| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Geir Sverre Andersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 03.01.2020 diverse Oslo
2 Sangsvane 03.01.2020 diverse Oslo
3 Dvergsvane 03.01.2020 diverse Oslo
4 Sædgås 02.02.2020 Div. Østfold
5 Kortnebbgås 26.03.2020 Div
6 Tundragås 07.02.2020 Div. Østfold
7 Grågås 03.01.2020 diverse Oslo
8 Kanadagås 05.01.2020 diverse
9 Hvitkinngås 03.01.2020 diverse Oslo
10 Ringgås 26.03.2020 Div
11 Niland 24.04.2020 Kvassheim
12 Gravand 01.03.2020 Fornebo
13 Mandarinand 21.09.2020 diverse
14 Brunnakke 02.01.2020 Presterødkilen
15 Snadderand 29.05.2020 Sætrepollen
16 Krikkand 07.01.2020 Frognerparken
17 Amerikakrikkand 26.04.2020 kvassheim
18 Stokkand 03.01.2020 diverse Oslo
19 Stjertand 03.01.2020 diverse Oslo
20 Knekkand 26.04.2020 kvassheim
21 Skjeand 25.04.2020 kvassheim
22 Taffeland 08.02.2020 Presterødkilen
23 Ringand 18.03.2020 Gjennestadvann
24 Hvitøyeand 06.05.2020 Holmestrand
25 Toppand 03.01.2020 diverse Oslo
26 Bergand 17.10.2020 Steinbrygga
27 Ærfugl 03.01.2020 diverse Oslo
28 Praktærfugl 08.04.2020 Fornebo
29 Stellerand 25.04.2020 kvassheim
30 Havelle 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
31 Svartand 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
32 Sjøorre 06.01.2020 Fornebo
33 Kvinand 03.01.2020 diverse Oslo
34 Lappfiskand 05.01.2020 diverse
35 Siland 03.01.2020 diverse Oslo
36 Laksand 01.02.2020 Engervann
37 Vaktel 14.06.2020 Ski flyplass
38 Fasan 03.01.2020 diverse Oslo
39 Lirype 14.03.2020 Myset
40 Storfugl 17.04.2020 Falkeåsen
41 Orrfugl 01.04.2020 Rømskog
42 Jerpe 07.05.2020 Gardermoen + Hurdal
43 Gulnebblom 25.04.2020 kvassheim
44 Storlom 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
45 Islom 25.04.2020 kvassheim
46 Smålom 03.01.2020 diverse Oslo
47 Dvergdykker 02.02.2020 Div. Østfold
48 Gråstrupedykker 13.11.2020 Mølen
49 Toppdykker 03.01.2020 diverse Oslo
50 Horndykker 19.01.2020 Fornebo - Hurdal - Feiring
51 Havhest 21.09.2020 diverse
52 Grålire 21.09.2020 diverse
53 Havsule 23.04.2020 Heilo
54 Storskarv 03.01.2020 diverse Oslo
55 Toppskarv 07.03.2020
56 Gråhegre 03.01.2020 diverse Oslo
57 Egretthegre 25.04.2020 kvassheim
58 Silkehegre 29.09.2020 Presterødkilen
59 Fiskeørn 07.04.2020 Tunnsjøen
60 Vepsevåk 31.05.2020 Diverse Vestfold
61 Kongeørn 14.03.2020 Myset
62 Sivhauk 23.04.2020 Heilo
63 Myrhauk 07.10.2020 Utsira
64 Spurvehauk 03.01.2020 diverse Oslo
65 Hønsehauk 09.01.2020 Fornebo
66 Glente 29.04.2020 Rakkestad
67 Havørn 01.03.2020 Fornebo
68 Fjellvåk 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
69 Musvåk 03.01.2020 Presterødkilen
70 Vannrikse 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
71 Åkerrikse 31.05.2020 Diverse Vestfold
72 Myrrikse 19.04.2020
73 Sivhøne 06.04.2020 Fornebo
74 Sothøne 03.01.2020 diverse Oslo
75 Trane 26.03.2020 Div
76 Vipe 06.03.2020 Div Vestfold
77 Heilo 23.04.2020 Heilo
78 Tundralo 28.07.2020 Årnestangen
79 Sandlo 01.03.2020 Fornebo
80 Dverglo 19.04.2020
81 Boltit 24.06.2020 Valdresflya
82 Tjeld 05.01.2020 diverse
83 Kvartbekkasin 07.10.2020 Utsira
84 Enkeltbekkasin 22.03.2020 Hvasser + Gjennestad
