| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Geir Sverre Andersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 03.01.2020 diverse Oslo
2 Sangsvane 03.01.2020 diverse Oslo
3 Dvergsvane 03.01.2020 diverse Oslo
4 Sædgås 02.02.2020 Div. Østfold
5 Kortnebbgås 26.03.2020 Div
6 Tundragås 07.02.2020 Div. Østfold
7 Grågås 03.01.2020 diverse Oslo
8 Kanadagås 05.01.2020 diverse
9 Hvitkinngås 03.01.2020 diverse Oslo
10 Ringgås 26.03.2020 Div
11 Niland 24.04.2020 Kvassheim
12 Gravand 01.03.2020 Fornebo
13 Brunnakke 02.01.2020 Presterødkilen
14 Snadderand 29.05.2020 Sætrepollen
15 Krikkand 07.01.2020 Frognerparken
16 Amerikakrikkand 26.04.2020 kvassheim
17 Stokkand 03.01.2020 diverse Oslo
18 Stjertand 03.01.2020 diverse Oslo
19 Knekkand 26.04.2020 kvassheim
20 Skjeand 25.04.2020 kvassheim
21 Taffeland 08.02.2020 Presterødkilen
22 Ringand 18.03.2020 Gjennestadvann
23 Hvitøyeand 06.05.2020 Holmestrand
24 Toppand 03.01.2020 diverse Oslo
25 Ærfugl 03.01.2020 diverse Oslo
26 Praktærfugl 08.04.2020 Fornebo
27 Stellerand 25.04.2020 kvassheim
28 Havelle 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
29 Svartand 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
30 Sjøorre 06.01.2020 Fornebo
31 Kvinand 03.01.2020 diverse Oslo
32 Lappfiskand 05.01.2020 diverse
33 Siland 03.01.2020 diverse Oslo
34 Laksand 01.02.2020 Engervann
35 Vaktel 14.06.2020 Ski flyplass
36 Fasan 03.01.2020 diverse Oslo
37 Lirype 14.03.2020 Myset
38 Storfugl 17.04.2020 Falkeåsen
39 Orrfugl 01.04.2020 Rømskog
40 Jerpe 07.05.2020 Gardermoen + Hurdal
41 Gulnebblom 25.04.2020 kvassheim
42 Storlom 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
43 Islom 25.04.2020 kvassheim
44 Smålom 03.01.2020 diverse Oslo
45 Dvergdykker 02.02.2020 Div. Østfold
46 Toppdykker 03.01.2020 diverse Oslo
47 Horndykker 19.01.2020 Fornebo - Hurdal - Feiring
48 Havsule 23.04.2020 Heilo
49 Storskarv 03.01.2020 diverse Oslo
50 Toppskarv 07.03.2020
51 Gråhegre 03.01.2020 diverse Oslo
52 Egretthegre 25.04.2020 kvassheim
53 Fiskeørn 07.04.2020 Tunnsjøen
54 Vepsevåk 31.05.2020 Diverse Vestfold
55 Kongeørn 14.03.2020 Myset
56 Sivhauk 23.04.2020 Heilo
57 Spurvehauk 03.01.2020 diverse Oslo
58 Hønsehauk 09.01.2020 Fornebo
59 Glente 29.04.2020 Rakkestad
60 Havørn 01.03.2020 Fornebo
61 Fjellvåk 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
62 Musvåk 03.01.2020 Presterødkilen
63 Vannrikse 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
64 Åkerrikse 31.05.2020 Diverse Vestfold
65 Myrrikse 19.04.2020
66 Sivhøne 06.04.2020 Fornebo
67 Sothøne 03.01.2020 diverse Oslo
68 Trane 26.03.2020 Div
69 Vipe 06.03.2020 Div Vestfold
70 Heilo 23.04.2020 Heilo
71 Tundralo 28.07.2020 Årnestangen
72 Sandlo 01.03.2020 Fornebo
73 Dverglo 19.04.2020
74 Boltit 24.06.2020 Valdresflya
75 Tjeld 05.01.2020 diverse
76 Enkeltbekkasin 22.03.2020 Hvasser + Gjennestad
77 Svarthalespove 25.04.2020 kvassheim
