| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Morten Skår

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 08.01.2019 Karmøy
2 Sangsvane 10.01.2019 Kårstø
3 Sædgås 01.03.2019 Karmøy
4 Kortnebbgås 04.04.2019 Karmøy
5 Tundragås 02.02.2019 Karmøy
6 Grågås 19.02.2019 Karmøy
7 Kanadagås 21.01.2019 Karmøy
8 Hvitkinngås 04.04.2019 Karmøy
9 Ringgås 23.05.2019 Hemnes
10 Gravand 19.02.2019 Karmøy
11 Brunnakke 18.02.2019 Sømmevågen
12 Snadderand 14.04.2109 Kvassheim
13 Krikkand 10.01.2019 Karmøy
14 Stokkand 08.01.2019 Karmøy
15 Knekkand 14.04.2019 Bjårvatnet
16 Skjeand 24.04.2019 Taravika
17 Toppand 09.01.2019 Karmøy
18 Bergand 18.02.2019 Sømmevågen
19 Ærfugl 08.01.2019 Karmøy
20 Havelle 08.01.2019 Karmøy
21 Svartand 08.01.2019 Karmøy
22 Sjøorre 09.01.2019 Karmøy
23 Brilleand 14.04.2019 Regestranden
24 Kvinand 08.01.2019 Karmøy
25 Lappfiskand 17.01.2019 Tysvær
26 Siland 09.01.2019 Karmøy
27 Laksand 10.01.2019 Kårstø
28 Lirype 31.05.2019 Gaustabanen
29 Orrfugl 08.03.2019 Karmøy
30 Storlom 18.01.2019 Karmøy
31 Islom 09.01.2019 Karmøy
32 Smålom 17.01.2019 Karmøy
33 Dvergdykker 10.01.2019 Karmøy
34 Gråstrupedykker 10.01.2019 Kårstø
35 Toppdykker 18.02.2019 Sømmevågen
36 Horndykker 10.01.2019 Kårstø
37 Havhest 02.05.2019 Søre nordsjøen ULA
38 Havlire 30.06.2019 Hemnes
39 Havsule 09.01.2019 Karmøy
40 Storskarv 08.01.2019 Karmøy
41 Toppskarv 08.01.2019 Karmøy
42 Gråhegre 07.01.2019 Sola
43 Kongeørn 04.03.2019 Tørsdal
44 Sivhauk 14.04.2019 Bjårvatnet
45 Myrhauk 16.01.2019 Karmøy
46 Spurvehauk 14.01.2019 Karmøy
47 Hønsehauk 21.01.2019 Karmøy
48 Havørn 07.01.2019 Arsvågen
49 Fjellvåk 09.01.2019 Karmøy
50 Musvåk 09.01.2019 Karmøy
51 Vannrikse 21.01.2019 Karmøy
52 Åkerrikse 22.05.2019 Karmøy
53 Myrrikse 30.06.2019 Torvestad
54 Sivhøne 27.02.2019 Klepp
55 Sothøne 18.02.2019 Sømmevågen
56 Trane 08.04.2019 Karmøy
57 Triel 29.06.2019 Ådland
58 Vipe 18.02.2019 Sømmevågen
59 Heilo 02.04.2019 Karmøy
60 Sandlo 10.03.2019 Karmøy
61 Dverglo 14.04.2019 Bjårvatnet
62 Tjeld 19.02.2109 Brunnavika
63 Kvartbekkasin 27.04.2019 Brekke
64 Enkeltbekkasin 02.02.2019 Karmøy
65 Svarthalespove 14.04.2019 Orreosen
66 Lappspove 14.04.2019 Sømmevågen
67 Småspove 15.05.2019 Karmøy
68 Storspove 18.02.2019 Sømmevågen
69 Sotsnipe 07.08.2019 Taravika
70 Rødstilk 18.02.2019 Sømmevågen
71 Gluttsnipe 28.04.2019 Bøvågen
72 Plystresnipe 13.05.2019 Horpestadbukta
73 Skogsnipe 25.04.2019 Tjøsvoldvanet
74 Strandsnipe 24.04.2019 Hillesland
75 Steinvender 09.01.2019 Karmøy
76 Temmincksnipe 25.05.2019 Taravika
77 Alaskasnipe 14.05.2019 Hillesland
78 Myrsnipe 13.05.2019 Horpestadbukta
79 Fjæreplytt 18.01.2019 Karmøy
80 Brushane 24.04.2019 Otravika
81 Rugde 09.01.2019 Karmøy
82 Orientbrakksvale 27.05.2019 Hillesland
83 Krykkje 01.01.2019 Ula søre nordsjøen
84 Hettemåke 18.02.2019 Sømmevågen
85 Fiskemåke 01.01.2019 Ula søre nordsjøen
86 Gråmåke 01.01.2019 Ula søre nordsjøen
87 Grønlandsmåke 08.01.2019 Karmøy
88 Sildemåke 01.04.2019 Karmøy
89 Polarmåke 13.01.2019 Karmøy
90 Svartbak 01.01.2019 Ula søre nordsjøen
91 Makrellterne 21.04.2019 Stavasand
92 Rødnebbterne 21.04.2019 Åkrasand
93 Storjo 30.06.2019 Hemnes
