| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Torborg Berge

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Dvergsvane 01.01.2022 Kvassheim
4 Sædgås
5 Kortnebbgås
6 Tundragås
7 Grågås
8 Stripegås
9 Kanadagås
10 Hvitkinngås
11 Ringgås
12 Gravand
13 Mandarinand
14 Brunnakke
15 Snadderand
16 Krikkand
17 Stokkand
18 Stjertand
19 Knekkand
20 Skjeand
21 Taffeland
22 Ringand 26.04.2022 Hanagervann
23 Toppand
24 Bergand
25 Ærfugl
26 Praktærfugl 06.01.2022 Tungenes fyr
27 Havelle
28 Svartand
29 Sjøorre
30 Brilleand 28.10.2022 Ølberg
31 Kvinand
32 Lappfiskand
33 Siland
34 Laksand
35 Vaktel
36 Fasan
37 Lirype
38 Orrfugl
39 Jerpe
40 Gulnebblom
41 Storlom
42 Islom
43 Smålom
44 Dvergdykker
45 Gråstrupedykker
46 Toppdykker
47 Horndykker
48 Havhest
49 Grålire
50 Havlire
51 Havsvale
52 Stormsvale
53 Havsule
54 Storskarv
55 Toppskarv
56 Gråhegre
57 Egretthegre 09.01.2022 Gruda
58 Silkehegre 18.05.2022 Orreosen
59 Fiskeørn
60 Vepsevåk
61 Kongeørn
62 Sivhauk
63 Myrhauk
64 Spurvehauk
65 Hønsehauk
66 Svartglente 23.08.2022 Kartavoll
67 Havørn
68 Fjellvåk
69 Musvåk
70 Vannrikse
71 Åkerrikse
72 Myrrikse
73 Sivhøne
74 Sothøne
75 Trane
76 Vipe
77 Sibirlo 12.06.2022 Håstranda, Nærland
78 Heilo
79 Tundralo
80 Sandlo
81 Dverglo
82 Ørkenlo 29.07.2022 Revtangen
83 Boltit
84 Tjeld
85 Avosett
86 Kvartbekkasin
87 Dobbeltbekkasin
88 Enkeltbekkasin
89 Svarthalespove
90 Lappspove
91 Småspove
92 Storspove
93 Sotsnipe
94 Rødstilk
95 Gluttsnipe
96 Gulbeinsnipe 31.05.2022 Bru, Bjårvatnet
97 Skogsnipe
98 Grønnstilk
99 Tereksnipe 03.07.2022 Revtangen
100 Strandsnipe
101 Steinvender
102 Polarsnipe
103 Sandløper
104 Dvergsnipe
105 Temmincksnipe
106 Bonapartesnipe 03.07.2022 Raunen, Nærland
107 Alaskasnipe 29.05.2022 Orreosen
108 Spisshalesnipe 11.09.2022 Kvassheim
109 Tundrasnipe
110 Myrsnipe
111 Fjæreplytt
112 Brushane
113 Svømmesnipe
114 Polarsvømmesnipe 19.10.2022 Reve hamn
115 Rugde
116 Krykkje
117 Sabinemåke 13.08.2022 Bleiksdjupet
118 Kanadahettemåke 13.05.2022 Orreosen
119 Hettemåke
120 Dvergmåke
121 Rosenmåke 23.05.2022 Vealøs, Møringa
122 Svartehavsmåke 09.06.2022 Orreosen
123 Fiskemåke
124 Gråmåke
125 Grønlandsmåke
126 Sildemåke
127 Gråvingemåke 18.02.2022 Verdal havn, Øerin
128 Polarmåke
129 Svartbak
130 Sandterne 27.06.2022 Nese, Orrevatnet
131 Svartterne 06.11.2022 Tjørveneset
132 Makrellterne
133 Rødnebbterne
134 Splitterne
135 Storjo
136 Polarjo
137 Tyvjo
138 Alkekonge
139 Lomvi
140 Alke
141 Teist
142 Lunde
143 Klippedue (dom.: bydue)
144 Skogdue
145 Ringdue
146 Turteldue
147 Tyrkerdue
148 Gjøk
149 Hubro
150 Kattugle
151 Slagugle
152 Haukugle
153 Spurveugle
154 Perleugle
155 Hornugle
