| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Bente T��mta Larsson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 03.02.2022 Lysaker
2 Kortnebbgås 19.03.2022 Lysaker
3 Grågås 04.03.2022 Lysaker
4 Kanadagås 10.04.2022 Lysaker
5 Hvitkinngås 12.04.2022 Fornebu
6 Stokkand 04.01.2022 Lysaker
7 Toppand 09.01.2022 Kongshavn
8 Ærfugl 04.03.2022 Lysaker
9 Praktærfugl 07.04.2022 Longyearbyen
10 Kvinand 03.02.2022 Lysaker
11 Siland 03.02.2022 Lysaker
12 Laksand 11.04.2022 Lilleaker
13 Fjellrype 07.04.2022 Longyearbyen
14 Orrfugl 20.03.2022 Øyongslia
15 Storskarv 03.02.2022 Lysaker
16 Gråhegre 02.02.2022 Lysaker
17 Spurvehauk 01.04.2022 Lysaker
18 Musvåk 06.05.2022 Maridalen
19 Sivhøne 12.04.2022 Fornebu
20 Sothøne 01.04.2022 Lysaker
21 Trane 17.04.2022 Øyongslia
22 Sandlo 08.05.2022 Fornebu
23 Tjeld 04.03.2022 Lysaker
24 Storspove 11.04.2022 Lysaker
25 Gluttsnipe 18.04.2022 Stensgård
26 Grønnstilk 06.05.2022 Maridalen
27 Strandsnipe 06.05.2022 Maridalen
28 Krykkje 08.04.2022 Longyearbyen lufthavn
29 Hettemåke 19.03.2022 Lysaker
30 Fiskemåke 01.04.2022 Lysaker
31 Gråmåke 02.02.2022 Lysaker
32 Sildemåke 10.04.2022 Lysaker
33 Polarmåke 07.04.2022 Longyearbyen
34 Svartbak 04.01.2022 Lysaker
35 Makrellterne 08.05.2022 Fornebu
36 Lomvi 19.02.2022 Lysaker
37 Teist 07.04.2022 Longyearbyen
38 Klippedue (dom.: bydue) 02.02.2022 Lysaker
39 Skogdue 22.05.2022 Bjørndal
40 Ringdue 04.03.2022 Lysaker
41 Tårnseiler 22.05.2022 Bjørndal
42 Isfugl 09.01.2022 Kongshavn
43 Vendehals 18.04.2022 Brennsetervegen
44 Flaggspett 19.02.2022 Lysaker
45 Svartspett 22.05.2022 Bjørndal
46 Tårnfalk 17.04.2022 Øyongslia
47 Nøtteskrike 01.01.2022 Øyongslia
48 Skjære 01.01.2022 Øyongslia
49 Kaie 02.02.2022 Gardermoen
50 Svartkråke 04.03.2022 Hurdal
51 Kråke 02.02.2022 Hurdal
52 Ravn 13.03.2022 Øyungen
53 Sanglerke 18.04.2022 Moreppen
54 Låvesvale 06.05.2022 Maridalen
55 Taksvale 06.05.2022 Maridalen
56 Granmeis 01.01.2022 Øyongslia
57 Svartmeis 01.01.2022 Øyongslia
58 Kjøttmeis 01.01.2022 Øyongslia
59 Blåmeis 01.01.2022 Øyongslia
60 Spettmeis 01.01.2022 Øyongslia
61 Gjerdesmett 03.02.2022 Lysaker
62 Fossekall 13.02.2022 Granfoss
63 Fuglekonge 17.04.2022 Øyongslia
64 Løvsanger 06.05.2022 Maridalen
65 Gransanger 18.04.2022 Stensgård
66 Bøksanger 22.05.2022 Bjørndal
67 Munk 08.05.2022 Fornebu
68 Hagesanger 22.05.2022 Bjørndal
69 Tornsanger 08.05.2022 Fornebu
70 Møller 18.04.2022 Lysaker
71 Rødstrupe 17.04.2022 Øyongslia
72 Svarthvit fluesnapper 15.05.2022 Øyungslia
73 Rødstjert 15.05.2022 Øyungslia
74 Steinskvett 08.05.2022 Fornebu
75 Svarttrost 04.01.2022 Lysaker
76 Gråtrost 12.04.2022 Fornebu
77 Rødvingetrost 10.04.2022 Lysaker
78 Måltrost 17.04.2022 Øyongslia
79 Duetrost 17.04.2022 Øyongslia
80 Stær 10.04.2022 Lysaker
81 Jernspurv 17.04.2022 Øyongslia
82 Linerle 17.04.2022 Øyongslia
83 Gulerle 06.05.2022 Maridalen
84 Vintererle 11.04.2022 Lilleaker
85 Trepiplerke 15.05.2022 Øyungslia
86 Gulspurv 18.04.2022 Stensgård
87 Bokfink 19.03.2022 Lysaker
88 Bjørkefink 17.04.2022 Øyongslia
89 Grønnfink 19.02.2022 Lysaker
90 Gråsisik 01.01.2022 Øyongslia
91 Grønnsisik 04.03.2022 Hurdal
92 Stillits 10.04.2022 Lysaker
93 Dompap 01.01.2022 Øyongslia
94 Tornirisk 08.05.2022 Fornebu
95 Gråspurv 03.02.2022 Lysaker
96 Pilfink 04.01.2022 Lysaker

NSKF-arter er uthevet.