| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Rune Christensen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 19.02.2019
2 Sangsvane 05.01.2019
3 Kortnebbgås 25.03.2019
4 Grågås 17.02.2019
5 Kanadagås 17.02.2019
6 Hvitkinngås 17.02.2019
7 Gravand 02.03.2019
8 Brunnakke 02.03.2019
9 Snadderand 01.05.2019
10 Krikkand 02.03.2019
11 Stokkand 04.01.2019
12 Stjertand 17.02.2019
13 Knekkand 06.04.2019
14 Skjeand 20.04.2019
15 Taffeland 29.09.2019
16 Ringand 09.05.2019 Maridalsvannet Nord
17 Toppand 17.02.2019
18 Bergand 04.10.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
19 Ærfugl 17.02.2019
20 Havelle 02.03.2019
21 Svartand 02.03.2019
22 Sjøorre 02.03.2019
23 Kvinand 05.01.2019
24 Lappfiskand 17.02.2019
25 Siland 02.03.2019
26 Laksand 05.01.2019
27 Vaktel 07.06.2019
28 Storlom 02.03.2019
29 Dvergdykker 17.02.2019
30 Toppdykker 04.04.2019
31 Horndykker 02.03.2019
32 Storskarv 17.02.2019
33 Toppskarv 27.03.2019
34 Gråhegre 02.03.2019
35 Egretthegre 29.05.2019
36 Fiskeørn 14.04.2019
37 Sivhauk 14.05.2019
38 Spurvehauk 09.02.2019
39 Hønsehauk 13.04.2019
40 Glente 05.05.2019 Tuentangen
41 Havørn 16.04.2019
42 Musvåk 02.03.2019
43 Åkerrikse 28.07.2019 Øya
44 Myrrikse 27.05.2019
45 Sothøne 17.02.2019
46 Trane 25.03.2019
47 Vipe 02.03.2019
48 Gråhodevipe 03.05.2019 Gåresund, Gjervoldsøy
49 Heilo 03.05.2019
50 Sandlo 02.03.2019
51 Dverglo 26.04.2019
52 Boltit 03.05.2019
53 Tjeld 02.03.2019
54 Dobbeltbekkasin 17.05.2019
55 Enkeltbekkasin 02.04.2019
56 Langnebbekkasinsnipe 04.10.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
57 Svarthalespove 26.04.2019
58 Lappspove 17.08.2019
59 Småspove
60 Storspove 30.03.2019
61 Rødstilk 05.05.2019
62 Gluttsnipe 26.04.2019
63 Skogsnipe 18.04.2019
64 Grønnstilk 26.04.2019
65 Strandsnipe 11.05.2019
66 Polarsnipe 17.08.2019
67 Temmincksnipe 17.08.2019
68 Myrsnipe 04.10.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
69 Brushane 27.04.2019
70 Rugde 13.04.2019
71 Hettemåke 02.03.2019
72 Dvergmåke 31.07.2019
73 Fiskemåke 02.03.2019
74 Gråmåke 04.01.2019
75 Sildemåke 24.03.2019
76 Svartbak 02.03.2019
77 Makrellterne
78 Lomvi 14.04.2019
79 Klippedue (dom.: bydue) 04.01.2019
80 Skogdue 29.03.2019
81 Ringdue 22.02.2019
82 Tyrkerdue 26.02.2019
83 Gjøk 18.05.2019
84 Kattugle 16.06.2019
85 Jordugle 11.05.2019
86 Nattravn 30.07.2019
87 Tårnseiler
88 Isfugl 14.04.2019
89 Vendehals 24.05.2019
90 Dvergspett 19.06.2019
91 Flaggspett 02.02.2019
92 Svartspett
93 Grønnspett 03.03.2019
94 Tårnfalk 24.03.2019
95 Lerkefalk 24.08.2019
96 Vandrefalk 07.04.2019
97 Tornskate
98 Varsler 02.03.2019
99 Nøtteskrike 06.01.2019
100 Skjære 01.01.2019
101 Nøttekråke 20.05.2019
102 Kaie 01.01.2019
103 Kråke 01.01.2019
104 Ravn 02.03.2019
105 Sanglerke 26.02.2019
106 Fjellerke 02.03.2019
107 Sandsvale 27.04.2019
108 Låvesvale 27.04.2019
109 Taksvale 27.04.2019
110 Løvmeis 23.02.2019
111 Granmeis 21.04.2019
112 Svartmeis 03.03.2019
113 Kjøttmeis 04.01.2019
114 Blåmeis 01.01.2019
115 Stjertmeis 06.10.2019
116 Spettmeis 06.01.2019
117 Trekryper 03.03.2019
118 Gjerdesmett 02.03.2019
119 Fossekall 03.05.2019
120 Fuglekonge 03.02.2019
121 Rødtoppfuglekonge 15.07.2019 Pipenhus, Sørkedalen, Oslo
122 Løvsanger 27.04.2019
123 Gransanger 06.04.2019
124 Gulsanger 23.05.2019
125 Sivsanger 27.05.2019
126 Myrsanger 24.05.2019
127 Gresshoppesanger 24.05.2019
128 Munk
129 Hagesanger 14.05.2019
130 Tornsanger 14.05.2019
131 Møller 17.05.2019
132 Gråfluesnapper
133 Rødstrupe 30.03.2019
134 Nattergal 27.05.2019
135 Blåstrupe 16.07.2019
136 Svarthvit fluesnapper 14.05.2019
137 Rødstjert 05.05.2019 Tuentangen
138 Buskskvett 26.04.2019
139 Steinskvett 28.04.2019
140 Ringtrost 21.04.2019
141 Svarttrost 01.03.2019
142 Gråtrost 03.03.2019
143 Rødvingetrost 02.04.2019
144 Måltrost 11.04.2019
145 Duetrost 24.03.2019
146 Stær 02.03.2019
147 Jernspurv 02.04.2019
148 Linerle 31.03.2019
149 Gulerle
150 Vintererle 24.03.2019
151 Trepiplerke 27.04.2019
152 Heipiplerke 02.04.2019
153 Skjærpiplerke 02.03.2019
154 Sidensvans 04.10.2019
155 Snøspurv 02.03.2019
156 Gulspurv 05.01.2019
157 Sivspurv 25.03.2019
158 Bokfink 22.03.2019
159 Bjørkefink 23.03.2019
160 Konglebit 09.11.2019
161 Rosenfink 17.05.2019
162 Grønnfink 05.01.2019
163 Grankorsnebb 16.06.2019
164 Gråsisik 05.01.2019
165 Grønnsisik 30.03.2019
166 Tornirisk 04.04.2019
167 Stillits 06.03.2019
168 Dompap 05.01.2019
169 Kjernebiter 27.04.2019
170 Gråspurv 02.02.2019
171 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.