| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Torborg Berge

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Svartsvane
3 Sangsvane
4 Sædgås
5 Kortnebbgås
6 Tundragås
7 Grågås
8 Stripegås
9 Kanadagås
10 Hvitkinngås
11 Ringgås
12 Rødhalsgås 18.03.2020 Reve
13 Niland 19.04.2020 Kvassheim
14 Gravand
15 Mandarinand
16 Brunnakke
17 Snadderand
18 Krikkand
19 Amerikakrikkand 26.04.2020 Bjårvatnet
20 Stokkand
21 Stjertand
22 Knekkand
23 Skjeand
24 Taffeland
25 Ringand 08.11.2020 hanangervannet
26 Toppand
27 Bergand
28 Ærfugl
29 Praktærfugl
30 Stellerand
31 Havelle
32 Svartand
33 Sjøorre
34 Brilleand 04.04.2020 Skortangen
35 Kvinand
36 Lappfiskand
37 Siland
38 Laksand
39 Vaktel
40 Fasan
41 Lirype
42 Fjellrype
43 Orrfugl
44 Gulnebblom
45 Storlom
46 Islom
47 Smålom
48 Dvergdykker
49 Gråstrupedykker
50 Toppdykker
51 Horndykker
52 Havhest
53 Grålire
54 Havlire
55 Havsvale
56 Stormsvale
57 Stork 25.04.2020 Årstad NR
58 Havsule
59 Storskarv
60 Toppskarv
61 Gråhegre
62 Egretthegre
63 Silkehegre 24.05.2020 Malaneset, Orrevatnet
64 Kuhegre 17.03.2020 Stokkalandsvatnet
65 Skjestork 01.06.2020 Orreosen, Orrevatnet
66 Fiskeørn
67 Kongeørn
68 Sivhauk
69 Myrhauk
70 Steppehauk 03.05.2020 Loshytta, Utsira
71 Spurvehauk
72 Hønsehauk
73 Glente
74 Havørn
75 Fjellvåk
76 Musvåk
77 Vannrikse
78 Åkerrikse
79 Myrrikse
80 Sivhøne
81 Sothøne
82 Trane
83 Triel 14.04.2020 Aurstrheim
84 Vipe
85 Heilo
86 Tundralo
87 Sandlo
88 Dverglo
89 Ørkenlo 20.06.2020 Orreelvas utløp
90 Boltit
91 Tjeld
92 Avosett
93 Kvartbekkasin
94 Enkeltbekkasin
95 Svarthalespove
96 Lappspove
97 Småspove
98 Storspove
99 Sotsnipe
100 Rødstilk
101 Gluttsnipe
102 Skogsnipe
103 Grønnstilk
104 Strandsnipe
105 Steinvender
106 Polarsnipe
107 Sandløper
108 Dvergsnipe
109 Temmincksnipe
110 Gulbrystsnipe 25.10.2020 Nordhasselvika
111 Alaskasnipe 21.06.2020 Grudavatnet
112 Tundrasnipe
113 Myrsnipe
114 Fjæreplytt
115 Fjellmyrløper
116 Brushane
117 Rugde
118 Krykkje
119 Sabinemåke 03.11.2020 Revesvingen
120 Hettemåke
121 Svartehavsmåke 05.06.2020 Rwevemarka
122 Fiskemåke
123 Gråmåke
124 Gulbeinmåke 04.04.2020 Revemarka
125 Kaspimåke 30.10.2020 Kvassheim havn
126 Grønlandsmåke
127 Sildemåke
128 Polarmåke
129 Svartbak
130 Rovterne 29.06.2020 Bjårvatnet, Brusand
131 Svartterne
132 Makrellterne
133 Rødnebbterne
134 Splitterne
135 Storjo
136 Polarjo
137 Tyvjo
138 Alkekonge
139 Lomvi
140 Alke
141 Teist
142 Lunde
143 Klippedue (dom.: bydue)
144 Skogdue
145 Ringdue
146 Turteldue
147 Tyrkerdue
148 Gjøk
