| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Geir Sverre Andersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019 Østensjøvann
2 Sangsvane 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
3 Sædgås 06.04.2019 Diverse
4 Kortnebbgås 23.03.2019 Borrevann - Presterødkilen
5 Tundragås 06.04.2019 Diverse
6 Grågås 01.01.2019 Østensjøvann
7 Kanadagås 01.01.2019 Østensjøvann
8 Hvitkinngås 01.01.2019 Østensjøvann
9 Rødhalsgås 21.04.2019 Fornebo
10 Gravand 16.02.2019 Bliksekilen - Presterødkilen
11 Mandarinand 05.05.2019 Ilene
12 Brunnakke 06.01.2019 Div Oslo og Bærum
13 Snadderand 24.03.2019 Borrevann - Bliksekilen
14 Krikkand 01.01.2019 Østensjøvann
15 Stokkand 01.01.2019 Østensjøvann
16 Stjertand 12.01.2019 Tøyenparken og Østensjøvannet
17 Knekkand 18.04.2019 div Vestfold
18 Skjeand 20.04.2019 Presterødkilen
19 Taffeland 14.04.2019 div, Aurskog-Høland
20 Ringand 09.05.2019 Maridalsvannet
21 Toppand 01.01.2019 Østensjøvann + Frognerparken
22 Bergand 09.02.2019 Horten - Tønsberg
23 Ærfugl 02.01.2019 På vei til jobben gjennom Frogerparken
24 Havelle 20.01.2019 Diverse Vestfold
25 Svartand 20.01.2019 Diverse Vestfold
26 Sjøorre 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
27 Kvinand 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
28 Lappfiskand 13.01.2019 Horten - Tønsberg
29 Siland 06.01.2019 Div Oslo og Bærum
30 Laksand 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
31 Fasan 16.02.2019 Bliksekilen - Presterødkilen
32 Storfugl 01.07.2019 Tiuren
33 Orrfugl 21.04.2019 Mjermen
34 Jerpe 13.04.2019 Setten
35 Storlom 20.01.2019 Diverse Vestfold
36 Smålom 13.01.2019 Horten - Tønsberg
37 Dvergdykker 10.02.2019 Løvøya
38 Toppdykker 26.01.2019 Steinbrygga
39 Horndykker 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
40 Storskarv 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
41 Toppskarv 20.01.2019 Diverse Vestfold
42 Gråhegre 02.01.2019 På vei til jobben gjennom Frogerparken
43 Egretthegre 29.03.2019 Borrevann
44 Skjestork 24.05.2019 Ilene
45 Fiskeørn 14.04.2019 div, Aurskog-Høland
46 Vepsevåk 07.07.2019 Skreikampen
47 Kongeørn 19.01.2019 Rakeieveien
48 Sivhauk 14.04.2019 div, Aurskog-Høland
49 Steppehauk 05.05.2019 Jarlsberg
50 Spurvehauk 13.01.2019 Horten - Tønsberg
51 Hønsehauk 01.01.2019 Østensjøvann
52 Fjellvåk 05.04.2019 Fornebo
53 Musvåk 20.01.2019 Diverse Vestfold
54 Vannrikse 12.01.2019 Tøyenparken og Østensjøvannet
55 Åkerrikse 08.06.2019 Goksjø
56 Myrrikse 09.06.2019 Fiskumvann
57 Sivhøne 17.04.2019 Fornebo
58 Sothøne 01.01.2019 Østensjøvann
59 Trane 06.04.2019 Diverse
60 Vipe 16.02.2019 Bliksekilen - Presterødkilen
61 Gråhodevipe 04.05.2019 Gjervoldsøya
62 Heilo 13.04.2019 Fornebo
63 Sandlo 24.03.2019 Borrevann - Bliksekilen
