| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Jan Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Gravand
8 Brunnakke
9 Krikkand
10 Stokkand
11 Toppand
12 Ærfugl
13 Svartand
14 Sjøorre
15 Kvinand
16 Siland
17 Laksand
18 Vaktel
19 Fasan
20 Lirype
21 Storfugl
22 Orrfugl
23 Jerpe
24 Storlom
25 Smålom
26 Toppdykker
27 Horndykker
28 Storskarv
29 Gråhegre
30 Egretthegre 12.11.2018 Underberg
31 Fiskeørn
32 Vepsevåk
33 Kongeørn
34 Spurvehauk
35 Hønsehauk
36 Fjellvåk
37 Musvåk
38 Sivhøne
39 Sothøne
40 Trane
41 Vipe
42 Heilo
43 Sandlo
44 Dverglo
45 Tjeld
46 Kvartbekkasin
47 Enkeltbekkasin
48 Lappspove
49 Storspove
50 Rødstilk
51 Skogsnipe
52 Grønnstilk
53 Strandsnipe
54 Steinvender
55 Dvergsnipe
56 Myrsnipe
57 Rugde
58 Hettemåke
59 Fiskemåke
60 Gråmåke
61 Sildemåke
62 Svartbak
63 Makrellterne
64 Rødnebbterne
65 Klippedue (dom.: bydue)
66 Skogdue
67 Ringdue
68 Turteldue
69 Tyrkerdue
70 Gjøk
71 Kattugle
72 Spurveugle
73 Tårnseiler
74 Vendehals
75 Dvergspett
76 Flaggspett
77 Tretåspett
78 Svartspett
79 Grønnspett
80 Gråspett
81 Tårnfalk
82 Dvergfalk
83 Vandrefalk
84 Tornskate
85 Brunvarsler 17.11.2018 Mulvika
86 Nøtteskrike
87 Skjære
88 Nøttekråke
89 Kaie
90 Kornkråke
91 Kråke
92 Ravn
93 Fjellkalanderlerke 01.06.2018 Hillesland
94 Sanglerke
95 Fjellerke
96 Sandsvale
97 Låvesvale
98 Taksvale
99 Løvmeis
100 Granmeis
101 Svartmeis
102 Toppmeis
103 Kjøttmeis
104 Blåmeis
105 Stjertmeis
106 Spettmeis
107 Trekryper
108 Gjerdesmett
109 Fossekall
110 Fuglekonge
111 Løvsanger
112 Gransanger
113 Gulsanger
114 Munk
115 Hagesanger
116 Tornsanger
117 Møller
118 Gråfluesnapper
119 Rødstrupe
120 Blåstrupe
121 Svarthvit fluesnapper
122 Rødstjert
123 Buskskvett
124 Svartstrupe
125 Steinskvett
126 Ringtrost
127 Svarttrost
128 Gråtrost
129 Rødvingetrost
130 Måltrost
131 Duetrost
132 Stær
133 Jernspurv
134 Linerle
135 Gulerle
136 Vintererle
137 Trepiplerke
138 Heipiplerke
139 Skjærpiplerke
140 Sidensvans
141 Lappspurv
142 Snøspurv
143 Gulspurv
144 Sivspurv
145 Kornspurv 01.06.2018 Hillesland
146 Bokfink
147 Bjørkefink
148 Rosenfink
149 Grønnfink
150 Furukorsnebb
151 Grankorsnebb
152 Brunsisik
153 Gråsisik
154 Grønnsisik
155 Bergirisk
156 Tornirisk
157 Stillits
158 Dompap
159 Kjernebiter
160 Gråspurv
161 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.