| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Morten Skår

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 08.01.2019 Karmøy
2 Sangsvane 10.01.2019 Kårstø
3 Tundragås 02.02.2019 Karmøy
4 Grågås 19.02.2019 Karmøy
5 Kanadagås 21.01.2019 Karmøy
6 Gravand 19.02.2019 Karmøy
7 Brunnakke 18.02.2019 Sømmevågen
8 Krikkand 10.01.2019 Karmøy
9 Stokkand 08.01.2019 Karmøy
10 Toppand 09.01.2019 Karmøy
11 Bergand 18.02.2019 Sømmevågen
12 Ærfugl 08.01.2019 Karmøy
13 Havelle 08.01.2019 Karmøy
14 Svartand 08.01.2019 Karmøy
15 Sjøorre 09.01.2019 Karmøy
16 Kvinand 08.01.2019 Karmøy
17 Lappfiskand 17.01.2019 Tysvær
18 Siland 09.01.2019 Karmøy
19 Laksand 10.01.2019 Kårstø
20 Storlom 18.01.2019 Karmøy
21 Islom 09.01.2019 Karmøy
22 Smålom 17.01.2019 Karmøy
23 Dvergdykker 10.01.2019 Karmøy
24 Gråstrupedykker 10.01.2019 Kårstø
25 Toppdykker 18.02.2019 Sømmevågen
26 Horndykker 10.01.2019 Kårstø
27 Havsule 09.01.2019 Karmøy
28 Storskarv 08.01.2019 Karmøy
29 Toppskarv 08.01.2019 Karmøy
30 Gråhegre 07.01.2019 Sola
31 Myrhauk 16.01.2019 Karmøy
32 Spurvehauk 14.01.2019 Karmøy
33 Hønsehauk 21.01.2019 Karmøy
34 Havørn 07.01.2019 Arsvågen
35 Fjellvåk 09.01.2019 Karmøy
36 Musvåk 09.01.2019 Karmøy
37 Vannrikse 21.01.2019 Karmøy
38 Sothøne 18.02.2019 Sømmevågen
39 Vipe 18.02.2019 Sømmevågen
40 Tjeld 19.02.2109 Brunnavika
41 Enkeltbekkasin 02.02.2019 Karmøy
42 Storspove 18.02.2019 Sømmevågen
43 Rødstilk 18.02.2019 Sømmevågen
44 Steinvender 09.01.2019 Karmøy
45 Fjæreplytt 18.01.2019 Karmøy
46 Rugde 09.01.2019 Karmøy
47 Krykkje 01.01.2019 Ula søre nordsjøen
48 Hettemåke 18.02.2019 Sømmevågen
49 Fiskemåke 01.01.2019 Ula søre nordsjøen
50 Gråmåke 01.01.2019 Ula søre nordsjøen
51 Grønlandsmåke 08.01.2019 Karmøy
52 Polarmåke 13.01.2019 Karmøy
53 Svartbak 01.01.2019 Ula søre nordsjøen
54 Teist 17.01.2019 Karmøy
55 Klippedue (dom.: bydue) 09.01.2019 Karmøy
56 Ringdue 10.01.2019 Karmøy
57 Flaggspett 18.01.2019 Karmøy
58 Vandrefalk 18.01.2019 Karmøy
59 Varsler 09.01.2019 Karmøy
60 Skjære 07.01.2019 Sola
61 Kaie 07.01.2019 Sola
62 Kornkråke 07.01.2019 Sola
63 Kråke 07.01.2019 Sola
64 Ravn 09.01.2019 Karmøy
65 Granmeis 09.01.2019 Karmøy
66 Svartmeis 16.01.2019 Karmøy
67 Toppmeis 09.01.2019 Karmøy
68 Kjøttmeis 08.01.2019 Karmøy
69 Blåmeis 08.01.2019 Karmøy
70 Spettmeis 10.01.2019 Kårstø
71 Trekryper 21.01.2019 Karmøy
72 Gjerdesmett 08.01.2019 Karmøy
73 Fossekall 17.01.2019 Tysvær
74 Fuglekonge 08.01.2019 Karmøy
75 Rødstrupe 10.01.2019 Karmøy
76 Svarttrost 08.01.2019 Karmøy
77 Gråtrost 15.01.2019 Karmøy
78 Rødvingetrost 15.01.2019 Karmøy
79 Stær 08.01.2019 Karmøy
80 Vintererle 02.02.2019 Karmøy
81 Heipiplerke 21.01.2019 Karmøy
82 Skjærpiplerke 09.01.2019 Karmøy
83 Bokfink 09.01.2019 Karmøy
84 Grønnfink 08.01.2019 Karmøy
85 Grankorsnebb 09.01.2019 Karmøy
86 Grønnsisik 14.01.2019 Karmøy
87 Stillits 02.02.2019 Karmøy
88 Gråspurv 08.01.2019 Karmøy
89 Pilfink 09.01.2019 Karmøy

NSKF-arter er uthevet.