| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Mark Thomson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Ringgås
9 Gravand
10 Mandarinand
11 Brunnakke
12 Snadderand
13 Krikkand
14 Stokkand
15 Knekkand
16 Skjeand
17 Taffeland
18 Toppand
19 Bergand
20 Ærfugl
21 Havelle
22 Svartand
23 Sjøorre
24 Kvinand
25 Lappfiskand
26 Siland
27 Laksand
28 Vaktel
29 Fjellrype
30 Orrfugl
31 Islom
32 Smålom
33 Dvergdykker
34 Toppdykker
35 Horndykker
36 Havhest
37 Havsule
38 Storskarv
39 Toppskarv
40 Gråhegre
41 Sivhauk
42 Myrhauk
43 Spurvehauk
44 Hønsehauk
45 Havørn
46 Fjellvåk
47 Musvåk
48 Vannrikse
49 Åkerrikse
50 Sivhøne
51 Sothøne
52 Vipe
53 Heilo
54 Tundralo
55 Sandlo
56 Tjeld
57 Enkeltbekkasin
58 Svarthalespove
59 Lappspove
60 Storspove
61 Sotsnipe
62 Rødstilk
63 Gluttsnipe
64 Skogsnipe
65 Grønnstilk
66 Strandsnipe
67 Steinvender
68 Polarsnipe
69 Sandløper
70 Dvergsnipe
71 Temmincksnipe
72 Tundrasnipe
73 Myrsnipe
74 Fjæreplytt
75 Brushane
76 Rugde
77 Hettemåke
78 Fiskemåke
79 Gråmåke
80 Sildemåke
81 Svartbak
82 Makrellterne
83 Rødnebbterne
84 Lomvi
85 Alke
86 Teist
87 Lunde
88 Klippedue (dom.: bydue)
89 Skogdue
90 Ringdue
91 Mongolturteldue 26.12.2022 Stavanger
92 Tyrkerdue
93 Gjøk
94 Hubro
95 Kattugle
96 Tårnseiler
97 Isfugl
98 Vendehals
99 Hvitryggspett
100 Flaggspett
101 Dvergspett
102 Grønnspett
103 Gråspett
104 Tårnfalk
105 Dvergfalk
106 Vandrefalk
107 Nøtteskrike
108 Skjære
109 Nøttekråke
110 Kaie
111 Kornkråke
112 Svartkråke
113 Kråke
114 Ravn
115 Skjeggmeis
116 Sanglerke
117 Fjellerke
118 Sandsvale
119 Låvesvale
120 Taksvale
121 Løvmeis
122 Granmeis
123 Svartmeis
124 Toppmeis
125 Kjøttmeis
126 Blåmeis
127 Stjertmeis
128 Spettmeis
129 Trekryper
130 Gjerdesmett
131 Fossekall
132 Fuglekonge
133 Løvsanger
134 Gransanger
135 Bøksanger
136 Gulbrynsanger
137 Gulsanger
138 Sivsanger
139 Rørsanger
140 Gresshoppesanger
141 Munk
142 Hagesanger
143 Tornsanger
144 Møller
145 Gråfluesnapper
146 Rødstrupe
147 Blåstrupe
148 Svarthvit fluesnapper
149 Rødstjert
150 Buskskvett
151 Svartstrupe
152 Steinskvett
153 Ringtrost
154 Svarttrost
155 Gråtrost
156 Rødvingetrost
157 Måltrost
158 Duetrost
159 Stær
160 Jernspurv
161 Linerle
162 Gulerle
163 Vintererle
164 Trepiplerke
165 Heipiplerke
166 Skjærpiplerke
167 Sidensvans
168 Snøspurv
169 Gulspurv
170 Dvergspurv
171 Vierspurv
172 Sivspurv
173 Bjørkefink
174 Grønnfink
175 Furukorsnebb
176 Grankorsnebb
177 Brunsisik
178 Gråsisik
179 Grønnsisik
180 Stillits
181 Dompap
182 Kjernebiter
183 Bergirisk
184 Tornirisk
185 Gråspurv
186 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.