| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Tormod Vaaland Burkey

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Ringgås
8 Rødhalsgås 21.04.2019 Storøya
9 Niland 31.05.2019 Orrevannet
10 Gravand
11 Mandarinand 06.04.2019 Maridalen
12 Brunnakke
13 Amerikablesand 10.06.2019 Ovenbukta
14 Snadderand
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Stjertand
18 Knekkand
19 Skjeand
20 Taffeland
21 Ringand 13.05.2019 Maridalen
22 Toppand
23 Bergand
24 Ærfugl
25 Praktærfugl
26 Havelle 04.05.2019 Lista
27 Svartand 04.05.2019 Lista
28 Sjøorre
29 Brilleand 17.05.2019 Vik
30 Kvinand
31 Siland
32 Laksand
33 Vaktel
34 Fasan
35 Jerpe
36 Gulnebblom 04.05.2019 Lista
37 Storlom
38 Islom
39 Smålom
40 Gråstrupedykker 03.10.2019 Mølen
41 Toppdykker
42 Horndykker
43 Havhest
44 Havsvale 22.07.2018 Revekaien
45 Havsule 04.05.2019 Lista
46 Storskarv
47 Toppskarv
48 Gråhegre
49 Egretthegre 19.05.2019 Bjåvannet
50 Fiskeørn
51 Vepsevåk
52 Sivhauk
53 Myrhauk
54 Enghauk 04.05.2019 Kviljoodden
55 Spurvehauk
56 Hønsehauk
57 Glente 11.05.2019 Mølen
58 Havørn 04.05.2019 Lista
59 Fjellvåk
60 Musvåk
61 Vannrikse
62 Myrrikse 08.06.2019 Hæra
63 Sivhøne
64 Sothøne
65 Trane
66 Vipe
67 Gråhodevipe 03.05.2019 Gjervoldsøy
68 Heilo
69 Tundralo
70 Sandlo
71 Dverglo
72 Boltit
73 Tjeld
74 Enkeltbekkasin
75 Langnebbekkasinsnipe 04.10.2019 Rosnesbukta
76 Svarthalespove
77 Lappspove
78 Småspove 11.05.2019 Mølen
79 Storspove
80 Rødstilk
81 Gluttsnipe
82 Plystresnipe 15.05.2019 Orrevannet
83 Skogsnipe
84 Grønnstilk
85 Strandsnipe
86 Steinvender
87 Polarsnipe
88 Sandløper
89 Dvergsnipe
90 Temmincksnipe
91 Tundrasnipe
92 Myrsnipe 11.05.2019 Mølen
93 Fjæreplytt
94 Brushane
95 Rugde
96 Krykkje
97 Hettemåke
98 Fiskemåke
99 Gråmåke
100 Sildemåke
101 Polarmåke
102 Svartbak
103 Dvergterne 17.05.2019 Revtangen
104 Makrellterne
105 Rødnebbterne 15.05.2019 Orrevannet
106 Splitterne 25.07.2018 Revetangen
107 Storjo 04.05.2019 Lista
108 Polarjo
109 Tyvjo
110 Lomvi
111 Alke
112 Teist
113 Lunde
114 Klippedue (dom.: bydue)
115 Skogdue
116 Ringdue
117 Tyrkerdue
118 Gjøk 11.05.2019 Mølen
119 Kattugle
120 Haukugle
121 Jordugle
122 Tårnseiler
123 Isfugl 21.04.2019 Sandvika
124 Vendehals
125 Dvergspett
126 Flaggspett
127 Svartspett
128 Grønnspett
129 Tårnfalk
130 Lerkefalk
131 Vandrefalk
132 Lavskrike
133 Nøtteskrike
134 Skjære
135 Nøttekråke
136 Kaie
137 Kornkråke
138 Svartkråke 15.05.2019 Orrevannet
139 Kråke
140 Ravn
141 Sanglerke
142 Fjellerke
143 Sandsvale
144 Låvesvale
145 Taksvale 04.05.2019 Lista
146 Løvmeis
147 Granmeis
148 Svartmeis
149 Toppmeis
150 Kjøttmeis
151 Blåmeis
152 Spettmeis
153 Trekryper
154 Gjerdesmett
155 Fossekall
156 Fuglekonge
157 Rødtoppfuglekonge 11.05.2019 Mølen
158 Løvsanger
159 Gransanger
160 Bøksanger
161 Gulsanger 17.05.2019 Revtangen
162 Sivsanger
163 Rørsanger
164 Myrsanger
165 Trostesanger 29.05.2019 Ergavannet
166 Gresshoppesanger 15.05.2019 Orrevannet
167 Elvesanger 18.06.2018 Årnestangen
168 Munk
169 Hagesanger 11.05.2019 Mølen
170 Tornsanger 11.05.2019 Mølen
171 Møller
172 Gråfluesnapper
173 Rødstrupe
174 Nattergal 11.05.2019 Mølen
175 Blåstrupe
176 Svarthvit fluesnapper
177 Svartrødstjert
178 Rødstjert
179 Buskskvett
180 Svartstrupe 03.06.2019 Utsira
181 Steinskvett
182 Ringtrost
183 Svarttrost
184 Gråtrost
185 Rødvingetrost
186 Måltrost
187 Duetrost
188 Stær
189 Jernspurv
190 Linerle
191 Sitronerle 19.05.2019 Hårr
192 Gulerle
193 Vintererle
194 Trepiplerke
195 Heipiplerke
196 Skjærpiplerke
197 Snøspurv
198 Gulspurv
199 Vierspurv 19.05.2019 Kvassheim
200 Sivspurv
201 Kornspurv 19.05.2019 Vigrestad
202 Bokfink
203 Bjørkefink
204 Rosenfink
205 Grønnfink
206 Grankorsnebb
207 Brunsisik
208 Gråsisik
209 Grønnsisik
210 Bergirisk
211 Tornirisk
212 Stillits
213 Dompap
214 Kjernebiter
215 Gråspurv
216 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.