| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Geir Sverre Andersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021
2 Sangsvane 02.01.2021 Revetal
3 Sædgås 06.01.2021 Mølen m.m.
4 Kortnebbgås 03.01.2021 Oslo -Fornebo
5 Tundragås 25.03.2021 Kurefjorden
6 Grågås 01.01.2021
7 Stripegås 31.07.2021 diverse
8 Kanadagås 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
9 Hvitkinngås 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
10 Rødhalsgås 25.03.2021 Kurefjorden
11 Gravand 01.01.2021
12 Mandarinand 10.05.2021 diverse
13 Brunnakke 01.01.2021
14 Snadderand 10.05.2021 diverse
15 Gulkinnand 03.05.2021 Hellesjøvann
16 Krikkand 01.01.2021
17 Amerikakrikkand 04.05.2021 Merkja
18 Stokkand 01.01.2021
19 Stjertand 03.01.2021 Oslo -Fornebo
20 Knekkand 18.04.2021 Presterødkilen og Borrevann
21 Skjeand 02.05.2021 Fornebo
22 Taffeland 01.01.2021
23 Ringand 07.02.2021 Vikerøysundet
24 Toppand 01.01.2021
25 Bergand 24.01.2021 Hunnebunn
26 Ærfugl 01.01.2021
27 Praktærfugl 05.06.2021 Diverse
28 Havelle 18.01.2021 Vorma v/Minnesund
29 Svartand 01.01.2021
30 Sjøorre 01.01.2021
31 Kvinand 01.01.2021
32 Lappfiskand 01.01.2021
33 Siland 01.01.2021
34 Laksand 06.01.2021 Mølen m.m.
35 Lirype 05.06.2021 Diverse
36 Storfugl 18.01.2021 Vorma v/Minnesund
37 Orrfugl 05.06.2021 Trysil m.m.
38 Jerpe 02.05.2021 Fornebo
39 Gulnebblom 05.06.2021 Diverse
40 Storlom 02.05.2021 Fornebo
41 Islom 05.06.2021 Diverse
42 Smålom 01.01.2021
43 Dvergdykker 24.01.2021 Hunnebunn
44 Gråstrupedykker 24.10.2021 diverse
45 Toppdykker 01.01.2021
46 Horndykker 10.01.2021 Div. Østfold
47 Havhest 05.06.2021 Diverse
48 Stork 05.05.2021 Slagendalen
49 Havsule 05.06.2021 Diverse
50 Storskarv 01.01.2021
51 Toppskarv 06.01.2021 Mølen m.m.
52 Gråhegre 01.01.2021
53 Egretthegre 31.07.2021 diverse
54 Silkehegre 13.05.2021 Ilene
55 Fiskeørn 15.04.2020 Borrevann
56 Vepsevåk 14.05.2021 Bunnefjorden
57 Kongeørn 09.03.2021 Bergsvannet
58 Sivhauk 15.04.2020 Borrevann
59 Myrhauk 02.05.2021 Fornebo
60 Spurvehauk 05.01.2021 Horten
61 Hønsehauk 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
62 Havørn 10.01.2021 Div. Østfold
63 Fjellvåk 10.01.2021 Div. Østfold
64 Musvåk 01.01.2021
65 Vannrikse 01.01.2021
66 Åkerrikse 05.06.2021 Fet
67 Sumprikse 02.06.2021 Sorgenfrigropa og Tiuren
68 Sivhøne 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
69 Sothøne 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
70 Trane 19.03.2021 Viersholm
71 Vipe 02.03.2021 Bliksekilen
72 Heilo 03.05.2021 Hellesjøvann
73 Tundralo 09.10.2021 Utsira
74 Sandlo 22.02.2021 Mølen + Presterødkilen
75 Dverglo 18.04.2021 Presterødkilen og Borrevann
76 Tjeld 01.01.2021 Tønsberg
77 Avosett 10.10.2021 diverse
78 Kvartbekkasin 10.10.2021 diverse
79 Enkeltbekkasin 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
80 Svarthalespove 10.10.2021 diverse
81 Lappspove 10.05.2021 diverse
82 Småspove 10.05.2021 diverse
83 Storspove 05.01.2021 Horten
84 Sotsnipe 31.07.2021 diverse
85 Rødstilk 02.05.2021 Fornebo
86 Gluttsnipe 02.05.2021 Fornebo
87 Skogsnipe 31.03.2021 Gjennestadvamm
88 Grønnstilk 02.05.2021 Fornebo
