| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Tormod Vaaland Burkey

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Ringgås
8 Rødhalsgås 21.04.2019 Storøya
9 Niland 31.05.2019 Orrevannet
10 Gravand
11 Mandarinand 06.04.2019 Maridalen
12 Brunnakke
13 Amerikablesand 10.06.2019 Ovenbukta
14 Snadderand
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Stjertand
18 Knekkand
19 Skjeand
20 Taffeland
21 Ringand 13.05.2019 Maridalen
22 Toppand
23 Bergand
24 Ærfugl
25 Praktærfugl
26 Havelle 04.05.2019 Lista
27 Svartand 04.05.2019 Lista
28 Sjøorre
29 Brilleand 17.05.2019 Vik
30 Kvinand
31 Siland
32 Laksand
33 Vaktel
34 Fasan
35 Orrfugl 30.11.2019
36 Jerpe
37 Gulnebblom 04.05.2019 Lista
38 Storlom
39 Islom
40 Smålom
41 Gråstrupedykker 03.10.2019 Mølen
42 Toppdykker
43 Horndykker
44 Havhest
45 Havsvale 22.07.2018 Revekaien
46 Havsule 04.05.2019 Lista
47 Storskarv
48 Toppskarv
49 Gråhegre
50 Egretthegre 19.05.2019 Bjåvannet
51 Fiskeørn
52 Vepsevåk
53 Sivhauk
54 Myrhauk
55 Enghauk 04.05.2019 Kviljoodden
56 Spurvehauk
57 Hønsehauk
58 Glente 11.05.2019 Mølen
59 Havørn 04.05.2019 Lista
60 Fjellvåk
61 Musvåk
62 Vannrikse
63 Myrrikse 08.06.2019 Hæra
64 Sivhøne
65 Sothøne
66 Trane
67 Vipe
68 Gråhodevipe 03.05.2019 Gjervoldsøy
69 Heilo
70 Tundralo
71 Sandlo
72 Dverglo
73 Boltit
74 Tjeld
75 Enkeltbekkasin
76 Langnebbekkasinsnipe 04.10.2019 Rosnesbukta
77 Svarthalespove
78 Lappspove
79 Småspove 11.05.2019 Mølen
80 Storspove
81 Rødstilk
82 Gluttsnipe
83 Plystresnipe 15.05.2019 Orrevannet
84 Skogsnipe
85 Grønnstilk
86 Strandsnipe
87 Steinvender
88 Polarsnipe
89 Sandløper
90 Dvergsnipe
91 Temmincksnipe
92 Tundrasnipe
93 Myrsnipe 11.05.2019 Mølen
94 Fjæreplytt
95 Brushane
96 Rugde
97 Krykkje
98 Hettemåke
99 Fiskemåke
100 Gråmåke
101 Sildemåke
102 Polarmåke
103 Svartbak
104 Dvergterne 17.05.2019 Revtangen
105 Makrellterne
106 Rødnebbterne 15.05.2019 Orrevannet
107 Splitterne 25.07.2018 Revetangen
108 Storjo 04.05.2019 Lista
109 Polarjo
110 Tyvjo
111 Alkekonge 24.11.2019 Båtstø
112 Lomvi
113 Alke
114 Teist
115 Lunde
116 Klippedue (dom.: bydue)
117 Skogdue
118 Ringdue
119 Tyrkerdue
120 Gjøk 11.05.2019 Mølen
121 Kattugle
122 Haukugle
123 Jordugle
124 Tårnseiler
125 Isfugl 21.04.2019 Sandvika
126 Vendehals
127 Dvergspett
128 Flaggspett
129 Svartspett
130 Grønnspett
131 Tårnfalk
132 Lerkefalk
133 Vandrefalk
134 Lavskrike
135 Nøtteskrike
136 Skjære
137 Nøttekråke
138 Kaie
139 Kornkråke
140 Svartkråke 15.05.2019 Orrevannet
141 Kråke
142 Ravn
143 Sanglerke
144 Fjellerke
145 Sandsvale
146 Låvesvale
147 Taksvale 04.05.2019 Lista
148 Løvmeis
149 Granmeis
150 Svartmeis
151 Toppmeis
152 Kjøttmeis
153 Blåmeis
154 Stjertmeis 12.11.2019 I hagen
155 Spettmeis
156 Trekryper
157 Gjerdesmett
158 Fossekall
159 Fuglekonge
160 Rødtoppfuglekonge 11.05.2019 Mølen
161 Løvsanger
162 Gransanger
163 Bøksanger
164 Gulsanger 17.05.2019 Revtangen
165 Sivsanger
166 Rørsanger
167 Myrsanger
168 Trostesanger 29.05.2019 Ergavannet
169 Gresshoppesanger 15.05.2019 Orrevannet
170 Elvesanger 18.06.2018 Årnestangen
171 Munk
172 Hagesanger 11.05.2019 Mølen
173 Tornsanger 11.05.2019 Mølen
174 Møller
175 Gråfluesnapper
176 Rødstrupe
177 Nattergal 11.05.2019 Mølen
178 Blåstrupe
179 Svarthvit fluesnapper
180 Svartrødstjert
181 Rødstjert
182 Buskskvett
183 Svartstrupe 03.06.2019 Utsira
184 Steinskvett
185 Ringtrost
186 Svarttrost
187 Gråtrost
188 Rødvingetrost
189 Måltrost
190 Duetrost
191 Stær
192 Jernspurv
193 Linerle
194 Sitronerle 19.05.2019 Hårr
195 Gulerle
196 Vintererle
197 Trepiplerke
198 Heipiplerke
199 Skjærpiplerke
200 Sidensvans 03.11.2019 Nærsnes
201 Snøspurv
202 Gulspurv
203 Vierspurv 19.05.2019 Kvassheim
204 Sivspurv
205 Kornspurv 19.05.2019 Vigrestad
206 Bokfink
207 Bjørkefink
208 Konglebit 03.11.2019 Fornebu
209 Rosenfink
210 Grønnfink
211 Furukorsnebb 11.12.2019
212 Grankorsnebb
213 Brunsisik
214 Gråsisik
215 Grønnsisik
216 Bergirisk
217 Tornirisk
218 Stillits
219 Dompap
220 Kjernebiter
221 Gråspurv
222 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.