| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Bente T��mta Larsson

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 03.02.2022 Lysaker
2 Kanadagås 10.04.2022 Lysaker
3 Hvitkinngås 12.04.2022 Fornebu
4 Krikkand 03.10.2022 Vækerø
5 Stokkand 04.01.2022 Lysaker
6 Toppand 09.01.2022 Kongshavn
7 Ærfugl 04.03.2022 Lysaker
8 Praktærfugl 07.04.2022 Longyearbyen
9 Kvinand 03.02.2022 Lysaker
10 Siland 03.02.2022 Lysaker
11 Laksand 11.04.2022 Lilleaker
12 Kortnebbgås 19.03.2022 Lysaker
13 Grågås 04.03.2022 Lysaker
14 Fjellrype 07.04.2022 Longyearbyen
15 Orrfugl 20.03.2022 Øyongslia
16 Storlom 26.07.2022 Nedre sjoadalsvatnet
17 Storskarv 03.02.2022 Lysaker
18 Gråhegre 02.02.2022 Lysaker
19 Kongeørn 26.08.2022 Øyongslia
20 Sivhauk 05.08.2022 Sarpsborg
21 Spurvehauk 01.04.2022 Lysaker
22 Hønsehauk 26.12.2022 Hurdal
23 Havørn 22.10.2022 Leknes
24 Musvåk 06.05.2022 Maridalen
25 Sivhøne 12.04.2022 Fornebu
26 Sothøne 01.04.2022 Lysaker
27 Trane 17.04.2022 Øyongslia
28 Sandlo 08.05.2022 Fornebu
29 Tjeld 04.03.2022 Lysaker
30 Storspove 11.04.2022 Lysaker
31 Rødstilk 26.05.2022 Levanger
32 Gluttsnipe 18.04.2022 Stensgård
33 Grønnstilk 06.05.2022 Maridalen
34 Strandsnipe 06.05.2022 Maridalen
35 Krykkje 08.04.2022 Longyearbyen lufthavn
36 Hettemåke 19.03.2022 Lysaker
37 Fiskemåke 01.04.2022 Lysaker
38 Gråmåke 02.02.2022 Lysaker
39 Sildemåke 10.04.2022 Lysaker
40 Polarmåke 07.04.2022 Longyearbyen
41 Svartbak 04.01.2022 Lysaker
42 Makrellterne 08.05.2022 Fornebu
43 Lomvi 19.02.2022 Lysaker
44 Alke 03.10.2022 Lysaker
45 Teist 07.04.2022 Longyearbyen
46 Klippedue (dom.: bydue) 02.02.2022 Lysaker
47 Skogdue 22.05.2022 Bjørndal
48 Ringdue 04.03.2022 Lysaker
49 Tårnseiler 22.05.2022 Bjørndal
50 Isfugl 09.01.2022 Kongshavn
51 Vendehals 18.04.2022 Brennsetervegen
52 Flaggspett 19.02.2022 Lysaker
53 Tretåspett 26.08.2022 Øyongslia
54 Svartspett 22.05.2022 Bjørndal
55 Tårnfalk 17.04.2022 Øyongslia
56 Nøtteskrike 01.01.2022 Øyongslia
57 Skjære 01.01.2022 Øyongslia
58 Nøttekråke 21.07.2022 Øyongslia
59 Kaie 02.02.2022 Gardermoen
60 Svartkråke 04.03.2022 Hurdal
61 Kråke 02.02.2022 Hurdal
62 Ravn 13.03.2022 Øyungen
63 Sanglerke 18.04.2022 Moreppen
64 Sandsvale 27.07.2022 Brimiland
65 Låvesvale 06.05.2022 Maridalen
66 Taksvale 06.05.2022 Maridalen
67 Granmeis 01.01.2022 Øyongslia
68 Svartmeis 01.01.2022 Øyongslia
69 Kjøttmeis 01.01.2022 Øyongslia
70 Blåmeis 01.01.2022 Øyongslia
71 Spettmeis 01.01.2022 Øyongslia
72 Gjerdesmett 03.02.2022 Lysaker
73 Fossekall 13.02.2022 Granfoss
74 Fuglekonge 17.04.2022 Øyongslia
75 Løvsanger 06.05.2022 Maridalen
76 Gransanger 18.04.2022 Stensgård
77 Bøksanger 22.05.2022 Bjørndal
78 Munk 08.05.2022 Fornebu
79 Hagesanger 22.05.2022 Bjørndal
80 Tornsanger 08.05.2022 Fornebu
81 Møller 18.04.2022 Lysaker
82 Rødstrupe 17.04.2022 Øyongslia
83 Svarthvit fluesnapper 15.05.2022 Øyungslia
84 Svartrødstjert 09.06.2022 Lillesand
85 Rødstjert 15.05.2022 Øyungslia
86 Steinskvett 08.05.2022 Fornebu
87 Ringtrost 27.07.2022 Brimiland
88 Svarttrost 04.01.2022 Lysaker
89 Gråtrost 12.04.2022 Fornebu
90 Rødvingetrost 10.04.2022 Lysaker
91 Måltrost 17.04.2022 Øyongslia
92 Duetrost 17.04.2022 Øyongslia
93 Stær 10.04.2022 Lysaker
94 Jernspurv 17.04.2022 Øyongslia
95 Linerle 17.04.2022 Øyongslia
96 Gulerle 06.05.2022 Maridalen
97 Vintererle 11.04.2022 Lilleaker
98 Trepiplerke 15.05.2022 Øyungslia
99 Heipiplerke 27.07.2022 Brimiland
100 Gulspurv 18.04.2022 Stensgård
101 Bokfink 19.03.2022 Lysaker
102 Bjørkefink 17.04.2022 Øyongslia
103 Grønnfink 19.02.2022 Lysaker
104 Grankorsnebb 21.07.2022 Øyongslia
105 Gråsisik 01.01.2022 Øyongslia
106 Grønnsisik 04.03.2022 Hurdal
107 Stillits 10.04.2022 Lysaker
108 Dompap 01.01.2022 Øyongslia
109 Tornirisk 08.05.2022 Fornebu
110 Gråspurv 03.02.2022 Lysaker
111 Pilfink 04.01.2022 Lysaker

NSKF-arter er uthevet.