89 Strandsnipe 02.05.2021 Fornebo
90 Steinvender 18.05.2021 Borrevann
91 Polarsnipe 31.07.2021 diverse
92 Sandløper 10.10.2021 diverse
93 Dvergsnipe 10.10.2021 diverse
94 Temmincksnipe 13.05.2021 Ilene
95 Alaskasnipe 10.08.2021 Diverse
96 Tundrasnipe 10.08.2021 Diverse
97 Myrsnipe 22.02.2021 Mølen + Presterødkilen
98 Fjæreplytt 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
99 Brushane 10.05.2021 diverse
100 Svømmesnipe 05.06.2021 Diverse
101 Rugde 02.06.2021 Sorgenfrigropa og Tiuren
102 Krykkje 22.01.2021 Hulvik
103 Sabinemåke 10.08.2021 Diverse
104 Hettemåke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
105 Dvergmåke 05.06.2021 Diverse
106 Svartehavsmåke 02.05.2021 Fornebo
107 Fiskemåke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
108 Gråmåke 01.01.2021
109 Grønlandsmåke 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
110 Sildemåke 21.03.2021 Fornebo
111 Polarmåke 05.06.2021 Diverse
112 Svartbak 01.01.2021
113 Makrellterne 02.05.2021 Fornebo
114 Rødnebbterne 05.06.2021 Diverse
115 Storjo 05.06.2021 Diverse
116 Tyvjo 05.06.2021 Diverse
117 Fjelljo 05.06.2021 Diverse
118 Alkekonge 24.10.2021 diverse
119 Lomvi 03.01.2021 Oslo -Fornebo
120 Polarlomvi 05.06.2021 Diverse
121 Alke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
122 Teist 08.03.2021 Mølen
123 Lunde 18.03.2021 Fornebo
124 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021
125 Skogdue 10.03.2021 Horten
126 Ringdue 01.01.2021
127 Tyrkerdue 10.01.2021 Div. Østfold
128 Gjøk 10.05.2021 diverse
129 Kattugle 23.02.2021 Rakeieveien
130 Slagugle 10.06.2021 Gokk
131 Haukugle 15.01.2021 Maridalen
132 Spurveugle 15.01.2021 Maridalen
133 Perleugle 23.02.2021 Rakeieveien
134 Hornugle 18.05.2021 Borrevann
135 Jordugle 14.05.2021 Bunnefjorden
136 Nattravn 10.06.2021 Gokk
137 Tårnseiler 16.05.2021 Borrevann
138 Isfugl 10.10.2021 diverse
139 Vendehals 13.05.2021 Gjnnestadvann
140 Flaggspett 01.01.2021
141 Tretåspett 10.06.2021 Gokk
142 Dvergspett 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
143 Svartspett 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
144 Grønnspett 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
145 Tårnfalk 08.01.2021 Div Vestfold
146 Dvergfalk 15.03.2021 Jarlsberg
147 Lerkefalk 13.05.2021 Gjnnestadvann
148 Vandrefalk 13.03.2021 Mølen
149 Tornskate 02.06.2021 Sorgenfrigropa og Tiuren
150 Varsler 25.01.2021 Øverland
151 Rødhodevarsler 11.11.2021 Diverse
152 Lavskrike 05.06.2021 Diverse
153 Nøtteskrike 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
154 Skjære 01.01.2021
155 Nøttekråke 15.01.2021 Maridalen
156 Kaie 01.01.2021
157 Kornkråke 05.01.2021 Horten
158 Svartkråke 10.10.2021 diverse
159 Kråke 01.01.2021
160 Ravn 08.01.2021 Div Vestfold
161 Skjeggmeis 10.01.2021 Div. Østfold
162 Dverglerke 22.11.0201 Mølen
163 Trelerke 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
164 Sanglerke 01.01.2021
165 Fjellerke 05.06.2021 Diverse
166 Sandsvale 03.05.2021 Hellesjøvann
167 Låvesvale 02.05.2021 Fornebo
168 Taksvale 03.05.2021 Hellesjøvann
169 Løvmeis 05.01.2021 Revetal
170 Granmeis 12.01.2021 Maridalen
