| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Jan Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Niland 29.01.2021 Nærland
11 Gravand
12 Brunnakke
13 Krikkand
14 Stokkand
15 Stjertand
16 Taffeland
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Praktærfugl
21 Havelle
22 Svartand
23 Sjøorre
24 Kvinand
25 Lappfiskand
26 Siland
27 Laksand
28 Orrfugl
29 Jerpe
30 Storlom
31 Islom
32 Smålom
33 Dvergdykker
34 Gråstrupedykker
35 Toppdykker
36 Horndykker
37 Storskarv
38 Toppskarv
39 Gråhegre
40 Myrhauk
41 Spurvehauk
42 Hønsehauk
43 Havørn
44 Musvåk
45 Vannrikse
46 Sivhøne
47 Sothøne
48 Vipe
49 Tjeld
50 Enkeltbekkasin
51 Storspove
52 Rødstilk
53 Steinvender
54 Myrsnipe
55 Fjæreplytt
56 Rugde
57 Hettemåke
58 Franklinmåke 27.01.2021 Skudeneshamn, Karmøy, Rogaland
59 Fiskemåke
60 Gråmåke
61 Svartbak
62 Lomvi
63 Alke
64 Teist
65 Klippedue (dom.: bydue)
66 Ringdue
67 Tyrkerdue
68 Haukugle
69 Spurveugle
70 Jordugle
71 Flaggspett
72 Svartspett
73 Grønnspett
74 Tårnfalk
75 Dvergfalk
76 Jaktfalk
77 Varsler
78 Nøtteskrike
79 Skjære
80 Kaie
81 Kornkråke
82 Svartkråke
83 Kråke
84 Ravn
85 Skjeggmeis
86 Sanglerke
87 Fjellerke
88 Løvmeis
89 Granmeis
90 Svartmeis
91 Toppmeis
92 Kjøttmeis
93 Blåmeis
94 Stjertmeis
95 Spettmeis
96 Trekryper
97 Gjerdesmett
98 Fossekall
99 Fuglekonge
100 Rødtoppfuglekonge 30.01.2021 Boreskogen,Klepp
101 Rødstrupe
102 Svartstrupe 28.01.2021 Kvassheim, Hå
103 Svarttrost
104 Gråtrost
105 Rødvingetrost
106 Stær
107 Linerle
108 Vintererle
109 Tartarpiplerke
110 Heipiplerke
111 Skjærpiplerke
112 Vannpiplerke 28.01.2021 Kvassheim
113 Lappspurv
114 Snøspurv
115 Gulspurv
116 Hvithodespurv 28.01.2021 Stokkaland
117 Dvergspurv
118 Bokfink
119 Grønnfink
120 Grankorsnebb
121 Brunsisik
122 Gråsisik
123 Polarsisik
124 Grønnsisik
125 Stillits
126 Dompap
127 Kjernebiter
128 Bergirisk
129 Gråspurv
130 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.