85 Svarthalespove 25.04.2020 kvassheim
86 Lappspove 24.04.2020 Kvassheim
87 Småspove 24.04.2020 Kvassheim
88 Storspove 03.01.2020 diverse Oslo
89 Sotsnipe 21.06.2020 Presterødkilen
90 Rødstilk 12.04.2020 Presterødkilen
91 Gluttsnipe 26.04.2020 kvassheim
92 Gulbeinsnipe 04.05.2020 Svellet
93 Skogsnipe 06.04.2020 Fornebo
94 Grønnstilk 01.05.2020 Årnestangen
95 Strandsnipe 24.04.2020 Kvassheim
96 Flekksnipe 08.01.2020 Ørekroken, Kirkøy
97 Steinvender 22.05.2020 Rauskjæra
98 Polarsnipe 28.07.2020 Årnestangen
99 Sandløper 28.07.2020 Årnestangen
100 Dvergsnipe 28.07.2020 Årnestangen
101 Tundrasnipe 28.07.2020 Årnestangen
102 Myrsnipe 24.04.2020 Kvassheim
103 Fjæreplytt 12.01.2020 Bygdøy/Lillestrøm
104 Brushane 08.05.2020 Fornebo
105 Rugde 01.04.2020 Rømskog
106 Krykkje 03.01.2020 diverse Oslo
107 Hettemåke 07.02.2020 Div. Østfold
108 Dvergmåke 26.10.2030 Fornebo
109 Fiskemåke 03.01.2020 diverse Oslo
110 Gråmåke 03.01.2020 diverse Oslo
111 Sildemåke 22.03.2020 Hvasser + Gjennestad
112 Polarmåke 12.01.2020 Bygdøy/Lillestrøm
113 Svartbak 03.01.2020 diverse Oslo
114 Makrellterne 29.04.2020 Rakkestad
115 Rødnebbterne 23.05.2020 Nordre Øyeren
116 Storjo 05.07.2020 Møringa
117 Tyvjo 21.09.2020 diverse
118 Alkekonge 26.10.2030 Fornebo
119 Lomvi 03.01.2020 diverse Oslo
120 Alke 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
121 Teist 07.03.2020
122 Lunde 21.09.2020 diverse
123 Klippedue (dom.: bydue) 03.01.2020 diverse Oslo
124 Skogdue 16.03.2020 Fornebo
125 Ringdue 03.01.2020 diverse Oslo
126 Tyrkerdue 07.02.2020 Div. Østfold
127 Gjøk 25.05.2020 Hellesjøvann m.m.
128 Kattugle 16.03.2020 Rakeieveien
129 Slagugle 01.03.2020 skjermet
130 Lappugle 08.01.2020 Maridalen
131 Haukugle 26.01.2020 Tanum
132 Spurveugle 16.03.2020 Rakeieveien
133 Perleugle 16.03.2020 Rakeieveien
134 Hornugle 15.06.2020 Årnestangen
135 Nattravn 31.05.2020 Diverse Vestfold
136 Tårnseiler 15.05.2020 Hallangen
137 Isfugl 19.01.2020 Fornebo - Hurdal - Feiring
138 Vendehals 24.04.2020 Kvassheim
139 Hvitryggspett 24.04.2020 Kvassheim
140 Flaggspett 03.01.2020 diverse Oslo
141 Tretåspett 10.06.2020 Salberget
142 Dvergspett 05.01.2020 diverse
143 Svartspett 02.01.2020 Gjennestad
144 Grønnspett 07.03.2020
145 Gråspett 13.03.2020 Myset
146 Tårnfalk 22.04.2020 Fornebo
147 Dvergfalk 10.05.2020 Svellet
148 Lerkefalk 20.05.2020 diverse
149 Vandrefalk 02.02.2020 Div. Østfold
150 Tornskate 13.06.2020 Tornskate
151 Varsler 25.01.2020 Fornebo - Larkollen - Kurefjorden
152 Nøtteskrike 03.01.2020 diverse Oslo
153 Skjære 03.01.2020 diverse Oslo
154 Nøttekråke 16.06.2020 Hagahogget
155 Kaie 03.01.2020 diverse Oslo
156 Kornkråke 03.01.2020 diverse Oslo
157 Svartkråke 24.04.2020 Kvassheim
158 Kråke 03.01.2020 diverse Oslo
159 Ravn 03.01.2020 diverse Oslo
160 Skjeggmeis 07.02.2020 Div. Østfold
161 Trelerke 07.05.2020 Gardermoen + Hurdal
162 Sanglerke 06.03.2020 Div Vestfold
163 Fjellerke 24.06.2020 Valdresflya
164 Sandsvale 23.04.2020 Heilo
165 Låvesvale 23.04.2020 Heilo
166 Taksvale 29.04.2020 Rakkestad
167 Løvmeis 05.01.2020 diverse
168 Granmeis 03.01.2020 diverse Oslo
169 Svartmeis 03.01.2020 diverse Oslo