78 Lappspove 24.04.2020 Kvassheim
79 Småspove 24.04.2020 Kvassheim
80 Storspove 03.01.2020 diverse Oslo
81 Sotsnipe 21.06.2020 Presterødkilen
82 Rødstilk 12.04.2020 Presterødkilen
83 Gluttsnipe 26.04.2020 kvassheim
84 Gulbeinsnipe 04.05.2020 Svellet
85 Skogsnipe 06.04.2020 Fornebo
86 Grønnstilk 01.05.2020 Årnestangen
87 Strandsnipe 24.04.2020 Kvassheim
88 Flekksnipe 08.01.2020 Ørekroken, Kirkøy
89 Steinvender 22.05.2020 Rauskjæra
90 Polarsnipe 28.07.2020 Årnestangen
91 Sandløper 28.07.2020 Årnestangen
92 Dvergsnipe 28.07.2020 Årnestangen
93 Tundrasnipe 28.07.2020 Årnestangen
94 Myrsnipe 24.04.2020 Kvassheim
95 Fjæreplytt 12.01.2020 Bygdøy/Lillestrøm
96 Brushane 08.05.2020 Fornebo
97 Rugde 01.04.2020 Rømskog
98 Krykkje 03.01.2020 diverse Oslo
99 Hettemåke 07.02.2020 Div. Østfold
100 Fiskemåke 03.01.2020 diverse Oslo
101 Gråmåke 03.01.2020 diverse Oslo
102 Sildemåke 22.03.2020 Hvasser + Gjennestad
103 Polarmåke 12.01.2020 Bygdøy/Lillestrøm
104 Svartbak 03.01.2020 diverse Oslo
105 Makrellterne 29.04.2020 Rakkestad
106 Rødnebbterne 23.05.2020 Nordre Øyeren
107 Storjo 05.07.2020 Møringa
108 Lomvi 03.01.2020 diverse Oslo
109 Alke 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
110 Teist 07.03.2020
111 Klippedue (dom.: bydue) 03.01.2020 diverse Oslo
112 Skogdue 16.03.2020 Fornebo
113 Ringdue 03.01.2020 diverse Oslo
114 Tyrkerdue 07.02.2020 Div. Østfold
115 Gjøk 25.05.2020 Hellesjøvann m.m.
116 Kattugle 16.03.2020 Rakeieveien
117 Slagugle 01.03.2020 skjermet
118 Lappugle 08.01.2020 Maridalen
119 Haukugle 26.01.2020 Tanum
120 Spurveugle 16.03.2020 Rakeieveien
121 Perleugle 16.03.2020 Rakeieveien
122 Hornugle 15.06.2020 Årnestangen
123 Nattravn 31.05.2020 Diverse Vestfold
124 Tårnseiler 15.05.2020 Hallangen
125 Isfugl 19.01.2020 Fornebo - Hurdal - Feiring
126 Vendehals 24.04.2020 Kvassheim
127 Hvitryggspett 24.04.2020 Kvassheim
128 Flaggspett 03.01.2020 diverse Oslo
129 Tretåspett 10.06.2020 Salberget
130 Dvergspett 05.01.2020 diverse
131 Svartspett 02.01.2020 Gjennestad
132 Grønnspett 07.03.2020
133 Gråspett 13.03.2020 Myset
134 Tårnfalk 22.04.2020 Fornebo
135 Dvergfalk 10.05.2020 Svellet
136 Lerkefalk 20.05.2020 diverse
137 Vandrefalk 02.02.2020 Div. Østfold
138 Tornskate 13.06.2020 Tornskate
139 Varsler 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
140 Nøtteskrike 03.01.2020 diverse Oslo
141 Skjære 03.01.2020 diverse Oslo
142 Nøttekråke 16.06.2020 Hagahogget
143 Kaie 03.01.2020 diverse Oslo
144 Kornkråke 03.01.2020 diverse Oslo
145 Svartkråke 24.04.2020 Kvassheim
146 Kråke 03.01.2020 diverse Oslo
147 Ravn 03.01.2020 diverse Oslo
148 Skjeggmeis 07.02.2020 Div. Østfold
149 Trelerke 07.05.2020 Gardermoen + Hurdal
150 Sanglerke 06.03.2020 Div Vestfold
151 Fjellerke 24.06.2020 Valdresflya
152 Sandsvale 23.04.2020 Heilo
153 Låvesvale 23.04.2020 Heilo
154 Taksvale 29.04.2020 Rakkestad
155 Løvmeis 05.01.2020 diverse
