| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Geir Sverre Andersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
2 Sangsvane 09.03.2018 Hallingdalselva
3 Sædgås 01.04.2018 Bingen lenser
4 Kortnebbgås 29.03.2018 Vestfold + Aust-Agder
5 Tundragås 29.03.2018 Vestfold + Aust-Agder
6 Grågås 06.01.2018 Oslo - Fornebo
7 Kanadagås 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
8 Hvitkinngås 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
9 Gravand 18.02.2018 Hasseltangen
10 Brunnakke 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
11 Snadderand 17.04.2018 Bygdøy
12 Krikkand 02.01.2018 Frognerparken
13 Stokkand 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
14 Stjertand 06.01.2018 Oslo - Fornebo
15 Knekkand 10.05.2018 Fornebo
16 Skjeand 22.04.2018 Borrevann
17 Taffeland 21.07.2018 Hellesjøvannet
18 Toppand 02.01.2018 Frognerparken
19 Bergand 08.04.2018 Vorma
20 Ærfugl 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
21 Praktærfugl
22 Havelle 17.03.2018
23 Svartand 06.01.2018 Oslo - Fornebo
24 Sjøorre 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
25 Kvinand 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
26 Lappfiskand 02.04.2018 Øra + Lysakermoa
27 Siland 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
28 Laksand 17.02.2018 Tønsberg
29 Fasan 15.04.2018 Mølen + Jarlsberg
30 Lirype 04.05.2018 Henningsvær og omegn
31 Fjellrype 02.06.2018 Atnasjøen
32 Storfugl 01.05.2018 Hemnessjøen
33 Orrfugl 10.03.2018 Ål
34 Jerpe 09.06.2018 Sukkerveien
35 Gulnebblom 04.05.2018 Henningsvær og omegn
36 Storlom 01.05.2018 Hemnessjøen
37 Islom 18.02.2018 Hasseltangen
38 Smålom 01.05.2018 Hemnessjøen
39 Dvergdykker 02.04.2018 Øra + Lysakermoa
40 Gråstrupedykker 14.01.2018 Mølen
41 Toppdykker 29.03.2018 Vestfold + Aust-Agder
42 Horndykker 17.03.2018
43 Havhest 21.06.2018 Slettnes
44 Havlire 21.06.2018 Slettnes
45 Havsule 29.03.2018 Vestfold + Aust-Agder
46 Storskarv 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
47 Toppskarv 14.01.2018 Mølen
48 Gråhegre 06.01.2018 Horten
49 Kuhegre 07.10.2018 Søgnejordene
50 Fiskeørn 10.04.2018 Fornebo
51 Vepsevåk 08.07.2018
52 Kongeørn 17.03.2018
53 Sivhauk 14.04.2018 Borrevann
54 Myrhauk 15.04.2018 Mølen + Jarlsberg
55 Spurvehauk 05.03.2018 Majorstua
56 Hønsehauk 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
57 Havørn 17.02.2018 Tønsberg
58 Fjellvåk 07.04.2018 Vivestad og Bjellandshaugane
59 Musvåk 17.02.2018 Tønsberg
60 Vannrikse 18.03.2018 Fornebo
61 Åkerrikse 26.05.2018 Fetsund - Hemnessjøen
62 Myrrikse 17.05.2018 Lista
63 Sivhøne 02.01.2018 Frognerparken
64 Sothøne 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
65 Trane 31.03.2018 Ramsåsen + Udenes
66 Vipe 28.03.2018 Fornebo
67 Heilo 21.04.2018 Fossan + Borrevann + Presterødkilen
68 Tundralo 05.08.2018 Årnestangen
69 Sandlo 29.03.2018 Vestfold + Aust-Agder
70 Dverglo 02.07.2022 Fornebo
71 Boltit 20.06.2018 Gamvik
72 Tjeld 06.01.2018 Horten
73 Kvartbekkasin 05.10.2018 Utsira
74 Enkeltbekkasin 21.04.2018 Fossan + Borrevann + Presterødkilen
75 Svarthalespove 05.05.2018 Leknes
76 Lappspove 21.04.2018 Fossan + Borrevann + Presterødkilen
77 Småspove 04.05.2018 Henningsvær og omegn
78 Storspove 06.01.2018 Horten
79 Sotsnipe 28.08.2018 Lista
80 Rødstilk 21.04.2018 Fossan + Borrevann + Presterødkilen
81 Gluttsnipe 21.04.2018 Fossan + Borrevann + Presterødkilen
82 Skogsnipe 08.04.2018 Vorma
83 Grønnstilk 22.04.2018 Borrevann
84 Strandsnipe 22.04.2018 Borrevann
