| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Mark Thomson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Ringgås
8 Gravand
9 Brunnakke
10 Krikkand
11 Stokkand
12 Skjeand
13 Taffeland
14 Toppand
15 Bergand
16 Ærfugl
17 Havelle
18 Svartand
19 Sjøorre
20 Kvinand
21 Siland
22 Laksand
23 Vaktel
24 Fjellrype
25 Orrfugl
26 Islom
27 Smålom
28 Dvergdykker
29 Toppdykker
30 Horndykker
31 Havhest
32 Havsule
33 Storskarv
34 Toppskarv
35 Gråhegre
36 Kongeørn
37 Sivhauk
38 Myrhauk
39 Spurvehauk
40 Havørn
41 Musvåk
42 Vannrikse
43 Åkerrikse
44 Sivhøne
45 Sothøne
46 Trane
47 Vipe
48 Heilo
49 Sandlo
50 Tjeld
51 Enkeltbekkasin
52 Småspove
53 Storspove
54 Rødstilk
55 Gluttsnipe
56 Skogsnipe
57 Grønnstilk
58 Strandsnipe
59 Steinvender
60 Polarsnipe
61 Dvergsnipe
62 Myrsnipe
63 Brushane
64 Rugde
65 Orientbrakksvale 27.05.2018 Håtangen
66 Krykkje
67 Hettemåke
68 Fiskemåke
69 Gråmåke
70 Sildemåke
71 Polarmåke
72 Svartbak
73 Makrellterne
74 Rødnebbterne
75 Lomvi
76 Alke
77 Teist
78 Klippedue (dom.: bydue)
79 Ringdue
80 Tyrkerdue
81 Gjøk
82 Kattugle
83 Jordugle
84 Tårnseiler
85 Blåråke 20.11.2018 Jåbekk
86 Vendehals
87 Dvergspett
88 Flaggspett
89 Grønnspett
90 Gråspett
91 Dvergfalk
92 Vandrefalk
93 Tornskate
94 Nøtteskrike
95 Skjære
96 Nøttekråke
97 Kaie
98 Kornkråke
99 Svartkråke
100 Kråke
101 Ravn
102 Sanglerke
103 Sandsvale
104 Låvesvale
105 Taksvale
106 Granmeis
107 Svartmeis
108 Toppmeis
109 Kjøttmeis
110 Blåmeis
111 Spettmeis
112 Trekryper
113 Gjerdesmett
114 Fossekall
115 Fuglekonge
116 Løvsanger
117 Gransanger
118 Bøksanger
119 Gulbrynsanger
120 Gulsanger
121 Sivsanger
122 Rørsanger
123 Trostesanger 14.05.2018 Utsira
124 Gresshoppesanger
125 Munk
126 Hagesanger
127 Tornsanger
128 Møller
129 Gråfluesnapper
130 Rødstrupe
131 Blåstrupe
132 Svarthvit fluesnapper
133 Dvergfluesnapper
134 Rødstjert
135 Buskskvett
136 Steinskvett
137 Ringtrost
138 Svarttrost
139 Svartstrupetrost 20.01.2018 Salte
140 Gråtrost
141 Rødvingetrost
142 Måltrost
143 Duetrost
144 Stær
145 Jernspurv
146 Linerle
147 Gulerle
148 Vintererle
149 Markpiplerke 11.05.2018 Utsira
150 Trepiplerke
151 Heipiplerke
152 Skjærpiplerke
153 Lappspurv
154 Snøspurv
155 Gulspurv
156 Sivspurv
157 Bokfink
158 Bjørkefink
159 Rosenfink
160 Grønnfink
161 Furukorsnebb
162 Grankorsnebb
163 Brunsisik
164 Gråsisik
165 Grønnsisik
166 Bergirisk
167 Tornirisk
168 Stillits
169 Dompap
170 Kjernebiter
171 Gråspurv
172 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.