64 Dverglo 18.04.2019 Fornebo
65 Tjeld 13.01.2019 Horten - Tønsberg
66 Enkeltbekkasin 18.04.2019 Fornebo
67 Svarthalespove 04.05.2019 Gjennestadvannet + Presterødkilen
68 Småspove 18.05.2019
69 Storspove 13.01.2019 Horten - Tønsberg
70 Sotsnipe 11.05.2019 Diverse Tønsberg og omegn
71 Rødstilk 18.04.2019 div Vestfold
72 Gluttsnipe 26.04.2019 Fornebo
73 Skogsnipe 14.04.2019 div, Aurskog-Høland
74 Grønnstilk 28.04.2019 Øyeren - A-H
75 Strandsnipe 01.05.2019 Fornebo + A-H
76 Steinvender 16.05.2019 Skjælholmene
77 Temmincksnipe 17.05.2019 Kjelle
78 Myrsnipe 19.05.2019 Gåsungene
79 Fjæreplytt 06.01.2019 Div Oslo og Bærum
80 Rugde 24.05.2018 Borrevann
81 Hettemåke 01.01.2019 Østensjøvann
82 Fiskemåke 06.01.2019 Div Oslo og Bærum
83 Gråmåke 01.01.2019 Østensjøvann
84 Sildemåke 19.03.2019 Frognerparken
85 Svartbak 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
86 Makrellterne 18.04.2019 div Vestfold
87 Lomvi 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
88 Alke 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
89 Teist 20.01.2019 Diverse Vestfold
90 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019 Østensjøvann
91 Skogdue 30.03.2019 Fornebo
92 Ringdue 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
93 Tyrkerdue 06.01.2019 Div Oslo og Bærum
94 Gjøk 01.07.2019 Tiuren
95 Kattugle 25.03.2019 Revetal
96 Lappugle 09.03.2019 Vikerøyveien
97 Nattravn 09.06.2019 Fiskumvann
98 Tårnseiler 20.05.2019 Majorstua
99 Isfugl 22.02.2019 Rødsvannet
100 Vendehals 04.05.2019 Gjervoldsøya
101 Dvergspett 17.03.2019 Myset
102 Flaggspett 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
103 Svartspett 10.03.2019 Nøtnesåsen
104 Grønnspett 02.01.2019 På vei til jobben gjennom Frogerparken
105 Tårnfalk 22.04.2019 Fornebo
106 Dvergfalk 26.04.2019 Nordre Øyeren
107 Lerkefalk 19.05.2019 Sætre
108 Vandrefalk 19.01.2019 Rakeieveien
109 Tornskate 17.05.2019 Fornebo
110 Varsler 11.02.2019 Andebu
111 Nøtteskrike 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
112 Skjære 01.01.2019 Østensjøvann
113 Kaie 01.01.2019 Østensjøvann
114 Kornkråke 13.01.2019 Horten - Tønsberg
115 Kråke 01.01.2019 Østensjøvann
116 Ravn 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
117 Skjeggmeis 14.07.2019 Hellesjøvann
118 Trelerke 07.04.2019 Gardermoen
119 Sanglerke 23.02.2019 Ilene
120 Sandsvale 04.05.2019 Gjennestadvannet + Presterødkilen
121 Låvesvale 25.04.2019 Fornebo
122 Taksvale 28.04.2019 Øyeren - A-H
123 Løvmeis 06.01.2019 Div Oslo og Bærum
124 Granmeis 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
125 Svartmeis 02.01.2019 Vestre Gravlund
126 Toppmeis 06.01.2019 Div Oslo og Bærum
127 Kjøttmeis 02.01.2019 På vei til jobben gjennom Frogerparken