171 Lappmeis 03.07.2021
172 Svartmeis 03.01.2021 Oslo -Fornebo
173 Toppmeis 12.01.2021 Maridalen
174 Kjøttmeis 01.01.2021
175 Blåmeis 01.01.2021
176 Stjertmeis 09.03.2021 Bergsvannet
177 Spettmeis 01.01.2021
178 Trekryper 03.01.2021 Oslo -Fornebo
179 Gjerdesmett 01.01.2021
180 Fossekall 11.01.2021 Maridalen
181 Fuglekonge 02.01.2021 Revetal
182 Løvsanger 02.05.2021 Fornebo
183 Gransanger 12.04.2021 Hillestadvann
184 Bøksanger 13.05.2021 Ilene
185 Viersanger 09.10.2021 Utsira
186 Gulbrynsanger 10.10.2021 diverse
187 Lappsanger 05.06.2021 Diverse
188 Gulsanger 18.05.2021 Borrevann
189 Sivsanger 02.06.2021 Sorgenfrigropa og Tiuren
190 Rørsanger 10.05.2021 diverse
191 Busksanger 12.06.2021 diverse
192 Myrsanger 18.05.2021 Borrevann
193 Trostesanger 02.06.2021 Sorgenfrigropa og Tiuren
194 Gresshoppesanger 12.06.2021 diverse
195 Sumpsanger 18.05.2021 Borrevann
196 Munk 02.05.2021 Fornebo
197 Hagesanger 18.05.2021 Borrevann
198 Tornsanger 13.05.2021 Ilene
199 Møller 10.05.2021 diverse
200 Hauksanger 10.10.2021 diverse
201 Gråfluesnapper 10.05.2021 diverse
202 Rødstrupe 01.01.2021
203 Nattergal 13.05.2021 Ilene
204 Blåstrupe 05.06.2021 Diverse
205 Blåstjert 09.10.2021 Utsira
206 Svarthvit fluesnapper 13.05.2021 Ilene
207 Dvergfluesnapper 09.10.2021 Utsira
208 Rødstjert 02.05.2021 Fornebo
209 Buskskvett 10.05.2021 diverse
210 Svartstrupe 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
211 Steinskvett 02.05.2021 Fornebo
212 Ørkensteinskvett 12.11.2021 Moutmarka
213 Ringtrost 05.06.2021 Diverse
214 Svarttrost 03.01.2021 Oslo -Fornebo
215 Gråtrost 03.01.2021 Oslo -Fornebo
216 Rødvingetrost 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
217 Måltrost 31.03.2021 Gjennestadvamm
218 Duetrost 05.01.2021 Horten
219 Rosenstær 06.07.2021 Vardø
220 Stær 24.02.2021 Fornebo
221 Jernspurv 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
222 Linerle 01.04.2021 Falkensten
223 Gulerle 10.05.2021 diverse
224 Vintererle 25.03.2021 Falkensten
225 Tartarpiplerke 11.11.2021 Diverse
226 Trepiplerke 02.05.2021 Fornebo
227 Sibirpiplerke 09.10.2021 Utsira
228 Heipiplerke 01.01.2021
229 Lappiplerke 18.05.2021 Borrevann
230 Skjærpiplerke 06.01.2021 Mølen m.m.
231 Sidensvans 05.01.2021 Horten
232 Lappspurv 05.06.2021 Diverse
233 Snøspurv 15.03.2021 Jarlsberg
234 Gulspurv 01.01.2021
235 Hortulan 05.06.2021 Trysil m.m.
236 Dvergspurv 05.06.2021 Diverse
237 Sivspurv 22.02.2021 Mølen + Presterødkilen
238 Kornspurv 01.07.2021 Vadsø
239 Bokfink 14.01.2021 Maridalen
240 Bjørkefink 13.04.2021 Fornebo
241 Konglebit 05.06.2021 Diverse
242 Rosenfink 05.06.2021 Trysil m.m.
243 Grønnfink 01.01.2021
244 Furukorsnebb 05.06.2021 Trysil m.m.
245 Grankorsnebb 31.05.2021 Mistberget
246 Brunsisik 02.05.2021 Fornebo
247 Gråsisik 10.01.2021 Div. Østfold
248 Polarsisik 05.06.2021 Diverse
249 Grønnsisik 22.03.2021 Ramsåsen
250 Stillits 02.01.2021 Revetal
251 Dompap 01.01.2021 Tønsberg
252 Kjernebiter 03.01.2021 Oslo -Fornebo
253 Bergirisk 16.03.2021 Fornebo
254 Tornirisk 16.03.2021 Fornebo
255 Gråspurv 01.01.2021
256 Pilfink 01.01.2021

NSKF-arter er uthevet.