| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Jan Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Ringgås
9 Gravand
10 Mandarinand
11 Brunnakke
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Knekkand
16 Hvitøyeand 06.05.2020 Snekkestaddammen
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Kvinand
24 Lappfiskand
25 Siland
26 Laksand
27 Vaktel
28 Lirype
29 Fjellrype
30 Storfugl
31 Orrfugl
32 Jerpe
33 Storlom
34 Islom
35 Smålom
36 Toppdykker
37 Horndykker
38 Havhest
39 Havsule
40 Storskarv
41 Toppskarv
42 Gråhegre
43 Fiskeørn
44 Vepsevåk
45 Kongeørn
46 Sivhauk
47 Myrhauk
48 Spurvehauk
49 Hønsehauk
50 Havørn
51 Fjellvåk
52 Musvåk
53 Vannrikse
54 Myrrikse
55 Sivhøne
56 Sothøne
57 Trane
58 Vipe
59 Heilo
60 Tundralo
61 Sandlo
62 Dverglo
63 Boltit
64 Tjeld
65 Kvartbekkasin
66 Dobbeltbekkasin
67 Enkeltbekkasin
68 Svarthalespove
69 Lappspove
70 Småspove
71 Storspove
72 Rødstilk
73 Gluttsnipe
74 Gulbeinsnipe 04.05.2020 Svellet,
75 Skogsnipe
76 Grønnstilk
77 Strandsnipe
78 Steinvender
79 Sandløper
80 Temmincksnipe
81 Tundrasnipe
82 Myrsnipe
83 Fjæreplytt
84 Fjellmyrløper
85 Brushane
86 Svømmesnipe
87 Rugde
88 Krykkje
89 Kanadahettemåke 28.06.2020 Yttersanden
90 Hettemåke
91 Fiskemåke
92 Gråmåke
93 Gulbeinmåke 25.06.2020 Værnes camping
94 Sildemåke
95 Svartbak
96 Makrellterne
97 Rødnebbterne
98 Storjo
99 Tyvjo
100 Lomvi
101 Alke
102 Teist
103 Lunde
104 Klippedue (dom.: bydue)
105 Skogdue
106 Ringdue
107 Tyrkerdue
108 Gjøk
109 Kattugle
110 Haukugle
111 Spurveugle
112 Perleugle
113 Jordugle
114 Nattravn
115 Tårnseiler
116 Isfugl
117 Vendehals
118 Hvitryggspett
119 Flaggspett
120 Tretåspett
121 Dvergspett
122 Svartspett
123 Grønnspett
124 Gråspett
125 Tårnfalk
126 Dvergfalk
127 Lerkefalk
128 Vandrefalk
129 Tornskate
130 Varsler
131 Pirol
132 Nøtteskrike
133 Skjære
134 Kaie
135 Kornkråke
136 Kråke
137 Ravn
138 Trelerke
139 Sanglerke
140 Sandsvale
141 Låvesvale
142 Taksvale
143 Løvmeis
144 Granmeis
145 Svartmeis
146 Toppmeis
147 Kjøttmeis
148 Blåmeis
149 Stjertmeis
150 Spettmeis
151 Trekryper
152 Gjerdesmett
153 Fossekall
154 Fuglekonge
155 Løvsanger
156 Gransanger
157 Bøksanger
158 Gulbrynsanger
159 Gulsanger
160 Sivsanger
161 Rørsanger
162 Busksanger
163 Myrsanger
164 Munk
165 Hagesanger
166 Tornsanger
167 Møller
168 Hauksanger
169 Gråfluesnapper
170 Hekkskvett 11.06.2020 Årnestangen, Nordre Øyeren Naturr., Rælingen
171 Rødstrupe
172 Nattergal
173 Sørnattergal 03.06.2020 Hillestad kirke
174 Blåstrupe
175 Svarthvit fluesnapper
176 Dvergfluesnapper
177 Svartrødstjert
178 Rødstjert
179 Buskskvett
180 Svartstrupe
181 Asiasvartstrupe 05.10.2020 Utsira,Søppelplassen
182 Steinskvett
183 Ringtrost
184 Svarttrost
185 Gråtrost
186 Rødvingetrost
187 Måltrost
188 Duetrost
189 Stær
190 Jernspurv
191 Linerle
192 Sitronerle 10.07.2020 Øyamælen, Gaulosen
193 Gulerle
194 Vintererle
195 Tartarpiplerke
196 Trepiplerke
197 Sibirpiplerke 06.10.2020 Utsira
198 Heipiplerke
199 Skjærpiplerke
200 Sidensvans
201 Lappspurv
202 Snøspurv
203 Gulspurv
204 Dvergspurv
205 Sivspurv
206 Bokfink
207 Bjørkefink
208 Rosenfink
209 Grønnfink
210 Furukorsnebb
211 Grankorsnebb
212 Brunsisik
213 Gråsisik
214 Grønnsisik
215 Stillits
216 Dompap
217 Kjernebiter
218 Bergirisk
219 Tornirisk
220 Gråspurv
221 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.