| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Geir Sverre Andersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021
2 Sangsvane 02.01.2021 Revetal
3 Sædgås 06.01.2021 Mølen m.m.
4 Kortnebbgås 03.01.2021 Oslo -Fornebo
5 Tundragås 25.03.2021 Kurefjorden
6 Grågås 01.01.2021
7 Stripegås 31.07.2021 diverse
8 Kanadagås 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
9 Hvitkinngås 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
10 Rødhalsgås 25.03.2021 Kurefjorden
11 Gravand 01.01.2021
12 Mandarinand 10.05.2021 diverse
13 Brunnakke 01.01.2021
14 Snadderand 10.05.2021 diverse
15 Gulkinnand 03.05.2021 Hellesjøvann
16 Krikkand 01.01.2021
17 Amerikakrikkand 04.05.2021 Merkja
18 Stokkand 01.01.2021
19 Stjertand 03.01.2021 Oslo -Fornebo
20 Knekkand 18.04.2021 Presterødkilen og Borrevann
21 Skjeand 02.05.2021 Fornebo
22 Taffeland 01.01.2021
23 Ringand 07.02.2021 Vikerøysundet
24 Toppand 01.01.2021
25 Bergand 24.01.2021 Hunnebunn
26 Ærfugl 01.01.2021
27 Praktærfugl 05.06.2021 Diverse
28 Havelle 18.01.2021 Vorma v/Minnesund
29 Svartand 01.01.2021
30 Sjøorre 01.01.2021
31 Kvinand 01.01.2021
32 Lappfiskand 01.01.2021
33 Siland 01.01.2021
34 Laksand 06.01.2021 Mølen m.m.
35 Lirype 05.06.2021 Diverse
36 Storfugl 18.01.2021 Vorma v/Minnesund
37 Orrfugl 05.06.2021 Trysil m.m.
38 Jerpe 02.05.2021 Fornebo
39 Gulnebblom 05.06.2021 Diverse
40 Storlom 02.05.2021 Fornebo
41 Islom 05.06.2021 Diverse
42 Smålom 01.01.2021
43 Dvergdykker 24.01.2021 Hunnebunn
44 Toppdykker 01.01.2021
45 Horndykker 10.01.2021 Div. Østfold
46 Havhest 05.06.2021 Diverse
47 Stork 05.05.2021 Slagendalen
48 Havsule 05.06.2021 Diverse
49 Storskarv 01.01.2021
50 Toppskarv 06.01.2021 Mølen m.m.
51 Gråhegre 01.01.2021
52 Egretthegre 31.07.2021 diverse
53 Silkehegre 13.05.2021 Ilene
54 Fiskeørn 15.04.2020 Borrevann
55 Vepsevåk 14.05.2021 Bunnefjorden
56 Kongeørn 09.03.2021 Bergsvannet
57 Sivhauk 15.04.2020 Borrevann
58 Myrhauk 02.05.2021 Fornebo
59 Spurvehauk 05.01.2021 Horten
60 Hønsehauk 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
61 Havørn 10.01.2021 Div. Østfold
62 Fjellvåk 10.01.2021 Div. Østfold
63 Musvåk 01.01.2021
64 Vannrikse 01.01.2021
65 Åkerrikse 05.06.2021 Fet
66 Sumprikse 02.06.2021 Sorgenfrigropa og Tiuren
67 Sivhøne 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
68 Sothøne 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
69 Trane 19.03.2021 Viersholm
70 Vipe 02.03.2021 Bliksekilen
71 Heilo 03.05.2021 Hellesjøvann
72 Sandlo 22.02.2021 Mølen + Presterødkilen
73 Dverglo 18.04.2021 Presterødkilen og Borrevann
74 Tjeld 01.01.2021 Tønsberg
75 Enkeltbekkasin 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
76 Lappspove 10.05.2021 diverse
77 Småspove 10.05.2021 diverse
78 Storspove 05.01.2021 Horten
79 Sotsnipe 31.07.2021 diverse
80 Rødstilk 02.05.2021 Fornebo
