| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Mark Thomson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Gravand
7 Brunnakke
8 Krikkand
9 Stokkand
10 Taffeland
11 Toppand
12 Ærfugl
13 Sjøorre
14 Kvinand
15 Siland
16 Laksand
17 Islom
18 Dvergdykker
19 Toppdykker
20 Storskarv
21 Toppskarv
22 Gråhegre
23 Myrhauk
24 Spurvehauk
25 Havørn
26 Musvåk
27 Vannrikse
28 Sivhøne
29 Sothøne
30 Vipe
31 Tjeld
32 Enkeltbekkasin
33 Rugde
34 Hettemåke
35 Fiskemåke
36 Gråmåke
37 Sildemåke
38 Polarmåke
39 Svartbak
40 Klippedue (dom.: bydue)
41 Ringdue
42 Tyrkerdue
43 Spurveugle
44 Hvitryggspett
45 Flaggspett
46 Vandrefalk
47 Nøtteskrike
48 Skjære
49 Kaie
50 Kornkråke
51 Kråke
52 Ravn
53 Sanglerke
54 Granmeis
55 Svartmeis
56 Toppmeis
57 Kjøttmeis
58 Blåmeis
59 Spettmeis
60 Gjerdesmett
61 Fossekall
62 Fuglekonge
63 Rødstrupe
64 Svarttrost
65 Gråtrost
66 Rødvingetrost
67 Stær
68 Linerle
69 Vintererle
70 Heipiplerke
71 Gulspurv
72 Bokfink
73 Bjørkefink
74 Grønnfink
75 Gråsisik
76 Grønnsisik
77 Stillits
78 Dompap
79 Kjernebiter
80 Gråspurv
81 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.