| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Jan Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Ringgås
8 Gravand
9 Mandarinand
10 Brunnakke
11 Snadderand
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Knekkand
16 Skjeand
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Brilleand 15.05.2019 vik
24 Kvinand
25 Lappfiskand
26 Siland
27 Laksand
28 Storfugl
29 Orrfugl
30 Jerpe
31 Storlom
32 Islom
33 Toppdykker
34 Havsule
35 Storskarv
36 Toppskarv
37 Gråhegre
38 Sivhauk
39 Spurvehauk
40 Hønsehauk
41 Havørn
42 Musvåk
43 Sothøne
44 Trane
45 Vipe
46 Gråhodevipe 03.05.2019 Gåresund, Gjervoldsøy
47 Heilo
48 Sandlo
49 Dverglo
50 Boltit
51 Tjeld
52 Dobbeltbekkasin
53 Enkeltbekkasin
54 Svarthalespove
55 Lappspove
56 Småspove
57 Storspove
58 Rødstilk
59 Gluttsnipe
60 Plystresnipe 14.05.2019 Horpestadosen
61 Skogsnipe
62 Grønnstilk
63 Strandsnipe
64 Steinvender
65 Sandløper
66 Dvergsnipe
67 Tundrasnipe
68 Myrsnipe
69 Fjæreplytt
70 Brushane
71 Rugde
72 Hettemåke
73 Fiskemåke
74 Gråmåke
75 Sildemåke
76 Svartbak
77 Makrellterne
78 Rødnebbterne
79 Splitterne
80 Teist
81 Klippedue (dom.: bydue)
82 Ringdue
83 Tyrkerdue
84 Gjøk
85 Kattugle
86 Spurveugle
87 Tårnseiler
88 Vendehals
89 Flaggspett
90 Svartspett
91 Grønnspett
92 Dvergfalk
93 Vandrefalk
94 Nøtteskrike
95 Skjære
96 Kaie
97 Kornkråke
98 Svartkråke
99 Kråke
100 Ravn
101 Sanglerke
102 Sandsvale
103 Låvesvale
104 Taksvale
105 Granmeis
106 Svartmeis
107 Toppmeis
108 Kjøttmeis
109 Blåmeis
110 Stjertmeis
111 Spettmeis
112 Gjerdesmett
113 Fuglekonge
114 Løvsanger
115 Gransanger
116 Gulsanger
117 Sivsanger
118 Gresshoppesanger
119 Munk
120 Hagesanger
121 Tornsanger
122 Møller
123 Rødstrupe
124 Svarthvit fluesnapper
125 Svartrødstjert
126 Rødstjert
127 Buskskvett
128 Steinskvett
129 Ringtrost
130 Svarttrost
131 Gråtrost
132 Rødvingetrost
133 Måltrost
134 Duetrost
135 Stær
136 Jernspurv
137 Linerle
138 Gulerle
139 Vintererle
140 Trepiplerke
141 Heipiplerke
142 Skjærpiplerke
143 Sidensvans
144 Gulspurv
145 Sivspurv
146 Bokfink
147 Bjørkefink
148 Grønnfink
149 Furukorsnebb
150 Grankorsnebb
151 Brunsisik
152 Gråsisik
153 Grønnsisik
154 Tornirisk
155 Stillits
156 Dompap
157 Kjernebiter
158 Gråspurv
159 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.