| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Rune Christensen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 14.01.2018
2 Sangsvane 14.01.2018
3 Sædgås 11.05.2018 Årnestangen
4 Kortnebbgås 01.04.2018
5 Tundragås 01.04.2018
6 Grågås 01.04.2018
7 Kanadagås 28.01.2018
8 Hvitkinngås 28.01.2018
9 Gravand 01.04.2018
10 Mandarinand 19.04.2018
11 Brunnakke 28.01.2018
12 Krikkand 01.04.2018
13 Stokkand 06.01.2018
14 Stjertand 28.01.2018
15 Knekkand 12.05.2018 Snekkervika
16 Skjeand 22.04.2018
17 Toppand 01.04.2018
18 Ærfugl 06.01.2018
19 Sjøorre 06.01.2018
20 Kvinand 14.01.2018
21 Lappfiskand 22.04.2018
22 Siland 06.01.2018
23 Laksand 14.01.2018
24 Lirype
25 Fjellrype 25.05.2018
26 Toppdykker 08.04.2018
27 Horndykker 01.04.2018
28 Havhest 22.09.2018 krokstrand
29 Storskarv 06.01.2018
30 Toppskarv 11.04.2018
31 Gråhegre 01.04.2018
32 Egretthegre 28.08.2018 Fautøyvika
33 Rørdrum 20.05.2018 Grepperød
34 Fiskeørn 22.04.2018
35 Sivhauk 22.04.2018
36 Myrhauk 19.04.2018
37 Spurvehauk 20.03.2018
38 Hønsehauk 20.04.2018
39 Havørn 29.04.2018
40 Fjellvåk 05.09.2018 Dyranut
41 Musvåk 11.02.2018 Ekebergdalen
42 Åkerrikse 04.07.2018
43 Sothøne 28.01.2018
44 Trane 01.04.2018
45 Vipe 01.04.2018
46 Sandlo 01.04.2018
47 Dverglo 14.04.2018
48 Tjeld 01.04.2018
49 Dobbeltbekkasin 11.05.2018 Årnestangen
50 Enkeltbekkasin 25.04.2018
51 Svarthalespove 01.09.2018 Svellet
52 Storspove 01.04.2018
53 Rødstilk 11.05.2018 Årnestangen
54 Gluttsnipe 30.08.2018 Årnestangen
55 Skogsnipe 14.04.2018
56 Grønnstilk 11.05.2018 Årnestangen
57 Strandsnipe 06.05.2018
58 Polarsnipe 30.08.2018 Årnestangen
59 Temmincksnipe 14.05.2018
60 Myrsnipe 15.05.2018 Tuentangen
61 Fjellmyrløper 15.05.2018 Tuentangen
62 Brushane 12.05.2018 Snekkervika
63 Rugde 20.05.2018 Grepperød
64 Hettemåke 01.04.2018
65 Dvergmåke 30.05.2018 Øra
66 Fiskemåke 07.04.2018
67 Gråmåke 03.01.2018 Nitelva ved Rælingsbrua
68 Sildemåke 01.04.2018
69 Svartbak 01.04.2018
70 Sandterne 10.06.2018 Årnestangen
71 Makrellterne 06.05.2018
72 Lomvi 06.01.2018
73 Teist 23.04.2018
74 Klippedue (dom.: bydue) 02.01.2018 Borgen
75 Skogdue 08.04.2018
76 Ringdue 20.03.2018
77 Tyrkerdue 28.01.2018
78 Gjøk 11.05.2018 Årnestangen
79 Kattugle 18.05.2018
80 Spurveugle 14.01.2018
81 Hornugle 04.07.2018
82 Jordugle 25.05.2018
83 Nattravn 20.05.2018
84 Tårnseiler 09.05.2018
85 Isfugl 11.02.2018 Ekebergdalen
86 Vendehals 01.07.2018
87 Dvergspett 13.01.2018 Solli-Svarttjenn
88 Flaggspett 01.01.2018 Støtterudvegen
