| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Mark Thomson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Gravand
7 Mandarinand
8 Brunnakke
9 Krikkand
10 Stokkand
11 Skjeand
12 Toppand
13 Bergand
14 Ærfugl
15 Havelle
16 Svartand
17 Sjøorre
18 Kvinand
19 Lappfiskand
20 Siland
21 Laksand
22 Storlom
23 Islom
24 Smålom
25 Dvergdykker
26 Toppdykker
27 Storskarv
28 Toppskarv
29 Gråhegre
30 Spurvehauk
31 Hønsehauk
32 Havørn
33 Fjellvåk
34 Musvåk
35 Vannrikse
36 Sivhøne
37 Sothøne
38 Trane
39 Vipe
40 Tjeld
41 Lappspove
42 Storspove
43 Rugde
44 Krykkje
45 Hettemåke
46 Fiskemåke
47 Gråmåke
48 Svartbak
49 Lomvi
50 Alke
51 Teist
52 Klippedue (dom.: bydue)
53 Ringdue
54 Tyrkerdue
55 Hubro
56 Lappugle
57 Haukugle
58 Isfugl
59 Dvergspett
60 Grønnspett
61 Gråspett
62 Vandrefalk
63 Skjære
64 Kaie
65 Kornkråke
66 Svartkråke
67 Kråke
68 Ravn
69 Sanglerke
70 Granmeis
71 Svartmeis
72 Toppmeis
73 Kjøttmeis
74 Blåmeis
75 Spettmeis
76 Trekryper
77 Gjerdesmett
78 Fossekall
79 Fuglekonge
80 Munk
81 Svartstrupe
82 Svarttrost
83 Gråtrost
84 Rødvingetrost
85 Måltrost
86 Stær
87 Linerle
88 Vintererle
89 Heipiplerke
90 Skjærpiplerke
91 Gulspurv
92 Bokfink
93 Bjørkefink
94 Grønnfink
95 Furukorsnebb
96 Grankorsnebb
97 Brunsisik
98 Gråsisik
99 Grønnsisik
100 Stillits
101 Dompap
102 Kjernebiter
103 Bergirisk
104 Gråspurv
105 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.