| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Geir Sverre Andersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021
2 Sangsvane 02.01.2021 Revetal
3 Sædgås 06.01.2021 Mølen m.m.
4 Kortnebbgås 03.01.2021 Oslo -Fornebo
5 Grågås 01.01.2021
6 Kanadagås 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
7 Hvitkinngås 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
8 Gravand 01.01.2021
9 Brunnakke 01.01.2021
10 Krikkand 01.01.2021
11 Stokkand 01.01.2021
12 Stjertand 03.01.2021 Oslo -Fornebo
13 Taffeland 01.01.2021
14 Toppand 01.01.2021
15 Bergand 24.01.2021 Hunnebunn
16 Ærfugl 01.01.2021
17 Havelle 18.01.2021 Vorma v/Minnesund
18 Svartand 01.01.2021
19 Sjøorre 01.01.2021
20 Kvinand 01.01.2021
21 Lappfiskand 01.01.2021
22 Siland 01.01.2021
23 Laksand 06.01.2021 Mølen m.m.
24 Storfugl 18.01.2021 Vorma v/Minnesund
25 Smålom 01.01.2021
26 Dvergdykker 24.01.2021 Hunnebunn
27 Toppdykker 01.01.2021
28 Horndykker 10.01.2021 Div. Østfold
29 Storskarv 01.01.2021
30 Toppskarv 06.01.2021 Mølen m.m.
31 Gråhegre 01.01.2021
32 Spurvehauk 05.01.2021 Horten
33 Havørn 10.01.2021 Div. Østfold
34 Fjellvåk 10.01.2021 Div. Østfold
35 Musvåk 01.01.2021
36 Vannrikse 01.01.2021
37 Sivhøne 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
38 Sothøne 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
39 Tjeld 01.01.2021 Tønsberg
40 Storspove 05.01.2021 Horten
41 Fjæreplytt 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
42 Krykkje 22.01.2021 Hulvik
43 Hettemåke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
44 Fiskemåke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
45 Gråmåke 01.01.2021
46 Grønlandsmåke 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
47 Svartbak 01.01.2021
48 Lomvi 03.01.2021 Oslo -Fornebo
49 Alke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
50 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021
51 Ringdue 01.01.2021
52 Tyrkerdue 10.01.2021 Div. Østfold
53 Haukugle 15.01.2021 Maridalen
54 Spurveugle 15.01.2021 Maridalen
55 Flaggspett 01.01.2021
56 Svartspett 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
57 Tårnfalk 08.01.2021 Div Vestfold
58 Varsler 25.01.2021 Øverland
59 Nøtteskrike 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
60 Skjære 01.01.2021
61 Nøttekråke 15.01.2021 Maridalen
62 Kaie 01.01.2021
63 Kornkråke 05.01.2021 Horten
64 Kråke 01.01.2021
65 Ravn 08.01.2021 Div Vestfold
66 Skjeggmeis 10.01.2021 Div. Østfold
67 Sanglerke 01.01.2021
68 Løvmeis 05.01.2021 Revetal
69 Granmeis 12.01.2021 Maridalen
70 Svartmeis 03.01.2021 Oslo -Fornebo
71 Toppmeis 12.01.2021 Maridalen
72 Kjøttmeis 01.01.2021
73 Blåmeis 01.01.2021
74 Spettmeis 01.01.2021
75 Trekryper 03.01.2021 Oslo -Fornebo
76 Gjerdesmett 01.01.2021
77 Fossekall 11.01.2021 Maridalen
78 Fuglekonge 02.01.2021 Revetal
79 Rødstrupe 01.01.2021
80 Svarttrost 03.01.2021 Oslo -Fornebo
81 Gråtrost 03.01.2021 Oslo -Fornebo
82 Duetrost 05.01.2021 Horten
83 Heipiplerke 01.01.2021
84 Skjærpiplerke 06.01.2021 Mølen m.m.
85 Sidensvans 05.01.2021 Horten
86 Gulspurv 01.01.2021
87 Bokfink 14.01.2021 Maridalen
88 Grønnfink 01.01.2021
89 Gråsisik 10.01.2021 Div. Østfold
90 Stillits 02.01.2021 Revetal
91 Dompap 01.01.2021 Tønsberg
92 Kjernebiter 03.01.2021 Oslo -Fornebo
93 Gråspurv 01.01.2021
94 Pilfink 01.01.2021

NSKF-arter er uthevet.