| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Jan Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Niland 29.01.2021 Nærland
11 Gravand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Toppand
21 Bergand
22 Ærfugl
23 Praktærfugl
24 Havelle
25 Svartand
26 Sjøorre
27 Kvinand
28 Lappfiskand
29 Siland
30 Laksand
31 Vaktel
32 Fjellrype
33 Storfugl
34 Orrfugl
35 Jerpe
36 Gulnebblom
37 Storlom
38 Islom
39 Smålom
40 Dvergdykker
41 Gråstrupedykker
42 Toppdykker
43 Horndykker
44 Havsule
45 Storskarv
46 Toppskarv
47 Gråhegre
48 Egretthegre
49 Silkehegre 25.05.2021 Orreosen
50 Vepsevåk
51 Sivhauk
52 Myrhauk
53 Spurvehauk
54 Hønsehauk
55 Svartglente 09.05.2021 Børsesjø
56 Havørn
57 Fjellvåk
58 Musvåk
59 Vannrikse
60 Åkerrikse
61 Sumprikse 01.06.2021 Sorgenfrigropa
62 Sivhøne
63 Sothøne
64 Trane
65 Vipe
66 Heilo
67 Sandlo
68 Dverglo
69 Boltit
70 Tjeld
71 Avosett
72 Dobbeltbekkasin
73 Enkeltbekkasin
74 Svarthalespove
75 Lappspove
76 Småspove
77 Storspove
78 Rødstilk
79 Gluttsnipe
80 Skogsnipe
81 Grønnstilk
82 Strandsnipe
83 Steinvender
84 Polarsnipe
85 Sandløper
86 Dvergsnipe
87 Myrsnipe
88 Fjæreplytt
89 Fjellmyrløper
90 Rugde
91 Hettemåke
92 Dvergmåke
93 Franklinmåke 27.01.2021 Skudeneshamn, Karmøy, Rogaland
94 Fiskemåke
95 Gråmåke
96 Sildemåke
97 Svartbak
98 Sandterne 25.05.2021 Horpestadvannet
99 Makrellterne
100 Rødnebbterne
101 Lomvi
102 Alke
103 Teist
104 Klippedue (dom.: bydue)
105 Ringdue
106 Turteldue
107 Tyrkerdue
108 Gjøk
109 Hubro
110 Kattugle
111 Slagugle
112 Lappugle
113 Haukugle
114 Spurveugle
115 Jordugle
116 Nattravn
117 Tårnseiler
118 Vendehals
119 Flaggspett
120 Dvergspett
121 Svartspett
122 Grønnspett
123 Gråspett
124 Tårnfalk
125 Dvergfalk
126 Lerkefalk
127 Jaktfalk
128 Vandrefalk
129 Tornskate
130 Varsler
131 Nøtteskrike
132 Skjære
133 Kaie
134 Kornkråke
135 Svartkråke
136 Kråke
137 Ravn
138 Skjeggmeis
139 Trelerke
140 Sanglerke
141 Fjellerke
142 Sandsvale
143 Låvesvale
144 Amursvale 29.04.2021 Roebukta, Sauherad
145 Taksvale
146 Løvmeis
147 Granmeis
148 Svartmeis
149 Toppmeis
150 Kjøttmeis
151 Blåmeis
152 Stjertmeis
153 Spettmeis
154 Trekryper
155 Gjerdesmett
156 Fossekall
157 Fuglekonge
158 Rødtoppfuglekonge 30.01.2021 Boreskogen,Klepp
159 Løvsanger
160 Gransanger
161 Bøksanger
162 Gulsanger
163 Sivsanger
164 Rørsanger
165 Myrsanger
166 Gresshoppesanger
167 Elvesanger
168 Sumpsanger 24.05.2021 engesvolltjernet
169 Munk
170 Hagesanger
171 Tornsanger
172 Møller
173 Rødstrupesanger 25.05.2021 Haugen
174 Gråfluesnapper
175 Rødstrupe
176 Svarthvit fluesnapper
177 Rødstjert
178 Buskskvett
179 Svartstrupe 28.01.2021 Kvassheim, Hå
180 Steinskvett
181 Ringtrost
182 Svarttrost
183 Gråtrost
184 Rødvingetrost
185 Måltrost
186 Duetrost
187 Stær
188 Jernspurv
189 Linerle
190 Gulerle
191 Vintererle
192 Tartarpiplerke
193 Trepiplerke
194 Heipiplerke
195 Skjærpiplerke
196 Vannpiplerke 28.01.2021 Kvassheim
197 Lappspurv
198 Snøspurv
199 Gulspurv
200 Hvithodespurv 28.01.2021 Stokkaland
201 Hortulan
202 Dvergspurv
203 Sivspurv
204 Bokfink
205 Bjørkefink
206 Rosenfink
207 Grønnfink
208 Furukorsnebb
209 Grankorsnebb
210 Brunsisik
211 Gråsisik
212 Polarsisik
213 Grønnsisik
214 Stillits
215 Dompap
216 Kjernebiter
217 Bergirisk
218 Tornirisk
219 Gråspurv
220 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.