| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Rune Christensen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 19.02.2019
2 Sangsvane 05.01.2019
3 Kortnebbgås 25.03.2019
4 Grågås 17.02.2019
5 Kanadagås 17.02.2019
6 Hvitkinngås 17.02.2019
7 Gravand 02.03.2019
8 Brunnakke 02.03.2019
9 Snadderand 01.05.2019
10 Krikkand 02.03.2019
11 Stokkand 04.01.2019
12 Stjertand 17.02.2019
13 Knekkand 06.04.2019
14 Skjeand 20.04.2019
15 Ringand 09.05.2019 Maridalsvannet Nord
16 Toppand 17.02.2019
17 Ærfugl 17.02.2019
18 Havelle 02.03.2019
19 Svartand 02.03.2019
20 Sjøorre 02.03.2019
21 Kvinand 05.01.2019
22 Lappfiskand 17.02.2019
23 Siland 02.03.2019
24 Laksand 05.01.2019
25 Vaktel 07.06.2019
26 Storlom 02.03.2019
27 Dvergdykker 17.02.2019
28 Toppdykker 04.04.2019
29 Horndykker 02.03.2019
30 Storskarv 17.02.2019
31 Toppskarv 27.03.2019
32 Gråhegre 02.03.2019
33 Egretthegre 29.05.2019
34 Fiskeørn 14.04.2019
35 Sivhauk 14.05.2019
36 Spurvehauk 09.02.2019
37 Hønsehauk 13.04.2019
38 Glente 05.05.2019 Tuentangen
39 Havørn 16.04.2019
40 Musvåk 02.03.2019
41 Åkerrikse 28.07.2019 Øya
42 Myrrikse 27.05.2019
43 Sothøne 17.02.2019
44 Trane 25.03.2019
45 Vipe 02.03.2019
46 Gråhodevipe 03.05.2019 Gåresund, Gjervoldsøy
47 Heilo 03.05.2019
48 Sandlo 02.03.2019
49 Dverglo 26.04.2019
50 Boltit 03.05.2019
51 Tjeld 02.03.2019
52 Dobbeltbekkasin 17.05.2019
53 Enkeltbekkasin 02.04.2019
54 Svarthalespove 26.04.2019
55 Lappspove 17.08.2019
56 Småspove
57 Storspove 30.03.2019
58 Rødstilk 05.05.2019
59 Gluttsnipe 26.04.2019
60 Skogsnipe 18.04.2019
61 Grønnstilk 26.04.2019
62 Strandsnipe 11.05.2019
63 Polarsnipe 17.08.2019
64 Temmincksnipe 17.08.2019
65 Brushane 27.04.2019
66 Rugde 13.04.2019
67 Hettemåke 02.03.2019
68 Dvergmåke 31.07.2019
69 Fiskemåke 02.03.2019
70 Gråmåke 04.01.2019
71 Sildemåke 24.03.2019
72 Svartbak 02.03.2019
73 Makrellterne
74 Lomvi 14.04.2019
75 Klippedue (dom.: bydue) 04.01.2019
76 Skogdue 29.03.2019
77 Ringdue 22.02.2019
78 Tyrkerdue 26.02.2019
79 Gjøk 18.05.2019
80 Kattugle 16.06.2019
81 Jordugle 11.05.2019
82 Nattravn 30.07.2019
83 Tårnseiler
84 Isfugl 14.04.2019
85 Vendehals 24.05.2019
86 Dvergspett 19.06.2019
87 Flaggspett 02.02.2019
88 Svartspett
89 Grønnspett 03.03.2019
90 Tårnfalk 24.03.2019
91 Vandrefalk 07.04.2019
92 Tornskate
93 Varsler 02.03.2019
94 Nøtteskrike 06.01.2019
95 Skjære 01.01.2019
96 Nøttekråke 20.05.2019
97 Kaie 01.01.2019
98 Kråke 01.01.2019
99 Ravn 02.03.2019
100 Sanglerke 26.02.2019
101 Fjellerke 02.03.2019
102 Sandsvale 27.04.2019
103 Låvesvale 27.04.2019
104 Taksvale 27.04.2019
105 Løvmeis 23.02.2019
106 Granmeis 21.04.2019
107 Svartmeis 03.03.2019
108 Kjøttmeis 04.01.2019
109 Blåmeis 01.01.2019
110 Spettmeis 06.01.2019
111 Trekryper 03.03.2019
112 Gjerdesmett 02.03.2019
113 Fossekall 03.05.2019
114 Fuglekonge 03.02.2019
115 Rødtoppfuglekonge 15.07.2019 Pipenhus, Sørkedalen, Oslo
116 Løvsanger 27.04.2019
117 Gransanger 06.04.2019
118 Gulsanger 23.05.2019
119 Sivsanger 27.05.2019
120 Myrsanger 24.05.2019
121 Gresshoppesanger 24.05.2019
122 Munk
123 Hagesanger 14.05.2019
124 Tornsanger 14.05.2019
125 Møller 17.05.2019
126 Gråfluesnapper
127 Rødstrupe 30.03.2019
128 Nattergal 27.05.2019
129 Blåstrupe 16.07.2019
130 Svarthvit fluesnapper 14.05.2019
131 Rødstjert 05.05.2019 Tuentangen
132 Buskskvett 26.04.2019
133 Steinskvett 28.04.2019
134 Ringtrost 21.04.2019
135 Svarttrost 01.03.2019
136 Gråtrost 03.03.2019
137 Rødvingetrost 02.04.2019
138 Måltrost 11.04.2019
139 Duetrost 24.03.2019
140 Stær 02.03.2019
141 Jernspurv 02.04.2019
142 Linerle 31.03.2019
143 Gulerle
144 Vintererle 24.03.2019
145 Trepiplerke 27.04.2019
146 Heipiplerke 02.04.2019
147 Skjærpiplerke 02.03.2019
148 Snøspurv 02.03.2019
149 Gulspurv 05.01.2019
150 Sivspurv 25.03.2019
151 Bokfink 22.03.2019
152 Bjørkefink 23.03.2019
153 Rosenfink 17.05.2019
154 Grønnfink 05.01.2019
155 Grankorsnebb 16.06.2019
156 Gråsisik 05.01.2019
157 Grønnsisik 30.03.2019
158 Tornirisk 04.04.2019
159 Stillits 06.03.2019
160 Dompap 05.01.2019
161 Kjernebiter 27.04.2019
162 Gråspurv 02.02.2019
163 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.