81 Gluttsnipe 02.05.2021 Fornebo
82 Skogsnipe 31.03.2021 Gjennestadvamm
83 Grønnstilk 02.05.2021 Fornebo
84 Strandsnipe 02.05.2021 Fornebo
85 Steinvender 18.05.2021 Borrevann
86 Polarsnipe 31.07.2021 diverse
87 Temmincksnipe 13.05.2021 Ilene
88 Myrsnipe 22.02.2021 Mølen + Presterødkilen
89 Fjæreplytt 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
90 Brushane 10.05.2021 diverse
91 Svømmesnipe 05.06.2021 Diverse
92 Rugde 02.06.2021 Sorgenfrigropa og Tiuren
93 Krykkje 22.01.2021 Hulvik
94 Hettemåke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
95 Dvergmåke 05.06.2021 Diverse
96 Svartehavsmåke 02.05.2021 Fornebo
97 Fiskemåke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
98 Gråmåke 01.01.2021
99 Grønlandsmåke 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
100 Sildemåke 21.03.2021 Fornebo
101 Polarmåke 05.06.2021 Diverse
102 Svartbak 01.01.2021
103 Makrellterne 02.05.2021 Fornebo
104 Rødnebbterne 05.06.2021 Diverse
105 Storjo 05.06.2021 Diverse
106 Tyvjo 05.06.2021 Diverse
107 Fjelljo 05.06.2021 Diverse
108 Lomvi 03.01.2021 Oslo -Fornebo
109 Polarlomvi 05.06.2021 Diverse
110 Alke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
111 Teist 08.03.2021 Mølen
112 Lunde 18.03.2021 Fornebo
113 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021
114 Skogdue 10.03.2021 Horten
115 Ringdue 01.01.2021
116 Tyrkerdue 10.01.2021 Div. Østfold
117 Gjøk 10.05.2021 diverse
118 Kattugle 23.02.2021 Rakeieveien
119 Slagugle 10.06.2021 Gokk
120 Haukugle 15.01.2021 Maridalen
121 Spurveugle 15.01.2021 Maridalen
122 Perleugle 23.02.2021 Rakeieveien
123 Hornugle 18.05.2021 Borrevann
124 Jordugle 14.05.2021 Bunnefjorden
125 Nattravn 10.06.2021 Gokk
126 Tårnseiler 16.05.2021 Borrevann
127 Vendehals 13.05.2021 Gjnnestadvann
128 Flaggspett 01.01.2021
129 Tretåspett 10.06.2021 Gokk
130 Dvergspett 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
131 Svartspett 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
132 Grønnspett 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
133 Tårnfalk 08.01.2021 Div Vestfold
134 Dvergfalk 15.03.2021 Jarlsberg
135 Lerkefalk 13.05.2021 Gjnnestadvann
136 Vandrefalk 13.03.2021 Mølen
137 Tornskate 02.06.2021 Sorgenfrigropa og Tiuren
138 Varsler 25.01.2021 Øverland
139 Lavskrike 05.06.2021 Diverse
140 Nøtteskrike 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
141 Skjære 01.01.2021
142 Nøttekråke 15.01.2021 Maridalen
143 Kaie 01.01.2021
144 Kornkråke 05.01.2021 Horten
145 Kråke 01.01.2021
146 Ravn 08.01.2021 Div Vestfold
147 Skjeggmeis 10.01.2021 Div. Østfold
148 Trelerke 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
149 Sanglerke 01.01.2021
150 Fjellerke 05.06.2021 Diverse
151 Sandsvale 03.05.2021 Hellesjøvann
152 Låvesvale 02.05.2021 Fornebo
153 Taksvale 03.05.2021 Hellesjøvann
154 Løvmeis 05.01.2021 Revetal
