| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Mark Thomson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Mandarinand
8 Brunnakke
9 Snadderand
10 Krikkand
11 Stokkand
12 Toppand
13 Bergand
14 Ærfugl
15 Havelle
16 Svartand
17 Sjøorre
18 Kvinand
19 Lappfiskand
20 Siland
21 Laksand
22 Storlom
23 Islom
24 Smålom
25 Dvergdykker
26 Gråstrupedykker
27 Toppdykker
28 Horndykker
29 Storskarv
30 Toppskarv
31 Gråhegre
32 Spurvehauk
33 Hønsehauk
34 Havørn
35 Musvåk
36 Vannrikse
37 Sivhøne
38 Sothøne
39 Kvartbekkasin
40 Enkeltbekkasin
41 Fjæreplytt
42 Rugde
43 Hettemåke
44 Fiskemåke
45 Gråmåke
46 Svartbak
47 Alke
48 Teist
49 Klippedue (dom.: bydue)
50 Ringdue
51 Tyrkerdue
52 Flaggspett
53 Vandrefalk
54 Skjære
55 Kaie
56 Kornkråke
57 Kråke
58 Ravn
59 Skjeggmeis
60 Granmeis
61 Svartmeis
62 Kjøttmeis
63 Blåmeis
64 Stjertmeis
65 Spettmeis
66 Trekryper
67 Gjerdesmett
68 Fossekall
69 Fuglekonge
70 Rødstrupe
71 Svarttrost
72 Gråtrost
73 Rødvingetrost
74 Stær
75 Linerle
76 Heipiplerke
77 Skjærpiplerke
78 Gulspurv
79 Hvithodespurv 11.01.2021 Stokkalandsvatnet
80 Bokfink
81 Bjørkefink
82 Grønnfink
83 Grankorsnebb
84 Gråsisik
85 Grønnsisik
86 Stillits
87 Dompap
88 Kjernebiter
89 Gråspurv
90 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.