| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Mark Thomson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Mandarinand
8 Brunnakke
9 Snadderand
10 Krikkand
11 Stokkand
12 Stjertand
13 Toppand
14 Bergand
15 Ærfugl
16 Havelle
17 Svartand
18 Sjøorre
19 Kvinand
20 Lappfiskand
21 Siland
22 Laksand
23 Storlom
24 Islom
25 Smålom
26 Dvergdykker
27 Gråstrupedykker
28 Toppdykker
29 Horndykker
30 Havsule
31 Storskarv
32 Toppskarv
33 Gråhegre
34 Spurvehauk
35 Hønsehauk
36 Havørn
37 Musvåk
38 Vannrikse
39 Sivhøne
40 Sothøne
41 Vipe
42 Heilo
43 Tjeld
44 Kvartbekkasin
45 Enkeltbekkasin
46 Fjæreplytt
47 Rugde
48 Hettemåke
49 Fiskemåke
50 Gråmåke
51 Grønlandsmåke
52 Sildemåke
53 Svartbak
54 Alke
55 Teist
56 Klippedue (dom.: bydue)
57 Ringdue
58 Tyrkerdue
59 Hubro
60 Kattugle
61 Jordugle
62 Flaggspett
63 Svartspett
64 Grønnspett
65 Gråspett
66 Tårnfalk
67 Vandrefalk
68 Skjære
69 Kaie
70 Kornkråke
71 Kråke
72 Ravn
73 Skjeggmeis
74 Sanglerke
75 Granmeis
76 Svartmeis
77 Toppmeis
78 Kjøttmeis
79 Blåmeis
80 Stjertmeis
81 Spettmeis
82 Trekryper
83 Gjerdesmett
84 Fossekall
85 Fuglekonge
86 Gransanger
87 Munk
88 Rødstrupe
89 Steinskvett
90 Svarttrost
91 Gråtrost
92 Rødvingetrost
93 Måltrost
94 Duetrost
95 Stær
96 Jernspurv
97 Linerle
98 Vintererle
99 Heipiplerke
100 Skjærpiplerke
101 Gulspurv
102 Hvithodespurv 11.01.2021 Stokkalandsvatnet
103 Sivspurv
104 Bokfink
105 Bjørkefink
106 Grønnfink
107 Grankorsnebb
108 Gråsisik
109 Grønnsisik
110 Stillits
111 Dompap
112 Kjernebiter
113 Tornirisk
114 Gråspurv
115 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.