| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Torborg Berge

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Stripegås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås
11 Rødhalsgås 18.03.2020 Reve
12 Niland 19.04.2020 Kvassheim
13 Gravand
14 Mandarinand
15 Brunnakke
16 Snadderand
17 Krikkand
18 Amerikakrikkand 26.04.2020 Bjårvatnet
19 Stokkand
20 Stjertand
21 Knekkand
22 Skjeand
23 Taffeland
24 Toppand
25 Bergand
26 Ærfugl
27 Praktærfugl
28 Stellerand
29 Havelle
30 Svartand
31 Sjøorre
32 Brilleand 04.04.2020 Skortangen
33 Kvinand
34 Lappfiskand
35 Siland
36 Laksand
37 Vaktel
38 Lirype
39 Fjellrype
40 Orrfugl
41 Gulnebblom
42 Storlom
43 Islom
44 Smålom
45 Dvergdykker
46 Gråstrupedykker
47 Toppdykker
48 Horndykker
49 Havhest
50 Grålire
51 Havlire
52 Havsvale
53 Stormsvale
54 Stork 25.04.2020 Årstad NR
55 Havsule
56 Storskarv
57 Toppskarv
58 Gråhegre
59 Egretthegre
60 Silkehegre 24.05.2020 Malaneset, Orrevatnet
61 Kuhegre 17.03.2020 Stokkalandsvatnet
62 Skjestork 01.06.2020 Orreosen, Orrevatnet
63 Fiskeørn
64 Kongeørn
65 Sivhauk
66 Myrhauk
67 Steppehauk 03.05.2020 Loshytta, Utsira
68 Spurvehauk
69 Hønsehauk
70 Glente
71 Havørn
72 Fjellvåk
73 Musvåk
74 Vannrikse
75 Åkerrikse
76 Myrrikse
77 Sivhøne
78 Sothøne
79 Trane
80 Triel 14.04.2020 Aurstrheim
81 Vipe
82 Heilo
83 Tundralo
84 Sandlo
85 Dverglo
86 Ørkenlo 20.06.2020 Orreelvas utløp
87 Boltit
88 Tjeld
89 Avosett
90 Enkeltbekkasin
91 Svarthalespove
92 Lappspove
93 Småspove
94 Storspove
95 Sotsnipe
96 Rødstilk
97 Gluttsnipe
98 Skogsnipe
99 Grønnstilk
100 Strandsnipe
101 Steinvender
102 Polarsnipe
103 Sandløper
104 Dvergsnipe
105 Temmincksnipe
106 Alaskasnipe 21.06.2020 Grudavatnet
107 Tundrasnipe
108 Myrsnipe
109 Fjæreplytt
110 Fjellmyrløper
111 Brushane
112 Rugde
113 Krykkje
114 Hettemåke
115 Svartehavsmåke 05.06.2020 Rwevemarka
116 Fiskemåke
117 Gråmåke
118 Gulbeinmåke 04.04.2020 Revemarka
119 Grønlandsmåke
120 Sildemåke
121 Polarmåke
122 Svartbak
123 Rovterne 29.06.2020 Bjårvatnet, Brusand
124 Svartterne
125 Makrellterne
126 Rødnebbterne
127 Splitterne
128 Storjo
129 Polarjo
130 Tyvjo
131 Lomvi
132 Alke
133 Teist
134 Lunde
135 Klippedue (dom.: bydue)
136 Skogdue
137 Ringdue
138 Tyrkerdue
139 Gjøk
140 Hubro
141 Kattugle
142 Lappugle
143 Haukugle
144 Hornugle
145 Jordugle
146 Nattravn
147 Tårnseiler
148 Isfugl
149 Vendehals
150 Flaggspett
151 Dvergspett
152 Svartspett
153 Grønnspett
154 Gråspett
155 Tårnfalk
156 Dvergfalk
157 Lerkefalk
158 Jaktfalk
159 Vandrefalk
160 Tornskate
161 Varsler
162 Pirol
163 Nøtteskrike
164 Skjære
165 Nøttekråke
166 Kaie
167 Kornkråke
168 Svartkråke
169 Kråke
170 Ravn
171 Skjeggmeis
172 Sanglerke
173 Fjellerke
174 Sandsvale
175 Låvesvale
176 Taksvale
177 Løvmeis
178 Granmeis
179 Svartmeis
180 Toppmeis
181 Kjøttmeis
182 Blåmeis
183 Stjertmeis
184 Spettmeis
185 Trekryper
186 Gjerdesmett
187 Fossekall
188 Fuglekonge
189 Løvsanger
190 Gransanger
191 Bøksanger
192 Tartarsanger 29.05.2020 Hegglandhagen, Utsira
193 Gulsanger
194 Sivsanger
195 Rørsanger
196 Busksanger
197 Myrsanger
198 Gresshoppesanger
199 Elvesanger
200 Munk
201 Hagesanger
202 Tornsanger
203 Møller
204 Gråfluesnapper
205 Rødstrupe
206 Nattergal
207 Sørnattergal 12.06.2020 Hillestad kirke
208 Blåstrupe
209 Svarthvit fluesnapper
210 Svartrødstjert
211 Rødstjert
212 Buskskvett
213 Svartstrupe
214 Steinskvett
215 Ringtrost
216 Svarttrost
217 Gråtrost
218 Rødvingetrost
219 Måltrost
220 Duetrost
221 Rosenstær 16.08.2020 Selemarka
222 Stær
223 Jernspurv
224 Linerle
225 Sitronerle 01.01.2020 x
226 Gulerle
227 Vintererle
228 Trepiplerke
229 Heipiplerke
230 Skjærpiplerke
231 Vannpiplerke 10.01.2020 Reve kai
232 Lappspurv
233 Snøspurv
234 Gulspurv
235 Hortulan
236 Sivspurv
237 Kornspurv 01.01.2020 x
238 Bokfink
239 Bjørkefink
240 Rosenfink
241 Grønnfink
242 Furukorsnebb
243 Grankorsnebb
244 Båndkorsnebb
245 Brunsisik
246 Gråsisik
247 Grønnsisik
248 Stillits
249 Gulirisk 13.06.2020 Røbergsvingen, Røberg
250 Dompap
251 Kjernebiter
252 Bergirisk
253 Tornirisk
254 Gråspurv
255 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.