfruland
14 Laksand 04.02.2012 Jomfruland
15 Gulnebblom 04.02.2012 Jomfruland
16 Islom 04.02.2012 Jomfruland
17 Smålom 04.02.2012 Jomfruland
18 Dvergdykker 04.02.2012 Jomfruland
19 Gråstrupedykker
20 Horndykker 04.02.2012 Jomfruland
21 Storskarv 04.02.2012 Jomfruland
22 Toppskarv 04.02.2012 Jomfruland
23 Gråhegre
24 Rørdrum 23.02.2021 Jomfruland
25 Kongeørn 04.02.2012 Jomfruland
26 Spurvehauk 04.02.2012 Jomfruland
27 Hønsehauk
28 Havørn 04.02.2012 Jomfruland
29 Fjellvåk 04.02.2012 Jomfruland
30 Musvåk 04.02.2012 Jomfruland
31 Vannrikse 04.02.2012 Jomfruland
32 Sothøne 04.02.2012 Jomfruland
33 Vipe 26.02.2021 Stråholmen
34 Sandlo 23.02.2021 Jomfruland
35 Tjeld 23.02.2021 Jomfruland
36 Enkeltbekkasin 04.02.2012 Jomfruland
37 Storspove 04.02.2012 Jomfruland
38 Myrsnipe 25.02.2021 Mølen
39 Fjæreplytt 04.02.2012 Jomfruland
40 Rugde
41 Krykkje 04.02.2012 Jomfruland
42 Hettemåke 25.02.2021 Mølen
43 Gråmåke 04.02.2012 Jomfruland
44 Sildemåke 23.02.2021 Jomfruland
45 Svartbak 04.02.2012 Jomfruland
46 Alkekonge 04.02.2012 Jomfruland
47 Lomvi
48 Alke
49 Teist 04.02.2012 Jomfruland
50 Klippedue (dom.: bydue)
51 Ringdue 04.02.2012 Jomfruland
52 Hubro 23.02.2021 Jomfruland
53 Kattugle 04.02.2012 Jomfruland
54 Isfugl 04.02.2012 Jomfruland
55 Flaggspett 04.02.2012 Jomfruland
56 Svartspett 04.02.2012 Jomfruland
57 Grønnspett 04.02.2012 Jomfruland
58 Tårnfalk 04.02.2012 Jomfruland
59 Nøtteskrike 04.02.2012 Jomfruland
60 Skjære 04.02.2012 Jomfruland
61 Kaie 04.02.2012 Jomfruland
62 Kråke 04.02.2012 Jomfruland
63 Ravn 04.02.2012 Jomfruland
64 Fjellerke
65 Svartmeis 23.02.2021 Jomfruland
66 Kjøttmeis 04.02.2012 Jomfruland
67 Blåmeis 04.02.2012 Jomfruland
68 Spettmeis 04.02.2012 Jomfruland
69 Gjerdesmett 04.02.2012 Jomfruland
70 Fossekall 04.02.2012 Jomfruland
71 Fuglekonge 04.02.2012 Jomfruland
72 Rødstrupe 04.02.2012 Jomfruland
73 Svartstrupe 23.02.2021 Jomfruland
74 Svarttrost 04.02.2012 Jomfruland
75 Gråtrost 04.02.2012 Jomfruland
76 Rødvingetrost 23.02.2021 Jomfruland
77 Stær 23.02.2021 Jomfruland
78 Skjærpiplerke 04.02.2012 Jomfruland
79 Sidensvans 04.02.2012 Jomfruland
80 Gulspurv 04.02.2012 Jomfruland
81 Bokfink 04.02.2012 Jomfruland
82 Grønnfink 04.02.2012 Jomfruland
83 Gråsisik 04.02.2012 Jomfruland
84 Stillits 04.02.2012 Jomfruland
85 Dompap 04.02.2012 Jomfruland
86 Kjernebiter 04.02.2012 Jomfruland
87 Gråspurv 04.02.2012 Jomfruland
88 Pilfink 04.02.2012 Jomfruland

NSKF-arter er uthevet.