| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Mark Thomson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Gravand
8 Brunnakke
9 Krikkand
10 Stokkand
11 Knekkand
12 Taffeland
13 Toppand
14 Ærfugl
15 Sjøorre
16 Kvinand
17 Siland
18 Laksand
19 Islom
20 Dvergdykker
21 Toppdykker
22 Havsule
23 Storskarv
24 Toppskarv
25 Gråhegre
26 Kongeørn
27 Sivhauk
28 Myrhauk
29 Spurvehauk
30 Havørn
31 Fjellvåk
32 Musvåk
33 Vannrikse
34 Myrrikse
35 Sivhøne
36 Sothøne
37 Vipe
38 Heilo
39 Sandlo
40 Tjeld
41 Enkeltbekkasin
42 Småspove
43 Storspove
44 Rødstilk
45 Gluttsnipe
46 Strandsnipe
47 Rugde
48 Krykkje
49 Hettemåke
50 Fiskemåke
51 Gråmåke
52 Sildemåke
53 Polarmåke
54 Svartbak
55 Makrellterne
56 Lomvi
57 Teist
58 Klippedue (dom.: bydue)
59 Ringdue
60 Turteldue
61 Tyrkerdue
62 Gjøk
63 Kattugle
64 Spurveugle
65 Tårnseiler
66 Dvergspett
67 Hvitryggspett
68 Flaggspett
69 Gråspett
70 Tårnfalk
71 Vandrefalk
72 Nøtteskrike
73 Skjære
74 Kaie
75 Kornkråke
76 Svartkråke
77 Kråke
78 Ravn
79 Sanglerke
80 Fjellerke
81 Sandsvale
82 Låvesvale
83 Granmeis
84 Svartmeis
85 Toppmeis
86 Kjøttmeis
87 Blåmeis
88 Spettmeis
89 Trekryper
90 Gjerdesmett
91 Fossekall
92 Fuglekonge
93 Løvsanger
94 Gransanger
95 Bøksanger
96 Gulsanger
97 Sivsanger
98 Gresshoppesanger
99 Munk
100 Hagesanger
101 Tornsanger
102 Møller
103 Gråfluesnapper
104 Rødstrupe
105 Blåstrupe
106 Svarthvit fluesnapper
107 Dvergfluesnapper
108 Svartrødstjert
109 Rødstjert
110 Buskskvett
111 Steinskvett
112 Ringtrost
113 Svarttrost
114 Gråtrost
115 Rødvingetrost
116 Måltrost
117 Stær
118 Jernspurv
119 Linerle
120 Gulerle
121 Vintererle
122 Trepiplerke
123 Heipiplerke
124 Skjærpiplerke
125 Gulspurv
126 Sivspurv
127 Bokfink
128 Bjørkefink
129 Rosenfink
130 Grønnfink
131 Brunsisik
132 Gråsisik
133 Grønnsisik
134 Tornirisk
135 Stillits
136 Dompap
137 Kjernebiter
138 Gråspurv
139 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.