128 Blåmeis 02.01.2019 På vei til jobben gjennom Frogerparken
129 Stjertmeis 12.01.2019 Tøyenparken og Østensjøvannet
130 Spettmeis 02.01.2019 På vei til jobben gjennom Frogerparken
131 Trekryper 06.01.2019 Div Oslo og Bærum
132 Gjerdesmett 20.01.2019 Diverse Vestfold
133 Fossekall 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
134 Fuglekonge 02.01.2019 Vestre Gravlund
135 Løvsanger 26.04.2019 Fornebo
136 Gransanger 30.03.2019 Fornebo
137 Bøksanger 11.05.2019 Diverse Tønsberg og omegn
138 Gulsanger 25.05.2019 Revetal
139 Sivsanger 14.07.2019 Hellesjøvann
140 Rørsanger 11.05.2019 Diverse Tønsberg og omegn
141 Myrsanger 07.06.2019 Revetal
142 Gresshoppesanger 01.05.2019 Fornebo + A-H
143 Elvesanger 29.05.2019 Øverlandselva
144 Munk 18.04.2019 div Vestfold
145 Hagesanger 11.05.2019 Diverse Tønsberg og omegn
146 Tornsanger 01.05.2019 Fornebo + A-H
147 Møller 01.05.2019 Fornebo + A-H
148 Gråfluesnapper 25.05.2019 Revetal
149 Rødstrupe 03.01.2019 Frognerparken
150 Nattergal 24.05.2018 Borrevann
151 Svarthvit fluesnapper 01.05.2019 Fornebo + A-H
152 Dvergfluesnapper 12.05.2019 Hagahogget
153 Rødstjert 29.10.2026 Fornebo
154 Buskskvett 11.05.2019 Diverse Tønsberg og omegn
155 Steinskvett 06.04.2019 Fornebo
156 Ringtrost 08.05.2019 Loen
157 Svarttrost 02.01.2019 Vestre Gravlund
158 Gråtrost 06.01.2019 Div Oslo og Bærum
159 Rødvingetrost 03.03.2019 Revetal
160 Måltrost 05.04.2019 Dælivann
161 Duetrost 13.01.2019 Horten - Tønsberg
162 Stær 02.03.2019 Revetal
163 Jernspurv 30.03.2019 Fornebo
164 Linerle 24.03.2019 Borrevann - Bliksekilen
165 Gulerle 11.05.2019 Diverse Tønsberg og omegn
166 Vintererle 20.03.2019 Majorstua
167 Trepiplerke 28.04.2019 Øyeren - A-H
168 Heipiplerke 24.02.2019 Mølen
169 Skjærpiplerke 20.01.2019 Diverse Vestfold
170 Sidensvans 09.02.2019 Horten - Tønsberg
171 Lappspurv 06.04.2019 Fornebo
172 Snøspurv 15.03.2019 Fornebu
173 Gulspurv 05.01.2019 Minnesund - Bingen - Maridalen - Fornebo
174 Hortulan 10.06.2019 Elverum
175 Sivspurv 23.03.2019 Borrevann - Presterødkilen
176 Bokfink 12.01.2019 Tøyenparken og Østensjøvannet
177 Bjørkefink 05.04.2019 Dælivann
178 Grønnfink 01.01.2019 Østensjøvann
179 Furukorsnebb 01.05.2019 Fornebo + A-H
180 Grankorsnebb 19.01.2019 Rakeieveien
181 Brunsisik 18.04.2019 Fornebo
182 Gråsisik 02.01.2019 På vei til jobben gjennom Frogerparken
183 Polarsisik 03.01.2019 Vestre Gravlund
184 Grønnsisik 12.01.2019 Tøyenparken og Østensjøvannet
185 Bergirisk 14.04.2019 div, Aurskog-Høland
186 Tornirisk 26.03.2019 Fornebo
187 Stillits 01.01.2019 Østensjøvann
188 Dompap 03.01.2019 Frognerparken
189 Kjernebiter 12.01.2019 Tøyenparken og Østensjøvannet
190 Gråspurv 01.01.2019 Østensjøvann
191 Pilfink 02.01.2019 Vestre Gravlund

NSKF-arter er uthevet.