| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Tormod Vaaland Burkey

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Rødhalsgås 21.04.2019 Storøya
8 Gravand
9 Mandarinand 06.04.2019 Maridalen
10 Brunnakke
11 Snadderand
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Knekkand
16 Toppand
17 Ærfugl
18 Praktærfugl
19 Havelle 04.05.2019 Lista
20 Svartand 04.05.2019 Lista
21 Sjøorre
22 Kvinand
23 Siland
24 Laksand
25 Fasan
26 Gulnebblom 04.05.2019 Lista
27 Storlom
28 Islom
29 Smålom
30 Toppdykker
31 Horndykker
32 Havsule 04.05.2019 Lista
33 Storskarv
34 Toppskarv
35 Gråhegre
36 Fiskeørn
37 Sivhauk
38 Enghauk 04.05.2019 Kviljoodden
39 Spurvehauk
40 Havørn 04.05.2019 Lista
41 Fjellvåk
42 Musvåk
43 Sivhøne
44 Sothøne
45 Trane
46 Vipe
47 Gråhodevipe 03.05.2019 Gjervoldsøy
48 Heilo
49 Sandlo
50 Dverglo
51 Tjeld
52 Enkeltbekkasin
53 Svarthalespove
54 Storspove
55 Rødstilk
56 Gluttsnipe
57 Skogsnipe
58 Grønnstilk
59 Strandsnipe
60 Fjæreplytt
61 Brushane
62 Rugde
63 Krykkje
64 Hettemåke
65 Fiskemåke
66 Gråmåke
67 Sildemåke
68 Svartbak
69 Makrellterne
70 Storjo 04.05.2019 Lista
71 Lomvi
72 Alke
73 Teist
74 Klippedue (dom.: bydue)
75 Skogdue
76 Ringdue
77 Tyrkerdue
78 Kattugle
79 Jordugle
80 Isfugl 21.04.2019 Sandvika
81 Vendehals
82 Dvergspett
83 Flaggspett
84 Svartspett
85 Grønnspett
86 Tårnfalk
87 Lerkefalk
88 Vandrefalk
89 Nøtteskrike
90 Skjære
91 Kaie
92 Kornkråke
93 Kråke
94 Ravn
95 Sanglerke
96 Fjellerke
97 Sandsvale
98 Låvesvale
99 Taksvale 04.05.2019 Lista
100 Løvmeis
101 Granmeis
102 Svartmeis
103 Toppmeis
104 Kjøttmeis
105 Blåmeis
106 Spettmeis
107 Trekryper
108 Gjerdesmett
109 Fossekall
110 Fuglekonge
111 Løvsanger
112 Gransanger
113 Bøksanger
114 Munk
115 Rødstrupe
116 Svarthvit fluesnapper
117 Svartrødstjert
118 Buskskvett
119 Steinskvett
120 Ringtrost
121 Svarttrost
122 Gråtrost
123 Rødvingetrost
124 Måltrost
125 Duetrost
126 Stær
127 Jernspurv
128 Linerle
129 Vintererle
130 Trepiplerke
131 Heipiplerke
132 Skjærpiplerke
133 Snøspurv
134 Gulspurv
135 Sivspurv
136 Bokfink
137 Bjørkefink
138 Grønnfink
139 Grankorsnebb
140 Brunsisik
141 Gråsisik
142 Grønnsisik
143 Bergirisk
144 Tornirisk
145 Stillits
146 Dompap
147 Kjernebiter
148 Gråspurv
149 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.