| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Geir Sverre Andersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021
2 Sangsvane 02.01.2021 Revetal
3 Sædgås 06.01.2021 Mølen m.m.
4 Kortnebbgås 03.01.2021 Oslo -Fornebo
5 Tundragås 25.03.2021 Kurefjorden
6 Grågås 01.01.2021
7 Kanadagås 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
8 Hvitkinngås 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
9 Rødhalsgås 25.03.2021 Kurefjorden
10 Gravand 01.01.2021
11 Brunnakke 01.01.2021
12 Krikkand 01.01.2021
13 Stokkand 01.01.2021
14 Stjertand 03.01.2021 Oslo -Fornebo
15 Taffeland 01.01.2021
16 Ringand 07.02.2021 Vikerøysundet
17 Toppand 01.01.2021
18 Bergand 24.01.2021 Hunnebunn
19 Ærfugl 01.01.2021
20 Havelle 18.01.2021 Vorma v/Minnesund
21 Svartand 01.01.2021
22 Sjøorre 01.01.2021
23 Kvinand 01.01.2021
24 Lappfiskand 01.01.2021
25 Siland 01.01.2021
26 Laksand 06.01.2021 Mølen m.m.
27 Storfugl 18.01.2021 Vorma v/Minnesund
28 Smålom 01.01.2021
29 Dvergdykker 24.01.2021 Hunnebunn
30 Toppdykker 01.01.2021
31 Horndykker 10.01.2021 Div. Østfold
32 Storskarv 01.01.2021
33 Toppskarv 06.01.2021 Mølen m.m.
34 Gråhegre 01.01.2021
35 Kongeørn 09.03.2021 Bergsvannet
36 Spurvehauk 05.01.2021 Horten
37 Hønsehauk 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
38 Havørn 10.01.2021 Div. Østfold
39 Fjellvåk 10.01.2021 Div. Østfold
40 Musvåk 01.01.2021
41 Vannrikse 01.01.2021
42 Sivhøne 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
43 Sothøne 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
44 Trane 19.03.2021 Viersholm
45 Vipe 02.03.2021 Bliksekilen
46 Sandlo 22.02.2021 Mølen + Presterødkilen
47 Tjeld 01.01.2021 Tønsberg
48 Enkeltbekkasin 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
49 Storspove 05.01.2021 Horten
50 Skogsnipe 31.03.2021 Gjennestadvamm
51 Myrsnipe 22.02.2021 Mølen + Presterødkilen
52 Fjæreplytt 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
53 Krykkje 22.01.2021 Hulvik
54 Hettemåke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
55 Fiskemåke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
56 Gråmåke 01.01.2021
57 Grønlandsmåke 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
58 Sildemåke 21.03.2021 Fornebo
59 Svartbak 01.01.2021
60 Lomvi 03.01.2021 Oslo -Fornebo
61 Alke 03.01.2021 Oslo -Fornebo
62 Teist 08.03.2021 Mølen
63 Lunde 18.03.2021 Fornebo
64 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021
65 Skogdue 10.03.2021 Horten
66 Ringdue 01.01.2021
67 Tyrkerdue 10.01.2021 Div. Østfold
68 Kattugle 23.02.2021 Rakeieveien
69 Haukugle 15.01.2021 Maridalen
70 Spurveugle 15.01.2021 Maridalen
71 Perleugle 23.02.2021 Rakeieveien
72 Flaggspett 01.01.2021
73 Dvergspett 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
74 Svartspett 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
75 Grønnspett 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
76 Tårnfalk 08.01.2021 Div Vestfold
77 Dvergfalk 15.03.2021 Jarlsberg
78 Vandrefalk 13.03.2021 Mølen
79 Varsler 25.01.2021 Øverland
80 Nøtteskrike 04.01.2021 Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen
81 Skjære 01.01.2021
82 Nøttekråke 15.01.2021 Maridalen
83 Kaie 01.01.2021
84 Kornkråke 05.01.2021 Horten
85 Kråke 01.01.2021
86 Ravn 08.01.2021 Div Vestfold
87 Skjeggmeis 10.01.2021 Div. Østfold
88 Trelerke 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
89 Sanglerke 01.01.2021
90 Løvmeis 05.01.2021 Revetal
91 Granmeis 12.01.2021 Maridalen
92 Svartmeis 03.01.2021 Oslo -Fornebo
93 Toppmeis 12.01.2021 Maridalen
94 Kjøttmeis 01.01.2021
95 Blåmeis 01.01.2021
96 Stjertmeis 09.03.2021 Bergsvannet
97 Spettmeis 01.01.2021
98 Trekryper 03.01.2021 Oslo -Fornebo
99 Gjerdesmett 01.01.2021
100 Fossekall 11.01.2021 Maridalen
101 Fuglekonge 02.01.2021 Revetal
102 Rødstrupe 01.01.2021
103 Svartstrupe 28.02.2021 Mølen og Presterødkilen
104 Svarttrost 03.01.2021 Oslo -Fornebo
105 Gråtrost 03.01.2021 Oslo -Fornebo
106 Rødvingetrost 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
107 Måltrost 31.03.2021 Gjennestadvamm
108 Duetrost 05.01.2021 Horten
109 Stær 24.02.2021 Fornebo
110 Jernspurv 30.03.2021 Vandrefalklokaliteter
111 Linerle 01.04.2021 Falkensten
112 Vintererle 25.03.2021 Falkensten
113 Heipiplerke 01.01.2021
114 Skjærpiplerke 06.01.2021 Mølen m.m.
115 Sidensvans 05.01.2021 Horten
116 Snøspurv 15.03.2021 Jarlsberg
117 Gulspurv 01.01.2021
118 Sivspurv 22.02.2021 Mølen + Presterødkilen
119 Bokfink 14.01.2021 Maridalen
120 Grønnfink 01.01.2021
121 Gråsisik 10.01.2021 Div. Østfold
122 Grønnsisik 22.03.2021 Ramsåsen
123 Stillits 02.01.2021 Revetal
124 Dompap 01.01.2021 Tønsberg
125 Kjernebiter 03.01.2021 Oslo -Fornebo
126 Bergirisk 16.03.2021 Fornebo
127 Tornirisk 16.03.2021 Fornebo
128 Gråspurv 01.01.2021
129 Pilfink 01.01.2021

NSKF-arter er uthevet.