| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Morten Skår

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2018 Karmøy
2 Sangsvane 02.01.2018 Haugesund
3 Sædgås 16.01.2017 Karmøy
4 Kortnebbgås 21.01.2018 Orre
5 Tundragås 16.01.2017 Karmøy
6 Grågås 01.01.2018 Karmøy
7 Kanadagås 12.01.2018 Blikrabygd
8 Hvitkinngås 01.01.2018 Karmøy
9 Ringgås 21.05.0201 Utsira
10 Gravand 04.03.2018 Karmøy
11 Brunnakke 03.01.2018 Tysvær
12 Snadderand 03.04.2018 Taravika
13 Krikkand 02.01.2018 Karmøy
14 Stokkand 01.01.2018 Karmøy
15 Stjertand 21.01.2018 Orre
16 Knekkand 12.05.2018 Slevdalsvann
17 Skjeand 01.05.2018 Bøvanet
18 Taffeland 16.01.2017 Karmøy
19 Toppand 01.01.2018 Karmøy
20 Bergand 02.01.2018 Haugesund
21 Ærfugl 01.01.2018 Karmøy
22 Havelle 01.01.2018 Karmøy
23 Svartand 01.01.2018 Karmøy
24 Sjøorre 01.01.2018 Karmøy
25 Kvinand 01.01.2018 Karmøy
26 Lappfiskand 21.01.2018 Orre
27 Siland 02.01.2018 Karmøy
28 Laksand 21.01.2018 Nærland
29 Storlom 14.04.2017 Karmøy
30 Islom 03.01.2018 Tysvær
31 Smålom 01.01.2018 Karmøy
32 Dvergdykker 22.03.2018 Karmøy
33 Gråstrupedykker 03.01.2018 Tysvær
34 Toppdykker 21.01.2018 Sømmevågen
35 Horndykker 01.01.2018 Karmøy
36 Havhest 20.04.2018 Søre nordsjøen
37 Havsule 16.04.2018 Revtangen
38 Storskarv 03.01.2018 Tysvær
39 Toppskarv 01.01.2018 Karmøy
40 Gråhegre 01.01.2018 Karmøy
41 Silkehegre 01.10.2018 Rennesøy
42 Kuhegre 20.10.2018 Skollevoll
43 Kongeørn 04.04.2018 Burmaveien
44 Sivhauk 10.05.2018 Lista
45 Myrhauk 03.07.2018 Fokstumyra
46 Steppehauk 09.09.2018 Stokkastrand skole
47 Spurvehauk 19.01.2018 Karmøy
48 Hønsehauk 21.01.2108 Tvihaug
49 Havørn 01.01.2018 Karmøy
50 Fjellvåk 03.01.2018 Tysvær
51 Musvåk 04.01.2018 Karmøy
52 Vannrikse 02.01.2018 Haugesund
53 Myrrikse 12.05.2018 Slevdalsvann
54 Sivhøne 28.03.2018
55 Sothøne 02.04.2018 Gruda
56 Trane 08.05.2018 Karmøy
57 Vipe 21.01.2018 Havsfjordbro
58 Heilo 16.01.2017 Karmøy
59 Tundralo 09.09.2018 Taravika
60 Sandlo 21.03.2018 Åkrasand
61 Dverglo 13.05.2018 Lista
62 Boltit 11.05.2018 Lista
63 Tjeld 19.03.2018 Rennesøy
64 Enkeltbekkasin 03.01.2018 Tysvær
65 Svarthalespove 02.04.2018 Gruda
66 Lappspove 25.07.2018 Karmøy
67 Småspove 11.05.2018 Lista
68 Storspove 20.01.2018 Karmøy
69 Sotsnipe 12.09.2018 Revtangen
70 Rødstilk 21.01.2018 Sømmevågen
71 Gluttsnipe 02.05.2018 Karmøy
72 Skogsnipe 14.04.2017 Karmøy
73 Grønnstilk 10.05.2018 Lista
