| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Jan Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Ringgås
9 Gravand
10 Mandarinand
11 Brunnakke
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Knekkand
16 Hvitøyeand 06.05.2020 Snekkestaddammen
17 Toppand
18 Ærfugl
19 Svartand
20 Sjøorre
21 Kvinand
22 Lappfiskand
23 Siland
24 Laksand
25 Lirype
26 Fjellrype
27 Storfugl
28 Orrfugl
29 Jerpe
30 Storlom
31 Smålom
32 Toppdykker
33 Horndykker
34 Havhest
35 Havsule
36 Storskarv
37 Toppskarv
38 Gråhegre
39 Fiskeørn
40 Kongeørn
41 Sivhauk
42 Spurvehauk
43 Hønsehauk
44 Havørn
45 Musvåk
46 Sivhøne
47 Sothøne
48 Trane
49 Vipe
50 Heilo
51 Sandlo
52 Dverglo
53 Boltit
54 Tjeld
55 Kvartbekkasin
56 Dobbeltbekkasin
57 Enkeltbekkasin
58 Småspove
59 Storspove
60 Rødstilk
61 Gluttsnipe
62 Gulbeinsnipe 04.05.2020 Svellet,
63 Skogsnipe
64 Grønnstilk
65 Strandsnipe
66 Myrsnipe
67 Fjæreplytt
68 Rugde
69 Krykkje
70 Hettemåke
71 Fiskemåke
72 Gråmåke
73 Sildemåke
74 Svartbak
75 Makrellterne
76 Rødnebbterne
77 Storjo
78 Lomvi
79 Alke
80 Teist
81 Lunde
82 Klippedue (dom.: bydue)
83 Skogdue
84 Ringdue
85 Tyrkerdue
86 Gjøk
87 Kattugle
88 Haukugle
89 Spurveugle
90 Perleugle
91 Jordugle
92 Nattravn
93 Tårnseiler
94 Isfugl
95 Vendehals
96 Hvitryggspett
97 Flaggspett
98 Tretåspett
99 Dvergspett
100 Svartspett
101 Grønnspett
102 Tårnfalk
103 Lerkefalk
104 Vandrefalk
105 Tornskate
106 Varsler
107 Pirol
108 Nøtteskrike
109 Skjære
110 Kaie
111 Kråke
112 Ravn
113 Sanglerke
114 Sandsvale
115 Låvesvale
116 Taksvale
117 Løvmeis
118 Granmeis
119 Svartmeis
120 Toppmeis
121 Kjøttmeis
122 Blåmeis
123 Stjertmeis
124 Spettmeis
125 Trekryper
126 Gjerdesmett
127 Fossekall
128 Fuglekonge
129 Løvsanger
130 Gransanger
131 Bøksanger
132 Gulsanger
133 Sivsanger
134 Rørsanger
135 Busksanger
136 Myrsanger
137 Munk
138 Hagesanger
139 Tornsanger
140 Møller
141 Gråfluesnapper
142 Rødstrupe
143 Blåstrupe
144 Svarthvit fluesnapper
145 Svartrødstjert
146 Rødstjert
147 Buskskvett
148 Steinskvett
149 Ringtrost
150 Svarttrost
151 Gråtrost
152 Rødvingetrost
153 Måltrost
154 Duetrost
155 Stær
156 Jernspurv
157 Linerle
158 Gulerle
159 Vintererle
160 Trepiplerke
161 Heipiplerke
162 Skjærpiplerke
163 Sidensvans
164 Snøspurv
165 Gulspurv
166 Sivspurv
167 Bokfink
168 Bjørkefink
169 Grønnfink
170 Furukorsnebb
171 Grankorsnebb
172 Brunsisik
173 Gråsisik
174 Grønnsisik
175 Stillits
176 Dompap
177 Kjernebiter
178 Bergirisk
179 Tornirisk
180 Gråspurv
181 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.