89 Svartspett 14.01.2018
90 Grønnspett 06.01.2018
91 Tårnfalk 08.04.2018
92 Dvergfalk 30.08.2018 Årnestangen
93 Lerkefalk 16.05.2018
94 Tornskate 01.07.2018
95 Brunvarsler 18.11.0218 Mulvika
96 Varsler 07.04.2018
97 Nøtteskrike 21.01.2018
98 Skjære 01.01.2018 Støtterudvegen
99 Nøttekråke 24.06.2018
100 Kaie 03.01.2018 Støtterudvegen
101 Kornkråke 03.05.2018 Holt
102 Kråke 01.01.2018 Støtterudvegen
103 Ravn 06.01.2018
104 Skjeggmeis 06.01.2018
105 Sanglerke 01.04.2018
106 Fjellerke 25.05.2018
107 Sandsvale 29.05.2018
108 Låvesvale 21.04.2018
109 Taksvale 29.04.2018
110 Løvmeis 03.02.2018
111 Granmeis 01.01.2018 Støtterudvegen
112 Lappmeis 28.10.2018 Fornebu
113 Svartmeis 01.01.2018 Støtterudvegen
114 Kjøttmeis 01.01.2018 Støtterudvegen
115 Blåmeis 01.01.2018 Støtterudvegen
116 Stjertmeis 12.12.2018 Gjelleråsen
117 Spettmeis 13.01.2018 Solli-Svarttjenn
118 Trekryper 27.04.2018
119 Gjerdesmett 06.01.2018
120 Fossekall 14.01.2018
121 Fuglekonge 06.01.2018
122 Løvsanger 01.05.2018
123 Gransanger 14.04.2018
124 Bøksanger 27.05.2018
125 Gulsanger 27.05.2018
126 Sivsanger 29.05.2018
127 Rørsanger 20.05.2018 Grepperød
128 Myrsanger 18.05.2018
129 Munk 10.05.2018
130 Hagesanger 11.05.2018 Årnestangen
131 Tornsanger 11.05.2018 Årnestangen
132 Møller 05.05.2018
133 Gråfluesnapper 17.05.2018
134 Rødstrupe 07.04.2018
135 Nattergal 09.05.2018
136 Blåstrupe
137 Svarthvit fluesnapper 28.04.2018
138 Rødstjert
139 Buskskvett 01.05.2018
140 Steinskvett 22.04.2018
141 Ringtrost 13.04.2018
142 Svarttrost 06.01.2018
143 Gråtrost 06.01.2018
144 Rødvingetrost 07.04.2018
145 Måltrost 01.04.2018
146 Duetrost 10.04.2018
147 Stær 01.04.2018
148 Jernspurv 07.04.2018
149 Linerle 01.04.2018
150 Gulerle 11.05.2018 Årnestangen
151 Vintererle 16.05.2018
152 Trepiplerke 06.05.2018
153 Heipiplerke 01.04.2018
154 Lappiplerke 30.08.2018 Årnestangen
155 Skjærpiplerke 05.09.2018 Mortavika
156 Sidensvans 03.01.2018 Gjelleråsen
157 Gulspurv 01.01.2018 Støtterudvegen
158 Sivspurv 01.04.2018
159 Bokfink 28.01.2018
160 Bjørkefink 28.01.2018
161 Rosenfink 11.05.2018
162 Grønnfink 01.01.2018 Støtterudvegen
163 Grankorsnebb 13.01.2018 Solli-Svarttjenn
164 Brunsisik 01.01.2018 Støtterudvegen
165 Gråsisik 01.01.2018 Støtterudvegen
166 Grønnsisik 07.04.2018
167 Bergirisk 15.04.2018
168 Tornirisk 19.04.2018
169 Stillits 06.01.2018
170 Dompap 01.01.2018 Støtterudvegen
171 Kjernebiter 28.01.2018
172 Gråspurv 01.01.2018 Støtterudvegen
173 Pilfink 01.01.2018 Støtterudvegen

NSKF-arter er uthevet.