170 Toppmeis 03.01.2020 diverse Oslo
171 Kjøttmeis 03.01.2020 diverse Oslo
172 Blåmeis 03.01.2020 diverse Oslo
173 Pungmeis 12.05.2020 Borrevann
174 Stjertmeis 21.03.2020 Div Vestfold
175 Spettmeis 03.01.2020 diverse Oslo
176 Trekryper 03.01.2020 diverse Oslo
177 Gjerdesmett 03.01.2020 diverse Oslo
178 Fossekall 05.01.2020 diverse
179 Fuglekonge 03.01.2020 diverse Oslo
180 Rødtoppfuglekonge 16.06.2020 Kjaglia
181 Løvsanger 23.04.2020 Heilo
182 Gransanger 20.03.2020 Fornebo
183 Bøksanger 24.04.2020 Kvassheim
184 Gulbrynsanger 21.09.2020 diverse
185 Gulsanger 06.05.2020 Fornebo
186 Sivsanger 25.05.2020 Hellesjøvann m.m.
187 Rørsanger 08.05.2020 Fornebo
188 Busksanger 07.06.2920 Fornebo
189 Myrsanger 21.05.2020 Fornebo
190 Trostesanger 15.06.2020 Fiskumvann
191 Gresshoppesanger 12.06.2020 Bogerudmyra
192 Elvesanger 11.06.2020 Årnestangen / Semsvann
193 Munk 23.04.2020 Heilo
194 Hagesanger 19.05.2020 Fornebo
195 Tornsanger 06.05.2020 Fornebo
196 Møller 01.05.2020 Årnestangen
197 Hauksanger 29.09.2020 Presterødkilen
198 Gråfluesnapper 20.05.2020 diverse
199 Hekkskvett 11.06.2020 Årnestangen / Semsvann
200 Rødstrupe 03.01.2020 diverse Oslo
201 Nattergal 06.05.2020 Fornebo
202 Sørnattergal 31.05.2020 Diverse Vestfold
203 Blåstrupe 21.09.2020 diverse
204 Blåstjert 13.10.2020 Fornebo
205 Svarthvit fluesnapper 24.04.2020 Kvassheim
206 Rødstjert 12.05.2020 Fornebo
207 Buskskvett 25.04.2020 kvassheim
208 Svartstrupe 07.10.2020 Utsira
209 Asiasvartstrupe 07.10.2020 Utsira
210 Steinskvett 06.04.2020 Fornebo
211 Ringtrost 06.04.2020 Fornebo
212 Svarttrost 03.01.2020 diverse Oslo
213 Gråtrost 03.01.2020 diverse Oslo
214 Rødvingetrost 16.03.2020 Fornebo
215 Måltrost 26.03.2020 Div
216 Duetrost 05.01.2020 diverse
217 Rosenstær 03.10.2020 Semsveien
218 Stær 28.02.2020 Sornebo
219 Jernspurv 26.03.2020 Div
220 Linerle 07.04.2020 Tunnsjøen
221 Gulerle 25.04.2020 kvassheim
222 Vintererle 21.03.2020 Div Vestfold
223 Trepiplerke 24.04.2020 Kvassheim
224 Heipiplerke 08.01.2020 Kirkøy
225 Lappiplerke 30.09.2020 Bomenga
226 Skjærpiplerke 08.01.2020 Kirkøy
227 Vannpiplerke 08.01.2020 Kirkøy
228 Sidensvans 03.01.2020 diverse Oslo
229 Lappspurv 24.06.2020 Valdresflya
230 Snøspurv 08.03.2020 Jarlsberg
231 Gulspurv 03.01.2020 diverse Oslo
232 Hortulan 27.05.2020 Hedmark
233 Dvergspurv 07.10.2020 Utsira
234 Sivspurv 20.03.2020 Fornebo
235 Bokfink 03.01.2020 diverse Oslo
236 Bjørkefink 03.01.2020 diverse Oslo
237 Konglebit 03.01.2020 diverse Oslo
238 Rosenfink 23.05.2020 Nordre Øyeren
239 Grønnfink 03.01.2020 diverse Oslo
240 Furukorsnebb 19.01.2020 Fornebo - Hurdal - Feiring
241 Grankorsnebb 03.01.2020 diverse Oslo
242 Båndkorsnebb 09.06.2020 Gjerdrumsberget
243 Brunsisik 13.01.2020 Fornebo
244 Gråsisik 03.01.2020 diverse Oslo
245 Polarsisik 06.03.2020 Div Vestfold
246 Grønnsisik 03.01.2020 diverse Oslo
247 Stillits 03.01.2020 diverse Oslo
248 Gulirisk 31.05.2020 Larvik
249 Dompap 03.01.2020 diverse Oslo
250 Kjernebiter 03.01.2020 diverse Oslo
251 Bergirisk 05.03.2019 Fornebo
252 Tornirisk 16.03.2020 Fornebo
253 Gråspurv 03.01.2020 diverse Oslo
254 Pilfink 03.01.2020 diverse Oslo

NSKF-arter er uthevet.