| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Torborg Berge

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Stripegås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås
11 Gravand
12 Mandarinand
13 Brunnakke
14 Snadderand
15 Krikkand
16 Amerikakrikkand 29.04.2021 Søylandsvatnet
17 Stokkand
18 Stjertand
19 Knekkand
20 Skjeand
21 Taffeland
22 Ringand 09.02.2021 Edlandsvatnet, Ålgård
23 Toppand
24 Bergand
25 Ærfugl
26 Praktærfugl
27 Havelle
28 Svartand
29 Sjøorre
30 Kvinand
31 Lappfiskand
32 Siland
33 Laksand
34 Vaktel
35 Fasan
36 Orrfugl
37 Gulnebblom
38 Storlom
39 Islom
40 Smålom
41 Dvergdykker
42 Gråstrupedykker
43 Toppdykker
44 Horndykker
45 Havhest
46 Havsule
47 Storskarv
48 Toppskarv
49 Gråhegre
50 Egretthegre
51 Silkehegre 12.05.2021 Figgjoelva ved Helleberget
52 Rørdrum 03.02.2021 Sivdammen, Bryne
53 Fiskeørn
54 Kongeørn
55 Sivhauk
56 Myrhauk
57 Spurvehauk
58 Hønsehauk
59 Havørn
60 Fjellvåk
61 Musvåk
62 Vannrikse
63 Åkerrikse
64 Sivhøne
65 Sothøne
66 Trane
67 Vipe
68 Kanadalo 30.05.2021 Vik
69 Heilo
70 Tundralo
71 Sandlo
72 Dverglo
73 Boltit
74 Tjeld
75 Avosett
76 Kvartbekkasin
77 Dobbeltbekkasin
78 Enkeltbekkasin
79 Svarthalespove
80 Lappspove
81 Småspove
82 Storspove
83 Rødstilk
84 Gluttsnipe
85 Grønnstilk
86 Strandsnipe
87 Steinvender
88 Polarsnipe
89 Sandløper
90 Dvergsnipe
91 Temmincksnipe
92 Myrsnipe
93 Fjæreplytt
94 Fjellmyrløper
95 Brushane
96 Rugde
97 Krykkje
98 Hettemåke
99 Dvergmåke
100 Franklinmåke 24.01.2021 Ferjekaien. Skudesnes
101 Fiskemåke
102 Gråmåke
103 Grønlandsmåke
104 Sildemåke
105 Polarmåke
106 Svartbak
107 Sandterne 25.05.2021 Horpestadvatn
108 Makrellterne
109 Rødnebbterne
110 Splitterne
111 Storjo
112 Tyvjo
113 Lomvi
114 Alke
115 Teist
116 Lunde
117 Klippedue (dom.: bydue)
118 Skogdue
119 Ringdue
120 Turteldue 26.05.2021 Kattalandsmyra
121 Tyrkerdue
122 Gjøk
123 Hubro
124 Kattugle
125 Hornugle
126 Jordugle
127 Tårnseiler
128 Isfugl
129 Vendehals
130 Hvitryggspett
131 Flaggspett
132 Dvergspett
133 Svartspett
134 Grønnspett
135 Gråspett
136 Tårnfalk
137 Dvergfalk
138 Jaktfalk
139 Vandrefalk
140 Tornskate
141 Skjære
142 Kaie
143 Kornkråke
144 Svartkråke
145 Kråke
146 Ravn
147 Skjeggmeis
148 Sanglerke
149 Fjellerke
150 Sandsvale
151 Låvesvale
152 Amursvale 02.05.2021 Grødalandsskogen
153 Taksvale
154 Granmeis
155 Svartmeis
156 Toppmeis
157 Kjøttmeis
158 Blåmeis
159 Stjertmeis
160 Spettmeis
161 Trekryper
162 Gjerdesmett
163 Fossekall
164 Fuglekonge
165 Løvsanger
166 Gransanger
167 Gulsanger
168 Sivsanger
169 Rørsanger
170 Gresshoppesanger
171 Sumpsanger 24.05.2021 Engelsvolltjernet
172 Munk
173 Hagesanger
174 Tornsanger
175 Møller
176 Rødstrupesanger 25.05.2021 Haugen
177 Gråfluesnapper
178 Rødstrupe
179 Nattergal 17.05.2021 Haugen
180 Svarthvit fluesnapper
181 Svartrødstjert
182 Rødstjert
183 Buskskvett
184 Svartstrupe
185 Steinskvett
186 Ringtrost
187 Svarttrost
188 Gråtrost
189 Rødvingetrost
190 Måltrost
191 Duetrost
192 Stær
193 Jernspurv
194 Linerle
195 Sitronerle 09.05.2021 Horpestadskogen
196 Gulerle
197 Vintererle
198 Markpiplerke 21.05.2021 Kviljosanden
199 Trepiplerke
200 Heipiplerke
201 Skjærpiplerke
202 Vannpiplerke 07.01.2021 Kvassheim
203 Sidensvans
204 Lappspurv
205 Snøspurv
206 Gulspurv
207 Hvithodespurv 11.01.2021 Stokkaland
208 Dvergspurv
209 Sivspurv
210 Bokfink
211 Bjørkefink
212 Grønnfink
213 Grankorsnebb
214 Brunsisik
215 Gråsisik
216 Grønnsisik
217 Stillits
218 Dompap
219 Kjernebiter
220 Bergirisk
221 Tornirisk
222 Gråspurv
223 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.