74 Strandsnipe 03.05.2018 Karmøy
75 Flekksnipe 11.09.2018 Vågsvollen
76 Steinvender 04.01.2018 Karmøy
77 Polarsnipe 02.04.2018 Sømmevågen
78 Sandløper 14.06.2018 Karmøy
79 Dvergsnipe 25.07.2018 Karmøy
80 Tundrasnipe 02.08.2018 Taravika
81 Myrsnipe 02.04.2018 Gruda
82 Fjæreplytt 04.01.2018 Karmøy
83 Rustsnipe 20.06.2018 Taravika
84 Brushane 12.05.2018 Lista
85 Svømmesnipe 03.07.2018 Fokstumyra
86 Rugde 21.01.2018 Pollestad
87 Orientbrakksvale 27.05.2018 Nærland
88 Krykkje 22.01.2018 Ula søre nordsjøen
89 Hettemåke 28.03.2018
90 Fiskemåke 01.01.2018 Karmøy
91 Gråmåke 01.01.2018 Karmøy
92 Grønlandsmåke 07.01.2018 Karmøy
93 Sildemåke 22.03.2018 Karmøy
94 Polarmåke 01.05.2018 Karmøy
95 Svartbak 01.01.2018 Karmøy
96 Hvitvingesvartterne 27.05.2018 Hodne
97 Makrellterne 30.04.2018 Karmøy
98 Rødnebbterne 03.05.2018 Karmøy
99 Splitterne 07.05.2018 Karmøy
100 Storjo 12.09.2018 Lista fyr
101 Alkekonge 08.01.2018 Karmøy
102 Lomvi 16.04.2018 Revtangen
103 Alke 21.01.2018 Solastrand
104 Teist 04.01.2018 Karmøy
105 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2018 Karmøy
106 Skogdue 01.05.2018 Karmøy
107 Ringdue 04.01.2018 Karmøy
108 Tyrkerdue 21.01.2018 Revestasjon
109 Gjøk 03.05.2018 Karmøy
110 Kattugle 16.02.2018 Karmøy
111 Haukugle 14.01.2018 Seljestad
112 Spurveugle 20.10.2018 Jåbekk
113 Jordugle 06.04.2018 Karmøy
114 Tårnseiler 12.05.2018 Lista
115 Blåråke 20.10.2018 Jåbekk
116 Vendehals 08.05.2018 Karmøy
117 Dvergspett 23.05.2018 Kopervik
118 Flaggspett 17.09.2018 Karmøy
119 Tretåspett 06.07.2018 Bjødnahovda
120 Grønnspett 13.05.2018 Gjervoldstad
121 Gråspett 02.01.2018 Haugesund
122 Tårnfalk 12.05.2018 Lista
123 Dvergfalk 21.01.2018 Sola
124 Vandrefalk 21.01.2018 Orre
125 Tornskate 10.05.2018 Lista
126 Varsler 05.01.2018 Karmøy
127 Nøtteskrike 02.01.2018 Haugesund
128 Skjære 01.01.2018 Karmøy
129 Nøttekråke 03.07.2018 Rondanevegen
130 Kaie 01.01.2018 Karmøy
131 Kornkråke 01.01.2018 Karmøy
132 Svartkråke 21.01.2018 Nærland
133 Kråke 01.01.2018 Karmøy
134 Ravn 03.01.2018 Tysvær
135 Trelerke 07.05.2018 Karmøy
136 Sanglerke 21.01.2108 Tvihaug
137 Fjellerke 05.07.2018 Valdresflya
138 Sandsvale 14.04.2017 Karmøy
139 Låvesvale 30.04.2018 Karmøy
140 Taksvale 01.05.2018 Karmøy
141 Løvmeis 03.01.2018 Tysvær
142 Granmeis 08.01.2018 Karmøy
143 Svartmeis 02.01.2018 Haugesund
144 Toppmeis 08.01.2018 Karmøy
