| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Jan Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Ringgås
8 Gravand
9 Mandarinand
10 Brunnakke
11 Snadderand
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Knekkand
16 Skjeand
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Brilleand 15.05.2019 vik
24 Kvinand
25 Lappfiskand
26 Siland
27 Laksand
28 Vaktel
29 Storfugl
30 Orrfugl
31 Jerpe
32 Storlom
33 Islom
34 Toppdykker
35 Havsule
36 Storskarv
37 Toppskarv
38 Gråhegre
39 Fiskeørn
40 Vepsevåk
41 Sivhauk
42 Spurvehauk
43 Hønsehauk
44 Havørn
45 Musvåk
46 Sothøne
47 Trane
48 Vipe
49 Gråhodevipe 03.05.2019 Gåresund, Gjervoldsøy
50 Heilo
51 Sandlo
52 Dverglo
53 Boltit
54 Tjeld
55 Dobbeltbekkasin
56 Enkeltbekkasin
57 Svarthalespove
58 Lappspove
59 Småspove
60 Storspove
61 Rødstilk
62 Gluttsnipe
63 Plystresnipe 14.05.2019 Horpestadosen
64 Skogsnipe
65 Grønnstilk
66 Strandsnipe
67 Steinvender
68 Sandløper
69 Dvergsnipe
70 Temmincksnipe
71 Tundrasnipe
72 Myrsnipe
73 Fjæreplytt
74 Brushane
75 Rugde
76 Hettemåke
77 Fiskemåke
78 Gråmåke
79 Sildemåke
80 Svartbak
81 Makrellterne
82 Rødnebbterne
83 Splitterne
84 Teist
85 Klippedue (dom.: bydue)
86 Ringdue
87 Tyrkerdue
88 Gjøk
89 Kattugle
90 Spurveugle
91 Tårnseiler
92 Vendehals
93 Flaggspett
94 Svartspett
95 Grønnspett
96 Dvergfalk
97 Vandrefalk
98 Tornskate
99 Nøtteskrike
100 Skjære
101 Kaie
102 Kornkråke
103 Svartkråke
104 Kråke
105 Ravn
106 Sanglerke
107 Sandsvale
108 Låvesvale
109 Taksvale
110 Granmeis
111 Svartmeis
112 Toppmeis
113 Kjøttmeis
114 Blåmeis
115 Stjertmeis
116 Spettmeis
117 Trekryper
118 Gjerdesmett
119 Fossekall
120 Fuglekonge
121 Løvsanger
122 Gransanger
123 Gulsanger
124 Sivsanger
125 Gresshoppesanger
126 Munk
127 Hagesanger
128 Tornsanger
129 Møller
130 Gråfluesnapper
131 Rødstrupe
132 Svarthvit fluesnapper
133 Svartrødstjert
134 Rødstjert
135 Buskskvett
136 Steinskvett
137 Ringtrost
138 Svarttrost
139 Gråtrost
140 Rødvingetrost
141 Måltrost
142 Duetrost
143 Stær
144 Jernspurv
145 Linerle
146 Gulerle
147 Vintererle
148 Trepiplerke
149 Heipiplerke
150 Skjærpiplerke
151 Sidensvans
152 Gulspurv
153 Sivspurv
154 Bokfink
155 Bjørkefink
156 Rosenfink
157 Grønnfink
158 Furukorsnebb
159 Grankorsnebb
160 Brunsisik
161 Gråsisik
162 Grønnsisik
163 Tornirisk
164 Stillits
165 Dompap
166 Kjernebiter
167 Gråspurv
168 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.