| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Rune Christensen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 19.02.2019
2 Sangsvane 05.01.2019
3 Kortnebbgås 25.03.2019
4 Grågås 17.02.2019
5 Kanadagås 17.02.2019
6 Hvitkinngås 17.02.2019
7 Gravand 02.03.2019
8 Brunnakke 02.03.2019
9 Snadderand 01.05.2019
10 Krikkand 02.03.2019
11 Stokkand 04.01.2019
12 Stjertand 17.02.2019
13 Knekkand 06.04.2019
14 Skjeand 20.04.2019
15 Ringand 09.05.2019 Maridalsvannet Nord
16 Toppand 17.02.2019
17 Ærfugl 17.02.2019
18 Havelle 02.03.2019
19 Svartand 02.03.2019
20 Sjøorre 02.03.2019
21 Kvinand 05.01.2019
22 Lappfiskand 17.02.2019
23 Siland 02.03.2019
24 Laksand 05.01.2019
25 Storlom 02.03.2019
26 Dvergdykker 17.02.2019
27 Toppdykker 04.04.2019
28 Horndykker 02.03.2019
29 Storskarv 17.02.2019
30 Toppskarv 27.03.2019
31 Gråhegre 02.03.2019
32 Fiskeørn 14.04.2019
33 Sivhauk 14.05.2019
34 Spurvehauk 09.02.2019
35 Hønsehauk 13.04.2019
36 Glente 05.05.2019 Tuentangen
37 Havørn 16.04.2019
38 Musvåk 02.03.2019
39 Sothøne 17.02.2019
40 Trane 25.03.2019
41 Vipe 02.03.2019
42 Gråhodevipe 03.05.2019 Gåresund, Gjervoldsøy
43 Heilo 03.05.2019
44 Sandlo 02.03.2019
45 Dverglo 26.04.2019
46 Boltit 03.05.2019
47 Tjeld 02.03.2019
48 Dobbeltbekkasin 17.05.2019
49 Enkeltbekkasin 02.04.2019
50 Svarthalespove 26.04.2019
51 Småspove
52 Storspove 30.03.2019
53 Rødstilk 05.05.2019
54 Gluttsnipe 26.04.2019
55 Skogsnipe 18.04.2019
56 Grønnstilk 26.04.2019
57 Strandsnipe 11.05.2019
58 Brushane 27.04.2019
59 Rugde 13.04.2019
60 Hettemåke 02.03.2019
61 Fiskemåke 02.03.2019
62 Gråmåke 04.01.2019
63 Sildemåke 24.03.2019
64 Svartbak 02.03.2019
65 Makrellterne
66 Lomvi 14.04.2019
67 Klippedue (dom.: bydue) 04.01.2019
68 Skogdue 29.03.2019
69 Ringdue 22.02.2019
70 Tyrkerdue 26.02.2019
71 Gjøk 18.05.2019
72 Jordugle 11.05.2019
73 Tårnseiler
74 Isfugl 14.04.2019
75 Flaggspett 02.02.2019
76 Svartspett
77 Grønnspett 03.03.2019
78 Tårnfalk 24.03.2019
79 Vandrefalk 07.04.2019
80 Tornskate
81 Varsler 02.03.2019
82 Nøtteskrike 06.01.2019
83 Skjære 01.01.2019
84 Nøttekråke 20.05.2019
85 Kaie 01.01.2019
86 Kråke 01.01.2019
87 Ravn 02.03.2019
88 Sanglerke 26.02.2019
89 Fjellerke 02.03.2019
90 Sandsvale 27.04.2019
91 Låvesvale 27.04.2019
92 Taksvale 27.04.2019
93 Løvmeis 23.02.2019
94 Granmeis 21.04.2019
95 Svartmeis 03.03.2019
96 Kjøttmeis 04.01.2019
97 Blåmeis 01.01.2019
98 Spettmeis 06.01.2019
99 Trekryper 03.03.2019
100 Gjerdesmett 02.03.2019
101 Fossekall 03.05.2019
102 Fuglekonge 03.02.2019
103 Løvsanger 27.04.2019
104 Gransanger 06.04.2019
105 Munk
106 Hagesanger 14.05.2019
107 Tornsanger 14.05.2019
108 Møller 17.05.2019
109 Gråfluesnapper
110 Rødstrupe 30.03.2019
111 Svarthvit fluesnapper 14.05.2019
112 Rødstjert 05.05.2019 Tuentangen
113 Buskskvett 26.04.2019
114 Steinskvett 28.04.2019
115 Ringtrost 21.04.2019
116 Svarttrost 01.03.2019
117 Gråtrost 03.03.2019
118 Rødvingetrost 02.04.2019
119 Måltrost 11.04.2019
120 Duetrost 24.03.2019
121 Stær 02.03.2019
122 Jernspurv 02.04.2019
123 Linerle 31.03.2019
124 Gulerle
125 Vintererle 24.03.2019
126 Trepiplerke 27.04.2019
127 Heipiplerke 02.04.2019
128 Skjærpiplerke 02.03.2019
129 Snøspurv 02.03.2019
130 Gulspurv 05.01.2019
131 Sivspurv 25.03.2019
132 Bokfink 22.03.2019
133 Bjørkefink 23.03.2019
134 Rosenfink 17.05.2019
135 Grønnfink 05.01.2019
136 Gråsisik 05.01.2019
137 Grønnsisik 30.03.2019
138 Tornirisk 04.04.2019
139 Stillits 06.03.2019
140 Dompap 05.01.2019
141 Kjernebiter 27.04.2019
142 Gråspurv 02.02.2019
143 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.