| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Mark Thomson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Gravand
8 Mandarinand
9 Brunnakke
10 Snadderand
11 Krikkand
12 Stokkand
13 Stjertand
14 Knekkand
15 Skjeand
16 Toppand
17 Bergand
18 Ærfugl
19 Havelle
20 Svartand
21 Sjøorre
22 Kvinand
23 Lappfiskand
24 Siland
25 Laksand
26 Vaktel
27 Storfugl
28 Orrfugl
29 Storlom
30 Islom
31 Smålom
32 Dvergdykker
33 Gråstrupedykker
34 Toppdykker
35 Horndykker
36 Havhest
37 Havsule
38 Storskarv
39 Toppskarv
40 Gråhegre
41 Egretthegre
42 Fiskeørn
43 Kongeørn
44 Sivhauk
45 Myrhauk
46 Spurvehauk
47 Hønsehauk
48 Havørn
49 Fjellvåk
50 Musvåk
51 Vannrikse
52 Sivhøne
53 Sothøne
54 Trane
55 Vipe
56 Heilo
57 Tundralo
58 Sandlo
59 Tjeld
60 Kvartbekkasin
61 Enkeltbekkasin
62 Svarthalespove
63 Lappspove
64 Storspove
65 Sotsnipe
66 Rødstilk
67 Gluttsnipe
68 Skogsnipe
69 Grønnstilk
70 Strandsnipe
71 Steinvender
72 Polarsnipe
73 Sandløper
74 Dvergsnipe
75 Temmincksnipe
76 Myrsnipe
77 Fjæreplytt
78 Rustsnipe 08.08.2021 Revtangen
79 Brushane
80 Svømmesnipe
81 Polarsvømmesnipe
82 Rugde
83 Krykkje
84 Hettemåke
85 Fiskemåke
86 Gråmåke
87 Grønlandsmåke
88 Sildemåke
89 Svartbak
90 Makrellterne
91 Rødnebbterne
92 Splitterne
93 Storjo
94 Polarjo
95 Tyvjo
96 Fjelljo
97 Lomvi
98 Polarlomvi
99 Alke
100 Teist
101 Lunde
102 Klippedue (dom.: bydue)
103 Skogdue
104 Ringdue
105 Tyrkerdue
106 Gjøk
107 Hubro
108 Kattugle
109 Jordugle
110 Tårnseiler
111 Vendehals
112 Flaggspett
113 Dvergspett
114 Svartspett
115 Grønnspett
116 Gråspett
117 Tårnfalk
118 Vandrefalk
119 Lavskrike
120 Nøtteskrike
121 Skjære
122 Nøttekråke
123 Kaie
124 Kornkråke
125 Svartkråke
126 Kråke
127 Ravn
128 Skjeggmeis
129 Sanglerke
130 Fjellerke
131 Sandsvale
132 Låvesvale
133 Taksvale
134 Granmeis
135 Lappmeis
136 Svartmeis
137 Toppmeis
138 Kjøttmeis
139 Blåmeis
140 Stjertmeis
141 Spettmeis
142 Trekryper
143 Gjerdesmett
144 Fossekall
145 Fuglekonge
146 Løvsanger
147 Gransanger
148 Bøksanger
149 Gulbrynsanger
150 Lappsanger
151 Gulsanger
152 Sivsanger
153 Rørsanger
154 Busksanger
155 Gresshoppesanger
156 Munk
157 Hagesanger
158 Tornsanger
159 Møller
160 Hauksanger
161 Gråfluesnapper
162 Rødstrupe
163 Blåstrupe
164 Svarthvit fluesnapper
165 Dvergfluesnapper
166 Rødstjert
167 Buskskvett
168 Svartstrupe
169 Steinskvett
170 Ringtrost
171 Svarttrost
172 Gråtrost
173 Rødvingetrost
174 Måltrost
175 Duetrost
176 Stær
177 Jernspurv
178 Linerle
179 Gulerle
180 Vintererle
181 Tartarpiplerke
182 Trepiplerke
183 Heipiplerke
184 Skjærpiplerke
185 Lappspurv
186 Gulspurv
187 Hvithodespurv 11.01.2021 Stokkalandsvatnet
188 Dvergspurv
189 Sivspurv
190 Bokfink
191 Bjørkefink
192 Grønnfink
193 Furukorsnebb
194 Grankorsnebb
195 Brunsisik
196 Gråsisik
197 Grønnsisik
198 Stillits
199 Dompap
200 Kjernebiter
201 Bergirisk
202 Tornirisk
203 Gråspurv
204 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.