| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Mark Thomson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Gravand
7 Brunnakke
8 Krikkand
9 Stokkand
10 Taffeland
11 Toppand
12 Ærfugl
13 Sjøorre
14 Kvinand
15 Siland
16 Laksand
17 Islom
18 Dvergdykker
19 Toppdykker
20 Storskarv
21 Toppskarv
22 Gråhegre
23 Havørn
24 Musvåk
25 Vannrikse
26 Sivhøne
27 Sothøne
28 Vipe
29 Rugde
30 Hettemåke
31 Fiskemåke
32 Gråmåke
33 Polarmåke
34 Klippedue (dom.: bydue)
35 Ringdue
36 Tyrkerdue
37 Spurveugle
38 Flaggspett
39 Vandrefalk
40 Nøtteskrike
41 Skjære
42 Kaie
43 Kornkråke
44 Kråke
45 Ravn
46 Granmeis
47 Svartmeis
48 Toppmeis
49 Kjøttmeis
50 Blåmeis
51 Spettmeis
52 Gjerdesmett
53 Fuglekonge
54 Rødstrupe
55 Svarttrost
56 Gråtrost
57 Rødvingetrost
58 Stær
59 Vintererle
60 Heipiplerke
61 Gulspurv
62 Bokfink
63 Bjørkefink
64 Grønnfink
65 Gråsisik
66 Grønnsisik
67 Dompap
68 Kjernebiter
69 Gråspurv
70 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.