| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Torborg Berge

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Rødhalsgås 18.03.2020 Reve
11 Niland 19.04.2020 Kvassheim
12 Gravand
13 Mandarinand
14 Brunnakke
15 Snadderand
16 Krikkand
17 Amerikakrikkand 26.04.2020 Bjårvatnet
18 Stokkand
19 Stjertand
20 Knekkand
21 Skjeand
22 Taffeland
23 Toppand
24 Bergand
25 Ærfugl
26 Praktærfugl
27 Stellerand
28 Havelle
29 Svartand
30 Sjøorre
31 Brilleand 04.04.2020 Skortangen
32 Kvinand
33 Lappfiskand
34 Siland
35 Laksand
36 Orrfugl
37 Gulnebblom
38 Storlom
39 Islom
40 Smålom
41 Dvergdykker
42 Gråstrupedykker
43 Toppdykker
44 Horndykker
45 Havhest
46 Havlire
47 Stork 25.04.2020 Årstad NR
48 Havsule
49 Storskarv
50 Toppskarv
51 Gråhegre
52 Egretthegre
53 Silkehegre 24.05.2020 Malaneset, Orrevatnet
54 Kuhegre 17.03.2020 Stokkalandsvatnet
55 Skjestork 01.06.2020 Orreosen, Orrevatnet
56 Kongeørn
57 Sivhauk
58 Myrhauk
59 Steppehauk 03.05.2020 Loshytta, Utsira
60 Spurvehauk
61 Hønsehauk
62 Glente
63 Havørn
64 Fjellvåk
65 Musvåk
66 Åkerrikse
67 Myrrikse
68 Sivhøne
69 Sothøne
70 Trane
71 Triel 14.04.2020 Aurstrheim
72 Vipe
73 Heilo
74 Tundralo
75 Sandlo
76 Dverglo
77 Boltit
78 Tjeld
79 Avosett
80 Enkeltbekkasin
81 Svarthalespove
82 Lappspove
83 Småspove
84 Storspove
85 Rødstilk
86 Gluttsnipe
87 Skogsnipe
88 Grønnstilk
89 Strandsnipe
90 Steinvender
91 Polarsnipe
92 Sandløper
93 Temmincksnipe
94 Myrsnipe
95 Fjæreplytt
96 Fjellmyrløper
97 Rugde
98 Krykkje
99 Hettemåke
100 Fiskemåke
101 Gråmåke
102 Gulbeinmåke 04.04.2020 Revemarka
103 Grønlandsmåke
104 Sildemåke
105 Polarmåke
106 Svartbak
107 Makrellterne
108 Rødnebbterne
109 Splitterne
110 Storjo
111 Polarjo
112 Tyvjo
113 Lomvi
114 Alke
115 Teist
116 Lunde
117 Klippedue (dom.: bydue)
118 Skogdue
119 Ringdue
120 Tyrkerdue
121 Gjøk
122 Hubro
123 Kattugle
124 Lappugle
125 Haukugle
126 Hornugle
127 Jordugle
128 Nattravn
129 Tårnseiler
130 Isfugl
131 Vendehals
132 Dvergspett
133 Grønnspett
134 Gråspett
135 Tårnfalk
136 Dvergfalk
137 Jaktfalk
138 Vandrefalk
139 Tornskate
140 Varsler
141 Pirol
142 Nøtteskrike
143 Skjære
144 Kaie
145 Kornkråke
146 Svartkråke
147 Kråke
148 Ravn
149 Sanglerke
150 Sandsvale
151 Låvesvale
152 Taksvale
153 Løvmeis
154 Granmeis
155 Svartmeis
156 Toppmeis
157 Kjøttmeis
158 Blåmeis
159 Stjertmeis
160 Spettmeis
161 Trekryper
162 Gjerdesmett
163 Fossekall
164 Fuglekonge
165 Løvsanger
166 Gransanger
167 Bøksanger
168 Tartarsanger 29.05.2020 Hegglandhagen, Utsira
169 Gulsanger
170 Sivsanger
171 Rørsanger
172 Busksanger
173 Myrsanger
174 Gresshoppesanger
175 Munk
176 Hagesanger
177 Tornsanger
178 Møller
179 Gråfluesnapper
180 Rødstrupe
181 Blåstrupe
182 Svarthvit fluesnapper
183 Svartrødstjert
184 Rødstjert
185 Buskskvett
186 Svartstrupe
187 Steinskvett
188 Ringtrost
189 Svarttrost
190 Gråtrost
191 Rødvingetrost
192 Måltrost
193 Duetrost
194 Stær
195 Jernspurv
196 Linerle
197 Sitronerle 01.01.2020 x
198 Gulerle
199 Vintererle
200 Trepiplerke
201 Heipiplerke
202 Skjærpiplerke
203 Vannpiplerke 10.01.2020 Reve kai
204 Snøspurv
205 Gulspurv
206 Hortulan
207 Sivspurv
208 Bokfink
209 Bjørkefink
210 Rosenfink
211 Grønnfink
212 Furukorsnebb
213 Grankorsnebb
214 Båndkorsnebb
215 Brunsisik
216 Gråsisik
217 Grønnsisik
218 Stillits
219 Dompap
220 Kjernebiter
221 Bergirisk
222 Tornirisk
223 Gråspurv
224 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.