145 Kjøttmeis 01.01.2018 Karmøy
146 Blåmeis 01.01.2018 Karmøy
147 Stjertmeis 20.10.2018 Jåbekk
148 Spettmeis 02.01.2018 Haugesund
149 Trekryper 24.02.2018 Haraldsvang
150 Gjerdesmett 01.01.2018 Karmøy
151 Fossekall 26.02.2018 Karmøy
152 Fuglekonge 02.01.2018 Haugesund
153 Løvsanger 30.04.2018 Karmøy
154 Gransanger 08.04.2018 Karmøy
155 Gulbrynsanger 25.10.2018 Karmøy
156 Gulsanger 25.05.2018 Brekke
157 Sivsanger 01.05.2018 Karmøy
158 Myrsanger 21.05.0201 Utsira
159 Gresshoppesanger 12.05.2018 Slevdalsvann
160 Sumpsanger 19.05.2018 Ergavanet
161 Munk 14.04.2017 Karmøy
162 Hagesanger 06.05.2018 Karmøy
163 Tornsanger 03.05.2018 Karmøy
164 Møller 10.05.2018 Lista
165 Gråfluesnapper 10.05.2018 Lista
166 Rødstrupe 01.01.2018 Karmøy
167 Sørnattergal 03.05.2018 Beiningen
168 Blåstrupe 03.07.2018 Fokstumyra
169 Svarthvit fluesnapper 02.05.2018 Karmøy
170 Svartrødstjert 20.01.2018 Karmøy
171 Rødstjert 08.05.2018 Karmøy
172 Buskskvett 03.05.2018 Karmøy
173 Svartstrupe 04.01.2018 Karmøy
174 Steinskvett 12.04.2018 Taravika
175 Ringtrost 15.04.2018 Kårstø
176 Svarttrost 01.01.2018 Karmøy
177 Svartstrupetrost 21.01.2108 Tvihaug
178 Gråtrost 01.01.2018 Karmøy
179 Rødvingetrost 01.01.2018 Karmøy
180 Måltrost 01.01.2018 Karmøy
181 Duetrost 17.04.2018 Søre nordsjøen
182 Stær 04.01.2018 Karmøy
183 Jernspurv 14.04.2017 Karmøy
184 Linerle 01.04.2018 Karmøy
185 Gulerle 12.05.2018 Lista
186 Vintererle 13.05.2018 Gjervoldstad
187 Tartarpiplerke 19.10.2018 Dyrland
188 Trepiplerke 03.05.2018 Karmøy
189 Heipiplerke 20.01.2018 Karmøy
190 Skjærpiplerke 01.01.2018 Karmøy
191 Sidensvans 20.10.2018 Lista fyr
192 Lappspurv 21.01.2108 Tvihaug
193 Snøspurv 21.01.2108 Tvihaug
194 Gulspurv 04.01.2018 Karmøy
195 Hvithodespurv 21.01.2018 Pollestad
196 Dvergspurv 21.01.2108 Tvihaug
197 Sivspurv 21.01.2018 Orre
198 Bokfink 21.01.2108 Tvihaug
199 Bjørkefink 21.01.2108 Tvihaug
200 Rosenfink 21.05.0201 Utsira
201 Grønnfink 01.01.2018 Karmøy
202 Furukorsnebb 05.01.2018 Karmøy
203 Grankorsnebb 01.01.2018 Karmøy
204 Brunsisik 01.01.2018 Karmøy
205 Gråsisik 25.02.2018 Nedstrand
206 Grønnsisik 03.01.2018 Tysvær
207 Bergirisk 12.04.2018 Taravika
208 Tornirisk 02.04.2018 Revtangen
209 Stillits 14.01.2018 Ølen
210 Dompap 24.02.2018 Haraldsvang
211 Kjernebiter 25.02.2018 Nedstrand
212 Gråspurv 01.01.2018 Karmøy
213 Pilfink 04.01.2018 Karmøy

NSKF-arter er uthevet.