| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Mark Thomson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Rødhalsgås 18.03.2020 Reve
10 Niland 25.04.2020 Kvassheim
11 Gravand
12 Mandarinand
13 Brunnakke
14 Snadderand
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Toppand
21 Bergand
22 Ærfugl
23 Praktærfugl
24 Havelle
25 Svartand
26 Sjøorre
27 Kvinand
28 Lappfiskand
29 Siland
30 Laksand
31 Storlom
32 Islom
33 Smålom
34 Dvergdykker
35 Gråstrupedykker
36 Toppdykker
37 Horndykker
38 Havhest
39 Stork 25.04.2020 Dalene
40 Havsule
41 Storskarv
42 Toppskarv
43 Gråhegre
44 Egretthegre 01.02.2020 Brusand
45 Kuhegre 17.03.2020 Stokkalandsvatnet
46 Kongeørn
47 Sivhauk
48 Myrhauk
49 Steppehauk 03.05.2020 Utsira
50 Spurvehauk
51 Hønsehauk
52 Glente 01.04.2020 Stokkalandsvatnet
53 Havørn
54 Fjellvåk
55 Musvåk
56 Vannrikse
57 Åkerrikse
58 Myrrikse
59 Sivhøne
60 Sothøne
61 Trane
62 Vipe
63 Heilo
64 Tundralo
65 Sandlo
66 Dverglo
67 Boltit
68 Tjeld
69 Kvartbekkasin
70 Enkeltbekkasin
71 Svarthalespove
72 Lappspove
73 Småspove
74 Storspove
75 Sotsnipe
76 Rødstilk
77 Gluttsnipe
78 Skogsnipe
79 Grønnstilk
80 Strandsnipe
81 Polarsnipe
82 Sandløper
83 Dvergsnipe
84 Temmincksnipe
85 Tundrasnipe
86 Myrsnipe
87 Brushane
88 Rugde
89 Krykkje
90 Hettemåke
91 Svartehavsmåke 07.06.2020 Reve
92 Fiskemåke
93 Gråmåke
94 Gulbeinmåke 05.04.2020 Reve
95 Sildemåke
96 Polarmåke
97 Svartbak
98 Makrellterne
99 Rødnebbterne
100 Lomvi
101 Alke
102 Teist
103 Lunde
104 Klippedue (dom.: bydue)
105 Ringdue
106 Turteldue
107 Tyrkerdue
108 Gjøk
109 Hubro
110 Kattugle
111 Lappugle
112 Haukugle
113 Jordugle
114 Tårnseiler
115 Isfugl
116 Vendehals
117 Dvergspett
118 Grønnspett
119 Gråspett
120 Tårnfalk
121 Dvergfalk
122 Vandrefalk
123 Tornskate
124 Varsler
125 Pirol
126 Nøtteskrike
127 Skjære
128 Kaie
129 Kornkråke
130 Svartkråke
131 Kråke
132 Ravn
133 Sanglerke
134 Fjellerke
135 Sandsvale
136 Låvesvale
137 Taksvale
138 Løvmeis
139 Granmeis
140 Svartmeis
141 Toppmeis
142 Kjøttmeis
143 Blåmeis
144 Stjertmeis
145 Spettmeis
146 Trekryper
147 Gjerdesmett
148 Fossekall
149 Fuglekonge
150 Løvsanger
151 Gransanger
152 Bøksanger
153 Tartarsanger 29.05.2020 Utsira
154 Gulsanger
155 Sivsanger
156 Rørsanger
157 Busksanger
158 Myrsanger
159 Gresshoppesanger
160 Munk
161 Hagesanger
162 Tornsanger
163 Møller
164 Gråfluesnapper
165 Rødstrupe
166 Blåstrupe
167 Svarthvit fluesnapper
168 Svartrødstjert
169 Rødstjert
170 Buskskvett
171 Svartstrupe
172 Steinskvett
173 Ringtrost
174 Svarttrost
175 Gråtrost
176 Rødvingetrost
177 Måltrost
178 Duetrost
179 Rosenstær 05.07.2020 Utsira
180 Stær
181 Jernspurv
182 Linerle
183 Gulerle
184 Vintererle
185 Trepiplerke
186 Heipiplerke
187 Skjærpiplerke
188 Snøspurv
189 Gulspurv
190 Hortulan
191 Sivspurv
192 Bokfink
193 Bjørkefink
194 Rosenfink
195 Grønnfink
196 Furukorsnebb
197 Grankorsnebb
198 Båndkorsnebb
199 Brunsisik
200 Gråsisik
201 Grønnsisik
202 Stillits
203 Dompap
204 Kjernebiter
205 Bergirisk
206 Tornirisk
207 Gråspurv
208 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.