155 Granmeis 12.01.2021 Maridalen
156 Lappmeis 03.07.2021
157 Svartmeis 03.01.2021 Oslo -Fornebo
158 Toppmeis 12.01.2021 Maridalen
159 Kjøttmeis 01.01.2021
160 Blåmeis 01.01.2021
161 Stjertmeis 09.03.2021 Bergsvannet
162 Spettmeis 01.01.2021
163 Trekryper 03.01.2021 Oslo -Fornebo
164 Gjerdesmett 01.01.2021
165 Fossekall 11.01.2021 Maridalen
166 Fuglekonge 02.01.2021 Revetal
167 Løvsanger 02.05.2021 Fornebo
168 Gransanger 12.04.2021 Hillestadvann
169 Bøksanger 13.05.2021 Ilene
170 Lappsanger 05.06.2021 Diverse
171 Gulsanger 18.05.2021 Borrevann
172 Sivsanger 02.06.2021 Sorgenfrigropa og Tiuren
173 Rørsanger 10.05.2021 diverse
174 Busksanger 12.06.2021 diverse
175 Myrsanger 18.05.2021 Borrevann
176 Trostesanger 02.06.2021 Sorgenfrigropa og Tiuren
177 Gresshoppesanger 12.06.2021 diverse
178 Sumpsanger 18.05.2021 Borrevann
179 Munk 02.05.2021 Fornebo
180 Hagesanger 18.05.2021 Borrevann
181 Tornsanger 13.05.2021 Ilene
182 Møller 10.05.2021 diverse
183 Gråfluesnapper 10.05.2021 diverse
184 Rødstrupe 01.01.2021
185 Nattergal 13.05.2021 Ilene
186 Blåstrupe 05.06.2021 Diverse
187 Svarthvit fluesnapper 13.05.2021 Ilene
188 Rødstjert 02.05.2021 Fornebo
189 Buskskvett 10.05.2021 diverse
190 Svartstrupe 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
191 Steinskvett 02.05.2021 Fornebo
192 Ringtrost 05.06.2021 Diverse
193 Svarttrost 03.01.2021 Oslo -Fornebo
194 Gråtrost 03.01.2021 Oslo -Fornebo
195 Rødvingetrost 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
196 Måltrost 31.03.2021 Gjennestadvamm
197 Duetrost 05.01.2021 Horten
198 Rosenstær 06.07.2021 Vardø
199 Stær 24.02.2021 Fornebo
200 Jernspurv 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
201 Linerle 01.04.2021 Falkensten
202 Gulerle 10.05.2021 diverse
203 Vintererle 25.03.2021 Falkensten
204 Trepiplerke 02.05.2021 Fornebo
205 Heipiplerke 01.01.2021
206 Lappiplerke 18.05.2021 Borrevann
207 Skjærpiplerke 06.01.2021 Mølen m.m.
208 Sidensvans 05.01.2021 Horten
209 Lappspurv 05.06.2021 Diverse
210 Snøspurv 15.03.2021 Jarlsberg
211 Gulspurv 01.01.2021
212 Hortulan 05.06.2021 Trysil m.m.
213 Dvergspurv 05.06.2021 Diverse
214 Sivspurv 22.02.2021 Mølen + Presterødkilen
215 Kornspurv 01.07.2021 Vadsø
216 Bokfink 14.01.2021 Maridalen
217 Bjørkefink 13.04.2021 Fornebo
218 Konglebit 05.06.2021 Diverse
219 Rosenfink 05.06.2021 Trysil m.m.
220 Grønnfink 01.01.2021
221 Furukorsnebb 05.06.2021 Trysil m.m.
222 Grankorsnebb 31.05.2021 Mistberget
223 Brunsisik 02.05.2021 Fornebo
224 Gråsisik 10.01.2021 Div. Østfold
225 Polarsisik 05.06.2021 Diverse
226 Grønnsisik 22.03.2021 Ramsåsen
227 Stillits 02.01.2021 Revetal
228 Dompap 01.01.2021 Tønsberg
229 Kjernebiter 03.01.2021 Oslo -Fornebo
230 Bergirisk 16.03.2021 Fornebo
231 Tornirisk 16.03.2021 Fornebo
232 Gråspurv 01.01.2021
233 Pilfink 01.01.2021

NSKF-arter er uthevet.