85 Steinvender 18.05.2018 Ergavann + Lista fyr
86 Polarsnipe
87 Sandløper 17.05.2018 Kviljo
88 Dvergsnipe 26.08.2018 Lista
89 Temmincksnipe 19.05.2018 Lista
90 Tundrasnipe 05.08.2018 Årnestangen
91 Myrsnipe 17.05.2018 Kviljo
92 Fjæreplytt 11.03.2018 Fornebo
93 Brushane 13.07.2022 Hellesjøvann + Høgåsen
94 Svømmesnipe 20.06.2018 Gamvik
95 Rugde 28.05.0208 Maridalen
96 Krykkje 04.05.2018 Henningsvær og omegn
97 Hettemåke 02.01.2018 Frognerparken
98 Dvergmåke 25.06.2018 Pasvik
99 Fiskemåke 02.01.2018 Frognerparken
100 Gråmåke 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
101 Sildemåke 28.03.2018 Fornebo
102 Polarmåke 30.03.2018 Linnesstranda
103 Svartbak 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
104 Makrellterne 21.04.2018 Fossan + Borrevann + Presterødkilen
105 Rødnebbterne 19.06.2018 Børselv
106 Storjo 21.06.2018 Slettnes
107 Polarjo 21.06.2018 Slettnes
108 Tyvjo 19.06.2018 Børselv
109 Fjelljo 19.06.2018 Børselv
110 Lomvi 18.03.2018 Fornebo
111 Polarlomvi 24.06.2018 Vardø
112 Alke 04.05.2018 Henningsvær og omegn
113 Teist 15.04.2018 Mølen + Jarlsberg
114 Lunde 21.06.2018 Slettnes
115 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
116 Skogdue 18.03.2018 Fornebo
117 Ringdue 06.01.2018 Horten
118 Tyrkerdue 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
119 Gjøk 13.07.2022 Hellesjøvann + Høgåsen
120 Snøugle 20.06.2018 Gamvik
121 Kattugle 17.05.2018 Lista
122 Lappugle 17.03.2018
123 Perleugle 17.03.2018
124 Hornugle 31.05.2018 Skedsmokorset
125 Jordugle 04.10.2018 Utsira
126 Nattravn 26.05.2018 Fetsund - Hemnessjøen
127 Tårnseiler 17.05.2018 Lista
128 Isfugl 07.06.2018 Sandvika
129 Vendehals 21.04.2018 Fossan + Borrevann + Presterødkilen
130 Dvergspett 02.08.2018 Frognerparken
131 Hvitryggspett 26.08.2018 Lista
132 Flaggspett 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
133 Tretåspett 22.05.2018 Kvieberget
134 Svartspett 31.03.2018 Ramsåsen + Udenes
135 Grønnspett 28.03.2018 Fornebo
136 Tårnfalk 29.03.2018 Vestfold + Aust-Agder
137 Dvergfalk 02.04.2018 Øra + Lysakermoa
138 Lerkefalk 20.05.2018 Gjennestadvannet
139 Jaktfalk 24.06.2018 Vardø
140 Vandrefalk 29.03.2018 Vestfold + Aust-Agder
141 Tornskate 10.05.2018 Fornebo
142 Brunvarsler 17.11.2018 Mulvika
143 Varsler 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
144 Lavskrike 26.06.2018 Pasvik
145 Nøtteskrike 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
146 Skjære 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
147 Nøttekråke 31.03.2018 Ramsåsen + Udenes
148 Kaie 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
149 Kornkråke 06.01.2018 Horten
150 Svartkråke 02.04.2018 Øra + Lysakermoa
151 Kråke 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
152 Ravn 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
153 Skjeggmeis 10.01.2918 Storøykilen
154 Dverglerke 03.10.2018 Utsira
155 Trelerke 14.01.2018 Mølen
156 Sanglerke 29.03.2018 Vestfold + Aust-Agder
157 Fjellerke
158 Sandsvale 22.04.2018 Borrevann
159 Låvesvale 22.04.2018 Borrevann
160 Taksvale 17.05.2018 Bjellandshaugane
161 Løvmeis 08.01.2018 Fossan
162 Granmeis 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
163 Lappmeis 25.06.2018 Pasvik
164 Svartmeis 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
165 Toppmeis 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
166 Kjøttmeis 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
167 Blåmeis 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
168 Stjertmeis 17.03.2018