94 Alkekonge 14.04.2019 Revtangen
95 Lomvi 14.04.2109 Nærland
96 Alke 02.04.2019 Karmøy
97 Teist 17.01.2019 Karmøy
98 Klippedue (dom.: bydue) 09.01.2019 Karmøy
99 Skogdue 19.04.2019 Hillesland
100 Ringdue 10.01.2019 Karmøy
101 Tyrkerdue 10.03.2019 Karmøy
102 Gjøk 15.05.2019 Karmøy
103 Hubro 02.03.2019 Karmøy
104 Kattugle 25.02.2019 Karmøy
105 Tårnseiler 13.05.2019 Horpestadbukta
106 Vendehals 16.05.2019 Karmøy
107 Dvergspett 18.04.2019 Sauda
108 Flaggspett 18.01.2019 Karmøy
109 Grønnspett 18.04.2019 Roaldkvam
110 Gråspett 04.03.2019 Tørsdal
111 Tårnfalk 24.04.2019 Longamyr
112 Aftenfalk 29.04.2019 Håvik
113 Dvergfalk 14.04.2019 Reveparken
114 Lerkefalk 24.04.2019 Longamyr
115 Vandrefalk 18.01.2019 Karmøy
116 Varsler 09.01.2019 Karmøy
117 Rosenvarsler 04.06.2019 Vikshåland
118 Nøtteskrike 20.02.2019 Karmøy
119 Skjære 07.01.2019 Sola
120 Kaie 07.01.2019 Sola
121 Kornkråke 07.01.2019 Sola
122 Svartkråke 28.02.2019 Karmøy
123 Kråke 07.01.2019 Sola
124 Ravn 09.01.2019 Karmøy
125 Sanglerke 24.02.2019 Karmøy
126 Sandsvale 14.04.2019 Revtangen
127 Låvesvale 08.04.2019 Karmøy
128 Taksvale 14.04.2019 Revtangen
129 Løvmeis 04.03.2019 Tørsdal
130 Granmeis 09.01.2019 Karmøy
131 Svartmeis 16.01.2019 Karmøy
132 Toppmeis 09.01.2019 Karmøy
133 Kjøttmeis 08.01.2019 Karmøy
134 Blåmeis 08.01.2019 Karmøy
135 Stjertmeis 04.03.2019 Vindafjord
136 Spettmeis 10.01.2019 Kårstø
137 Trekryper 21.01.2019 Karmøy
138 Gjerdesmett 08.01.2019 Karmøy
139 Fossekall 17.01.2019 Tysvær
140 Fuglekonge 08.01.2019 Karmøy
141 Løvsanger 22.04.2019 Kopervik
142 Gransanger 04.04.2019 Karmøy
143 Bøksanger 27.04.2019 Sevtun
144 Sivsanger 27.04.2019 Sevtun
145 Munk 20.04.2019 Brekke
146 Hagesanger 18.05.2019 Brekke
147 Tornsanger 14.05.2019 Karmøy
148 Gråfluesnapper 16.05.2019 Karmøy
149 Rødstrupe 10.01.2019 Karmøy
150 Blåstrupe 31.05.2019 Gaustabanen
151 Dvergfluesnapper 19.05.2019 Beiningen
152 Rødstjert 24.04.2019 Høynesveien
153 Buskskvett 14.05.2019 Karmøy
154 Svartstrupe 06.04.2019 Karmøy
155 Steinskvett 02.04.2019 Karmøy
156 Ringtrost 24.04.2019 Longamyr
157 Svarttrost 08.01.2019 Karmøy
158 Gråtrost 15.01.2019 Karmøy
159 Rødvingetrost 15.01.2019 Karmøy
160 Måltrost 08.03.2019 Karmøy
161 Duetrost 19.04.2019 Hillesland
162 Stær 08.01.2019 Karmøy
163 Jernspurv 02.04.2019 Karmøy
164 Linerle 02.04.2019 Karmøy
165 Gulerle 25.04.2019 Nes
166 Vintererle 02.02.2019 Karmøy
167 Trepiplerke 15.05.2019 Karmøy
168 Heipiplerke 21.01.2019 Karmøy
169 Skjærpiplerke 09.01.2019 Karmøy
170 Lappspurv 06.04.2019 Karmøy
171 Snøspurv 10.03.2019 Karmøy
172 Gulspurv 04.03.2019 Tørsdal
173 Sivspurv 04.04.2019 Karmøy
174 Bokfink 09.01.2019 Karmøy
175 Bjørkefink 05.04.2019 Nedstrand
176 Rosenfink 05.06.2019 Siratun
177 Grønnfink 08.01.2019 Karmøy
178 Grankorsnebb 09.01.2019 Karmøy
179 Båndkorsnebb 06.08.2019 Karmøy
180 Brunsisik 07.04.2019 Karmøy
181 Grønnsisik 14.01.2019 Karmøy
182 Bergirisk 06.04.2019 Karmøy
183 Tornirisk 03.04.2019 Karmøy
184 Stillits 02.02.2019 Karmøy
185 Dompap 04.03.2019 Tørsdal
186 Kjernebiter 05.04.2019 Nedstrand
187 Gråspurv 08.01.2019 Karmøy
188 Pilfink 09.01.2019 Karmøy

NSKF-arter er uthevet.