156 Jordugle
157 Nattravn
158 Tårnseiler
159 Isfugl
160 Bieter 25.05.2021 Jøssingfjord
161 Hærfugl 26.10.2022 Åkra
162 Vendehals
163 Hvitryggspett
164 Flaggspett
165 Dvergspett
166 Svartspett
167 Grønnspett
168 Gråspett
169 Tårnfalk
170 Aftenfalk 10.09.2022 Orresletta
171 Dvergfalk
172 Lerkefalk
173 Jaktfalk
174 Vandrefalk
175 Tornskate
176 Varsler
177 Rosenvarsler 10.10.2022 Siradalen
178 Rødhodevarsler 02.06.2022 Eigerøy fyr
179 Pirol
180 Lavskrike
181 Nøtteskrike
182 Skjære
183 Nøttekråke
184 Kaie
185 Kornkråke
186 Svartkråke
187 Kråke
188 Ravn
189 Skjeggmeis
190 Dverglerke 21.05.2022 Søpla
191 Trelerke
192 Sanglerke
193 Fjellerke
194 Sandsvale
195 Låvesvale
196 Taksvale
197 Løvmeis
198 Granmeis
199 Svartmeis
200 Toppmeis
201 Kjøttmeis
202 Blåmeis
203 Stjertmeis
204 Spettmeis
205 Trekryper
206 Gjerdesmett
207 Fossekall
208 Fuglekonge
209 Rødtoppfuglekonge 06.01.2022 Vaulen
210 Løvsanger
211 Gransanger
212 Eikesanger 29.09.2022 Herberg
213 Bøksanger
214 Brunsanger 01.10.2022 Svehoien
215 Viersanger 02.10.2022 Klovning
216 Fuglekongesanger 05.11.2022 Grødalandsskogen
217 Gulbrynsanger
218 Østsanger 25.09.2022 Revtangen OS
219 Tykknebbsanger 30.08.2022 Revtangen OS
220 Gulsanger
221 Sivsanger
222 Rørsanger
223 Busksanger 10.10.2022 Grotlehagen
224 Myrsanger
225 Gresshoppesanger
226 Elvesanger
227 Munk
228 Hagesanger
229 Tornsanger
230 Møller
231 Hauksanger 01.10.2022 Siratun
232 Rødstrupesanger 17.04.2022 Sandehagen
233 Gråfluesnapper
234 Rødstrupe
235 Nattergal
236 Blåstrupe
237 Blåstjert 29.09.2022 Herberg
238 Svarthvit fluesnapper
239 Dvergfluesnapper 04.10.2022 Grotlehagen
240 Svartrødstjert
241 Rødstjert
242 Buskskvett
243 Svartstrupe
244 Steinskvett
245 Ørkensteinskvett 06.11.2023 Vågsvollvika, Lista fyr
246 Ringtrost
247 Svarttrost
248 Svartstrupetrost 18.02.2022 Steinkjer
249 Gråtrost
250 Rødvingetrost
251 Måltrost
252 Duetrost
253 Rosenstær 01.07.2022 Revtangen
254 Stær
255 Jernspurv
256 Linerle
257 Sitronerle 02.09.2022 Kvassheim
258 Gulerle
259 Vintererle
260 Trepiplerke
261 Sibirpiplerke 24.09.2022 Revtangen OS
262 Heipiplerke
263 Lappiplerke
264 Skjærpiplerke
265 Vannpiplerke 07.12.2022 Ura, Lista
266 Sidensvans
267 Lappspurv
268 Snøspurv
269 Gulspurv
270 Hortulan
271 Rustspurv 28.05.2022 Stemdalen, Flekkerøy
272 Dvergspurv
273 Vierspurv
274 Sivspurv
275 Bokfink
276 Bjørkefink
277 Rosenfink
278 Grønnfink
279 Furukorsnebb
280 Grankorsnebb
281 Båndkorsnebb
282 Brunsisik
283 Gråsisik
284 Polarsisik
285 Grønnsisik
286 Stillits
287 Dompap
288 Kjernebiter
289 Bergirisk
290 Tornirisk
291 Gråspurv
292 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.