| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Vidar Wilhelmsen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 03.01.2019 Mølen
2 Sangsvane 03.01.2019 Guslandstranda
3 Kortnebbgås 19.03.2019 Jomfruland
4 Grågås 15.02.2019 Portør
5 Kanadagås 19.03.2019 Jomfruland
6 Hvitkinngås 19.03.2019 Jomfruland
7 Ringgås 03.05.2019 Lista
8 Gravand 10.03.2019 Bjellandstrand
9 Mandarinand 17.04.2019 Sagtjenn
10 Brunnakke 01.05.2019 Lista
11 Snadderand 26.04.2019 Børsesjø
12 Krikkand 05.04.2019 Børsesjø
13 Stokkand 03.01.2019 Mølen
14 Knekkand 03.05.2019 Lista
15 Skjeand 03.05.2019 Lista
16 Taffeland 03.05.2019 Lista
17 Toppand 03.01.2019 Gunneklev
18 Bergand 19.03.2019 Jomfruland
19 Ærfugl 03.01.2019 Mølen
20 Havelle 03.01.2019 Mølen
21 Svartand 15.02.2019 Portør
22 Sjøorre 03.01.2019 Mølen
23 Kvinand 03.01.2019 Mølen
24 Siland 03.01.2019 Mølen
25 Laksand 03.01.2019 Gunneklev
26 Gulnebblom 04.05.2019 Lista
27 Storlom 15.04.2019 Merkebekk
28 Islom 01.05.2019 Lista
29 Smålom 03.01.2019 Mølen
30 Dvergdykker 03.01.2019 Gunneklev
31 Gråstrupedykker 19.03.2019 Jomfruland
32 Toppdykker 05.04.2019 Børsesjø
33 Horndykker 19.03.2019 Jomfruland
34 Havsule 10.03.2019 Bjellandstrand
35 Storskarv 03.01.2019 Mølen
36 Toppskarv 15.02.2019 Portør
37 Gråhegre 03.01.2019 Guslandstranda
38 Fiskeørn 21.04.2019 Børsesjø
39 Sivhauk 21.04.2019 Børsesjø
40 Enghauk 01.05.2019 Lista
41 Spurvehauk 06.02.2019 Løkka
42 Hønsehauk 27.03.2019 Dyreparken
43 Havørn 20.01.2019 Herre
44 Musvåk 12.03.2019 Nordre Kalstad
45 Vannrikse 31.03.2019 Kalstadtjenna
46 Myrrikse 25.04.2019 Kalstadtjenna
47 Sivhøne 03.01.2019 Gunneklev
48 Sothøne 03.01.2019 Gunneklev
49 Trane 05.04.2019 Børsesjø
50 Vipe 15.02.2019 Portør
51 Heilo 07.04.2014 Jomfruland
52 Sandlo 26.02.2019 Portør
53 Dverglo 21.04.2019 Pasa
54 Hvitbrystlo 01.05.2019 Lista
55 Tjeld 26.02.2019 Portør
56 Enkeltbekkasin 05.04.2019 Børsesjø
57 Lappspove 19.05.2019 Stråholmen
58 Småspove 03.05.2019 Lista
59 Storspove 05.04.2019 Børsesjø
60 Rødstilk 16.04.2019 Jomfruland
61 Gluttsnipe 03.01.2019 Guslandstranda
62 Skogsnipe 29.04.2019 Lille Bjortjenn
63 Strandsnipe 12.05.2019 Jomfruland
64 Myrsnipe 01.05.2019 Lista
65 Brushane 26.04.2019 Børsesjø
66 Rugde 19.03.2019 Jomfruland
67 Krykkje 15.02.2019 Portør
68 Hettemåke 19.03.2019 Jomfruland
69 Fiskemåke 15.02.2019 Portør
70 Gråmåke 03.01.2019 Mølen
71 Kaspimåke 01.05.2019 Lista
72 Sildemåke 05.04.2019 Børsesjø
73 Svartbak 03.01.2019 Mølen
74 Makrellterne 26.04.2019 Børsesjø
75 Rødnebbterne 04.05.2019 Lista
76 Storjo 04.05.2019 Lista
77 Lomvi 15.02.2019 Portør
78 Alke 03.01.2019 Mølen
79 Teist 19.03.2019 Jomfruland
80 Klippedue (dom.: bydue) 15.01.2019 Vesle Kalstad
81 Skogdue 07.04.2014 Jomfruland
82 Ringdue 13.01.2019 Vesle Kalstad
83 Tyrkerdue 03.05.2019 Lista
84 Gjøk 12.05.2019 Jomfruland
85 Kattugle 26.02.2019 Kammerfoss
86 Tårnseiler 19.05.2019 Stråholmen
87 Isfugl 24.01.2019 Herre
