| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Torborg Berge

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Dvergsvane 01.01.2022 Kvassheim
4 Sædgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Mandarinand
10 Brunnakke
11 Krikkand
12 Stokkand
13 Stjertand
14 Skjeand
15 Taffeland
16 Toppand
17 Bergand
18 Ærfugl
19 Praktærfugl 06.01.2022 Tungenes fyr
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Kvinand
24 Lappfiskand
25 Siland
26 Laksand
27 Storlom
28 Islom
29 Smålom
30 Dvergdykker
31 Gråstrupedykker
32 Toppdykker
33 Horndykker
34 Havsule
35 Storskarv
36 Toppskarv
37 Gråhegre
38 Egretthegre 09.01.2022 Gruda
39 Myrhauk
40 Spurvehauk
41 Hønsehauk
42 Havørn
43 Musvåk
44 Vannrikse
45 Sivhøne
46 Sothøne
47 Storspove
48 Rødstilk
49 Steinvender
50 Polarsnipe
51 Fjæreplytt
52 Krykkje
53 Hettemåke
54 Fiskemåke
55 Gråmåke
56 Svartbak
57 Teist
58 Ringdue
59 Tyrkerdue
60 Kattugle
61 Hornugle
62 Hvitryggspett
63 Flaggspett
64 Gråspett
65 Dvergfalk
66 Vandrefalk
67 Nøtteskrike
68 Skjære
69 Kaie
70 Kornkråke
71 Kråke
72 Ravn
73 Granmeis
74 Svartmeis
75 Toppmeis
76 Kjøttmeis
77 Blåmeis
78 Spettmeis
79 Trekryper
80 Gjerdesmett
81 Fossekall
82 Fuglekonge
83 Rødtoppfuglekonge 06.01.2022 Vaulen
84 Munk
85 Svartstrupe
86 Svarttrost
87 Gråtrost
88 Rødvingetrost
89 Duetrost
90 Stær
91 Snøspurv
92 Gulspurv
93 Bokfink
94 Bjørkefink
95 Grønnfink
96 Grankorsnebb
97 Brunsisik
98 Grønnsisik
99 Stillits
100 Kjernebiter
101 Gråspurv
102 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.