149 Hubro
150 Kattugle
151 Lappugle
152 Haukugle
153 Hornugle
154 Jordugle
155 Nattravn
156 Tårnseiler
157 Isfugl
158 Vendehals
159 Flaggspett
160 Dvergspett
161 Svartspett
162 Grønnspett
163 Gråspett
164 Tårnfalk
165 Dvergfalk
166 Lerkefalk
167 Jaktfalk
168 Vandrefalk
169 Tornskate
170 Varsler
171 Pirol
172 Nøtteskrike
173 Skjære
174 Nøttekråke
175 Kaie
176 Kornkråke
177 Svartkråke
178 Kråke
179 Ravn
180 Skjeggmeis
181 Trelerke
182 Sanglerke
183 Fjellerke
184 Sandsvale
185 Låvesvale
186 Taksvale
187 Løvmeis
188 Granmeis
189 Svartmeis
190 Toppmeis
191 Kjøttmeis
192 Blåmeis
193 Stjertmeis
194 Spettmeis
195 Trekryper
196 Gjerdesmett
197 Fossekall
198 Fuglekonge
199 Rødtoppfuglekonge 18.09.2020 Brusand Camping
200 Løvsanger
201 Gransanger
202 Bøksanger
203 Brunsanger 22.10.2020 Rægestranda
204 Fuglekongesanger 15.10.2020 Reveparken
205 Gulbrynsanger 20.09.2020 Herberg
206 Blekbrynsanger 09.11.2020 Hellestøskogen
207 Tartarsanger 29.05.2020 Hegglandhagen, Utsira
208 Gulsanger
209 Sivsanger
210 Rørsanger
211 Busksanger
212 Myrsanger
213 Gresshoppesanger
214 Starrsanger 27.09.2020 Herberg
215 Elvesanger
216 Munk
217 Hagesanger
218 Tornsanger
219 Møller
220 Hauksanger
221 Gråfluesnapper
222 Rødstrupe
223 Nattergal
224 Sørnattergal 12.06.2020 Hillestad kirke
225 Blåstrupe
226 Blåstjert 18.10.2020 Sola strandhotell
227 Svarthvit fluesnapper
228 Dvergfluesnapper 27.09.2020 Herberg
229 Svartrødstjert
230 Rødstjert
231 Buskskvett
232 Svartstrupe
233 Asiasvartstrupe 30.09.2020 Djupevikshoien
234 Steinskvett
235 Svartstrupesteinskvett 24.10.2020 Ogna
236 Ringtrost
237 Svarttrost
238 Svartflekktrost 04.11.2020 Åkrasanden
239 Gråtrost
240 Rødvingetrost
241 Måltrost
242 Duetrost
243 Rosenstær 16.08.2020 Selemarka
244 Stær
245 Jernspurv
246 Linerle
247 Sitronerle 01.01.2020 x
248 Gulerle
249 Vintererle
250 Tartarpiplerke
251 Trepiplerke
252 Sibirpiplerke 06.10.2020 Merkeskogen
253 Heipiplerke
254 Lappiplerke
255 Skjærpiplerke
256 Vannpiplerke 10.01.2020 Reve kai
257 Sidensvans
258 Lappspurv
259 Snøspurv
260 Brunkinnparula 23.09.2020 Merkeskogen
261 Gulspurv
262 Hortulan
263 Dvergspurv
264 Sivspurv
265 Kornspurv 01.01.2020 x
266 Bokfink
267 Bjørkefink
268 Rosenfink
269 Grønnfink
270 Furukorsnebb
271 Grankorsnebb
272 Båndkorsnebb
273 Brunsisik
274 Gråsisik
275 Grønnsisik
276 Stillits
277 Gulirisk 13.06.2020 Røbergsvingen, Røberg
278 Dompap
279 Kjernebiter
280 Bergirisk
281 Tornirisk
282 Gråspurv
283 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.