88 Vendehals 26.04.2019 Børsesjø
89 Hvitryggspett 18.04.2019 Lauvåsen
90 Flaggspett 01.01.2019 Vesle Kalstad
91 Tretåspett 18.04.2019 Lauvåsen
92 Svartspett 06.04.2019 Kroken
93 Grønnspett 01.01.2019 Vesle Kalstad
94 Tårnfalk 05.04.2019 Børsesjø
95 Dvergfalk 28.03.2019 Sjåen
96 Lerkefalk 19.05.2019 Stråholmen
97 Vandrefalk 03.01.2019 Mølen
98 Tornskate 19.05.2019 Stråholmen
99 Varsler 05.04.2019 Børsesjø
100 Nøtteskrike 20.01.2019 Herre
101 Skjære 03.01.2019 Mølen
102 Kaie 26.01.2019 Risdal
103 Kornkråke 27.02.2019 Vesle Kalstad
104 Svartkråke 04.05.2019 Lista
105 Kråke 03.01.2019 Mølen
106 Ravn 13.01.2019 Nilsbukjerr
107 Trelerke 26.03.2019 Rapentangen
108 Sanglerke 15.02.2019 Portør
109 Fjellerke 03.01.2019 Mølen
110 Sandsvale 26.04.2019 Børsesjø
111 Låvesvale 05.04.2019 Børsesjø
112 Taksvale 25.04.2019 Kalstadtjenna
113 Løvmeis 16.03.2019 Barmen
114 Svartmeis 25.02.2019 Krokheia
115 Toppmeis 25.02.2019 Krokheia
116 Kjøttmeis 03.01.2019 Mølen
117 Blåmeis 03.01.2019 Mølen
118 Stjertmeis 02.01.2019 Lauvåsen
119 Spettmeis 18.01.2019 Vesle Kalstad
120 Trekryper 16.03.2019 Barmen
121 Gjerdesmett 03.01.2019 Mølen
122 Fossekall 03.01.2019 Skjørtjenn
123 Fuglekonge 13.01.2019 Nilsbukjerr
124 Løvsanger 25.04.2019 Kalstadtjenna
125 Gransanger 26.03.2019 Kjenndalen
126 Bøksanger 03.05.2019 Lista
127 Munk 25.04.2019 Kalstadtjenna
128 Hagesanger 12.05.2019 Jomfruland
129 Tornsanger 12.05.2019 Jomfruland
130 Møller 03.05.2019 Lista
131 Rødstrupe 01.01.2019 Vesle Kalstad
132 Nattergal 19.05.2019 Stråholmen
133 Svarthvit fluesnapper 29.04.2019 Lille Bjortjenn
134 Svartrødstjert 05.04.2019 Børsesjø
135 Rødstjert 19.05.2019 Stråholmen
136 Buskskvett 26.04.2019 Børsesjø
137 Steinskvett 07.04.2014 Jomfruland
138 Ringtrost 08.04.2019 Kurdøla
139 Svarttrost 03.01.2019 Mølen
140 Gråtrost 03.01.2019 Mølen
141 Rødvingetrost 05.04.2019 Børsesjø
142 Måltrost 19.03.2019 Jomfruland
143 Duetrost 06.04.2019 Kroken
144 Stær 10.03.2019 Bjellandstrand
145 Jernspurv 19.03.2019 Jomfruland
146 Linerle 04.04.2019 Kalstadtjenna
147 Gulerle 19.05.2019 Stråholmen
148 Vintererle 01.04.2019 Vesle Kalstad
149 Trepiplerke 22.04.2019 Sjåen
150 Heipiplerke 19.03.2019 Jomfruland
151 Skjærpiplerke 03.01.2019 Mølen
152 Vannpiplerke 03.01.2019 Mølen
153 Sidensvans 22.01.2019 Helle
154 Snøspurv 19.03.2019 Jomfruland
155 Gulspurv 03.01.2019 Mølen
156 Sivspurv 10.03.2019 Bjellandstrand
157 Bokfink 19.03.2019 Jomfruland
158 Bjørkefink 15.01.2019 Vesle Kalstad
159 Grønnfink 03.01.2019 Mølen
160 Grankorsnebb 13.01.2019 Nilsbukjerr
161 Brunsisik 04.02.2019 Vesle Kalstad
162 Gråsisik 04.02.2019 Vesle Kalstad
163 Grønnsisik 03.01.2019 Mølen
164 Bergirisk 04.05.2019 Lista
165 Tornirisk 19.03.2019 Jomfruland
166 Stillits 01.01.2019 Vesle Kalstad
167 Dompap 03.01.2019 Mølen
168 Kjernebiter 01.01.2019 Vesle Kalstad
169 Gråspurv 03.01.2019 Mølen
170 Pilfink 03.01.2019 Mølen

NSKF-arter er uthevet.