169 Spettmeis 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
170 Trekryper 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
171 Gjerdesmett 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
172 Fossekall 14.01.2018 Mølen
173 Fuglekonge 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
174 Rødtoppfuglekonge 06.01.2018 Oslo - Fornebo
175 Løvsanger 21.04.2018 Fossan + Borrevann + Presterødkilen
176 Gransanger 08.04.2018 Vorma
177 Bøksanger 17.05.2018 Bjellandshaugane
178 Gulbrynsanger 03.10.2018 Utsira
179 Blekbrynsanger 10.11.2018 Oddane sand
180 Lappsanger 25.06.2018 Pasvik
181 Sivsanger 13.07.2022 Hellesjøvann + Høgåsen
182 Rørsanger 09.05.2018 Fornebo
183 Busksanger 03.06.2018 Åsta og Nelåsmoenveien
184 Myrsanger 26.05.2018 Fetsund - Hemnessjøen
185 Gresshoppesanger 17.05.2018 Lista
186 Elvesanger 28.05.0208 Maridalen
187 Sumpsanger 18.05.2018 Ergavann + Lista fyr
188 Munk 02.07.2022 Fornebo
189 Hagesanger 10.05.2018 Fornebo
190 Tornsanger 06.05.2018 Fornebo
191 Møller 07.05.2018 Fornebo
192 Hauksanger 03.10.2018 Utsira
193 Gråfluesnapper 17.05.2018 Bjellandshaugane
194 Rødstrupe 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
195 Nattergal 09.05.2018 Fornebo
196 Blåstrupe 02.06.2018 Atnasjøen
197 Svarthvit fluesnapper 06.05.2018 Fornebo
198 Dvergfluesnapper 01.06.2018 Nordskogbygda
199 Svartrødstjert 08.04.2018 Fornebo
200 Rødstjert 21.05.2018 Svarteberget
201 Buskskvett 02.07.2022 Fornebo
202 Svartstrupe 10.04.2018 Fornebo
203 Steinskvett 10.04.2018 Fornebo
204 Ringtrost 10.04.2018 Fornebo
205 Svarttrost 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
206 Gråtrost 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
207 Rødvingetrost 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
208 Måltrost 07.04.2018 Vivestad og Bjellandshaugane
209 Duetrost 06.01.2018 Horten
210 Stær 04.03.2018 Fynstranda
211 Jernspurv 08.04.2018 Vorma
212 Linerle 06.04.2018 Holmestrand
213 Gulerle 20.05.2018 Lista
214 Vintererle 03.04.2018 Frognerparken
215 Trepiplerke 01.05.2018 Hemnessjøen
216 Tundrapiplerke 05.10.2018 Utsira
217 Heipiplerke 14.01.2018 Mølen
218 Lappiplerke 19.06.2018 Børselv
219 Skjærpiplerke 14.01.2018 Mølen
220 Sidensvans 23.03.2018 Volvat
221 Lappspurv 20.06.2018 Gamvik
222 Snøspurv 29.03.2018 Vestfold + Aust-Agder
223 Gulspurv 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
224 Hortulan 03.06.2018 Åsta og Nelåsmoenveien
225 Sivspurv 29.03.2018 Vestfold + Aust-Agder
226 Bokfink 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
227 Bjørkefink 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
228 Konglebit 26.06.2018 Pasvik
229 Rosenfink 19.05.2018 Lista
230 Grønnfink 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
231 Furukorsnebb 21.05.2018 Svarteberget
232 Grankorsnebb 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
233 Brunsisik 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
234 Gråsisik 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
235 Polarsisik 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
236 Grønnsisik 05.01.2018 Vesrte gravlund
237 Bergirisk 08.04.2018 Fornebo
238 Tornirisk 28.03.2018 Fornebo
239 Stillits 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
240 Dompap 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
241 Kjernebiter 03.01.2018 Østensjøvann/Tøyenparken/Maridalen/Fornebo
242 Gråspurv 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb
243 Pilfink 01.01.2018 E18 Ørje - Forneb

NSKF-arter er uthevet.