| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Tormod Vaaland Burkey

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Ringgås
8 Rødhalsgås 21.04.2019 Storøya
9 Niland 31.05.2019 Orrevannet
10 Gravand
11 Mandarinand 06.04.2019 Maridalen
12 Brunnakke
13 Amerikablesand 10.06.2019 Ovenbukta
14 Snadderand
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Stjertand
18 Knekkand
19 Skjeand
20 Taffeland
21 Ringand 13.05.2019 Maridalen
22 Toppand
23 Bergand
24 Ærfugl
25 Praktærfugl
26 Havelle 04.05.2019 Lista
27 Svartand 04.05.2019 Lista
28 Sjøorre
29 Brilleand 17.05.2019 Vik
30 Kvinand
31 Siland
32 Laksand
33 Fasan
34 Gulnebblom 04.05.2019 Lista
35 Storlom
36 Islom
37 Smålom
38 Toppdykker
39 Horndykker
40 Havhest
41 Havsule 04.05.2019 Lista
42 Storskarv
43 Toppskarv
44 Gråhegre
45 Egretthegre 19.05.2019 Bjåvannet
46 Fiskeørn
47 Sivhauk
48 Enghauk 04.05.2019 Kviljoodden
49 Spurvehauk
50 Hønsehauk
51 Glente 11.05.2019 Mølen
52 Havørn 04.05.2019 Lista
53 Fjellvåk
54 Musvåk
55 Vannrikse
56 Myrrikse 08.06.2019 Hæra
57 Sivhøne
58 Sothøne
59 Trane
60 Vipe
61 Gråhodevipe 03.05.2019 Gjervoldsøy
62 Heilo
63 Tundralo
64 Sandlo
65 Dverglo
66 Boltit
67 Tjeld
68 Enkeltbekkasin
69 Svarthalespove
70 Lappspove
71 Småspove 11.05.2019 Mølen
72 Storspove
73 Rødstilk
74 Gluttsnipe
75 Plystresnipe 15.05.2019 Orrevannet
76 Skogsnipe
77 Grønnstilk
78 Strandsnipe
79 Steinvender
80 Polarsnipe
81 Sandløper
82 Dvergsnipe
83 Temmincksnipe
84 Myrsnipe 11.05.2019 Mølen
85 Fjæreplytt
86 Brushane
87 Rugde
88 Krykkje
89 Hettemåke
90 Fiskemåke
91 Gråmåke
92 Sildemåke
93 Polarmåke
94 Svartbak
95 Dvergterne 17.05.2019 Revtangen
96 Makrellterne
97 Rødnebbterne 15.05.2019 Orrevannet
98 Storjo 04.05.2019 Lista
99 Polarjo
100 Lomvi
101 Alke
102 Teist
103 Lunde
104 Klippedue (dom.: bydue)
105 Skogdue
106 Ringdue
107 Tyrkerdue
108 Gjøk 11.05.2019 Mølen
109 Kattugle
110 Jordugle
111 Tårnseiler
112 Isfugl 21.04.2019 Sandvika
113 Vendehals
114 Dvergspett
115 Flaggspett
116 Svartspett
117 Grønnspett
118 Tårnfalk
119 Lerkefalk
120 Vandrefalk
121 Nøtteskrike
122 Skjære
123 Kaie
124 Kornkråke
125 Svartkråke 15.05.2019 Orrevannet
126 Kråke
127 Ravn
128 Sanglerke
129 Fjellerke
130 Sandsvale
131 Låvesvale
132 Taksvale 04.05.2019 Lista
133 Løvmeis
134 Granmeis
135 Svartmeis
136 Toppmeis
137 Kjøttmeis
138 Blåmeis
139 Spettmeis
140 Trekryper
141 Gjerdesmett
142 Fossekall
143 Fuglekonge
144 Rødtoppfuglekonge 11.05.2019 Mølen
145 Løvsanger
146 Gransanger
147 Bøksanger
148 Gulsanger 17.05.2019 Revtangen
149 Sivsanger
150 Rørsanger
151 Myrsanger
152 Trostesanger 29.05.2019 Ergavannet
153 Gresshoppesanger 15.05.2019 Orrevannet
154 Munk
155 Hagesanger 11.05.2019 Mølen
156 Tornsanger 11.05.2019 Mølen
157 Møller
158 Gråfluesnapper
159 Rødstrupe
160 Nattergal 11.05.2019 Mølen
161 Blåstrupe
162 Svarthvit fluesnapper
163 Svartrødstjert
164 Rødstjert
165 Buskskvett
166 Svartstrupe 03.06.2019 Utsira
167 Steinskvett
168 Ringtrost
169 Svarttrost
170 Gråtrost
171 Rødvingetrost
172 Måltrost
173 Duetrost
174 Stær
175 Jernspurv
176 Linerle
177 Sitronerle 19.05.2019 Hårr
178 Gulerle
179 Vintererle
180 Trepiplerke
181 Heipiplerke
182 Skjærpiplerke
183 Snøspurv
184 Gulspurv
185 Vierspurv 19.05.2019 Kvassheim
186 Sivspurv
187 Kornspurv 19.05.2019 Vigrestad
188 Bokfink
189 Bjørkefink
190 Rosenfink
191 Grønnfink
192 Grankorsnebb
193 Brunsisik
194 Gråsisik
195 Grønnsisik
196 Bergirisk
197 Tornirisk
198 Stillits
199 Dompap
200 Kjernebiter
201 Gråspurv
202 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.