156 Granmeis 03.01.2020 diverse Oslo
157 Svartmeis 03.01.2020 diverse Oslo
158 Toppmeis 03.01.2020 diverse Oslo
159 Kjøttmeis 03.01.2020 diverse Oslo
160 Blåmeis 03.01.2020 diverse Oslo
161 Pungmeis 12.05.2020 Borrevann
162 Stjertmeis 21.03.2020 Div Vestfold
163 Spettmeis 03.01.2020 diverse Oslo
164 Trekryper 03.01.2020 diverse Oslo
165 Gjerdesmett 03.01.2020 diverse Oslo
166 Fossekall 05.01.2020 diverse
167 Fuglekonge 03.01.2020 diverse Oslo
168 Rødtoppfuglekonge 16.06.2020 Kjaglia
169 Løvsanger 23.04.2020 Heilo
170 Gransanger 20.03.2020 Fornebo
171 Bøksanger 24.04.2020 Kvassheim
172 Gulsanger 06.05.2020 Fornebo
173 Sivsanger 25.05.2020 Hellesjøvann m.m.
174 Rørsanger 08.05.2020 Fornebo
175 Busksanger 07.06.2920 Fornebo
176 Myrsanger 21.05.2020 Fornebo
177 Trostesanger 15.06.2020 Fiskumvann
178 Gresshoppesanger 12.06.2020 Bogerudmyra
179 Elvesanger 11.06.2020 Årnestangen / Semsvann
180 Munk 23.04.2020 Heilo
181 Hagesanger 19.05.2020 Fornebo
182 Tornsanger 06.05.2020 Fornebo
183 Møller 01.05.2020 Årnestangen
184 Gråfluesnapper 20.05.2020 diverse
185 Hekkskvett 11.06.2020 Årnestangen / Semsvann
186 Rødstrupe 03.01.2020 diverse Oslo
187 Nattergal 06.05.2020 Fornebo
188 Sørnattergal 31.05.2020 Diverse Vestfold
189 Svarthvit fluesnapper 24.04.2020 Kvassheim
190 Rødstjert 12.05.2020 Fornebo
191 Buskskvett 25.04.2020 kvassheim
192 Steinskvett 06.04.2020 Fornebo
193 Ringtrost 06.04.2020 Fornebo
194 Svarttrost 03.01.2020 diverse Oslo
195 Gråtrost 03.01.2020 diverse Oslo
196 Rødvingetrost 16.03.2020 Fornebo
197 Måltrost 26.03.2020 Div
198 Duetrost 05.01.2020 diverse
199 Stær 28.02.2020 Sornebo
200 Jernspurv 26.03.2020 Div
201 Linerle 07.04.2020 Tunnsjøen
202 Gulerle 25.04.2020 kvassheim
203 Vintererle 21.03.2020 Div Vestfold
204 Trepiplerke 24.04.2020 Kvassheim
205 Heipiplerke 08.01.2020 Kirkøy
206 Skjærpiplerke 08.01.2020 Kirkøy
207 Vannpiplerke 08.01.2020 Kirkøy
208 Sidensvans 03.01.2020 diverse Oslo
209 Lappspurv 24.06.2020 Valdresflya
210 Snøspurv 08.03.2020 Jarlsberg
211 Gulspurv 03.01.2020 diverse Oslo
212 Hortulan 27.05.2020 Hedmark
213 Sivspurv 20.03.2020 Fornebo
214 Bokfink 03.01.2020 diverse Oslo
215 Bjørkefink 03.01.2020 diverse Oslo
216 Konglebit 03.01.2020 diverse Oslo
217 Rosenfink 23.05.2020 Nordre Øyeren
218 Grønnfink 03.01.2020 diverse Oslo
219 Furukorsnebb 19.01.2020 Fornebo - Hurdal - Feiring
220 Grankorsnebb 03.01.2020 diverse Oslo
221 Båndkorsnebb 09.06.2020 Gjerdrumsberget
222 Brunsisik 13.01.2020 Fornebo
223 Gråsisik 03.01.2020 diverse Oslo
224 Polarsisik 06.03.2020 Div Vestfold
225 Grønnsisik 03.01.2020 diverse Oslo
226 Stillits 03.01.2020 diverse Oslo
227 Gulirisk 31.05.2020 Larvik
228 Dompap 03.01.2020 diverse Oslo
229 Kjernebiter 03.01.2020 diverse Oslo
230 Bergirisk 05.03.2019 Fornebo
231 Tornirisk 16.03.2020 Fornebo
232 Gråspurv 03.01.2020 diverse Oslo
233 Pilfink 03.01.2020 diverse Oslo

NSKF-arter er uthevet.