| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Tormod Vaaland Burkey

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 14.03.2020
4 Kortnebbgås
5 Tundragås 25.06.2020 Varangerbotn
6 Grågås
7 Stripegås 17.06.2020 Orreosen
8 Kanadagås 03.03.2020
9 Hvitkinngås 14.02.2020 Østensjøvannet
10 Ringgås 30.05.2020 Lista
11 Gravand 14.03.2020
12 Mandarinand 21.09.2020 Østensjøvannet
13 Brunnakke 14.02.2020 Østensjøvannet
14 Snadderand 02.03.2020
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Stjertand 14.02.2020 Østensjøvannet
18 Knekkand 07.05.2020 Nordre Øyeren
19 Skjeand 11.04.2020 Østensjøvannet
20 Taffeland 21.09.2020 Hellesjøvannet
21 Ringand 19.03.2020 Gjennestad
22 Hvitøyeand 07.05.2020 Snekkestad-dammen
23 Toppand
24 Bergand 21.03.2020 Øra
25 Ærfugl
26 Praktærfugl 19.03.2020 Eftang Camping
27 Stellerand 22.06.2020 Skallelv
28 Havelle 21.06.2020 Færdesmyra
29 Svartand
30 Sjøorre
31 Amerikasvartand 28.06.2020 Nyhavnneset (v. Skallelv)
32 Kvinand
33 Lappfiskand 23.02.2020 Engervannet
34 Siland
35 Laksand
36 Vaktel 30.05.2020 Lista
37 Fasan 10.04.2020 Kurefjorden
38 Lirype 26.06.2020 70.2945542, 27.6313356
39 Fjellrype 26.06.2020 70.2945542, 27.6313356
40 Storfugl 20.02.2020
41 Orrfugl 20.02.2020
42 Gulnebblom 01.03.2020
43 Storlom 06.04.2020
44 Smålom
45 Dvergdykker 21.09.2020 Østensjøvannet
46 Gråstrupedykker
47 Toppdykker 14.03.2020
48 Horndykker 14.03.2020
49 Havhest 23.06.2020 Vardø
50 Havlire 22.08.2020 Lista
51 Havsule 30.05.2020 Lista
52 Storskarv
53 Toppskarv
54 Gråhegre
55 Silkehegre 16.06.2020 Ergavannet
56 Fiskeørn 17.04.2020 Lysakermoen
57 Vepsevåk 24.07.2020 Etnedal
58 Småskrikørn 30.05.2020 Slevdalsvannet
59 Kongeørn 27.06.2020 Varangerbotn
60 Sivhauk 03.05.2020 Fiskumvannet
61 Steppehauk 28.06.2020 Salttjern
62 Spurvehauk
63 Hønsehauk 12.07.2020 E134 Hokksund
64 Svartglente 30.05.2020 Lista
65 Havørn
66 Fjellvåk 19.03.2020
67 Musvåk
68 Vannrikse 19.09.2020 Linnesstranda
69 Åkerrikse 30.05.2020 Lista
70 Sivhøne 11.04.2020 Østensjøvannet
71 Sothøne 14.02.2020 Østensjøvannet
72 Trane 22.03.2020 Hæra
73 Vipe 11.03.2020
74 Heilo 04.05.2020 Svellet
75 Tundralo 16.07.2020 Årnestangen
76 Sandlo 14.03.2020
77 Dverglo 02.05.2020 Linnesstranda
78 Boltit 17.05.2020 Fiskumvannet
79 Tjeld 09.03.2020
80 Dobbeltbekkasin 12.05.2020 Lysakermoen
81 Enkeltbekkasin 04.04.2020 Lysakermoen
82 Svarthalespove 16.06.2020 Orreosen
83 Lappspove 21.06.2020 Varangerbotn
84 Småspove 11.05.2020 Borrevann
85 Storspove 19.03.2020 Mølen
86 Sotsnipe 16.06.2020 Orreosen
87 Rødstilk 08.04.2020 Presterødkilen
88 Gluttsnipe 02.05.2020 Linnesstranda
89 Gulbeinsnipe 04.05.2020 Svellet
90 Skogsnipe 13.04.2020 Fiskumvannet
91 Grønnstilk 02.05.2020 Linnesstranda
92 Strandsnipe 06.04.2020
93 Flekksnipe 04.01.2020 Kirkøy
94 Steinvender 22.06.2020 Skallelv
95 Polarsnipe 16.06.2020 Orreosen
96 Sandløper 22.06.2020 Komagvær
97 Dvergsnipe 28.06.2020 70.3081479, 29.5635924
98 Temmincksnipe 21.06.2020 Varangerbotn
99 Alaskasnipe 24.06.2020 Komagdalen
100 Tundrasnipe 16.07.2020 Årnestangen
101 Myrsnipe 16.06.2020 Revetangen
102 Fjæreplytt 21.06.2020 Nesseby kirke
103 Brushane 07.05.2020 Svellet
104 Svømmesnipe 21.06.2020 Vadsø
105 Rugde 26.03.2020 Synneren
106 Krykkje 21.06.2020 Nesseby kirke
107 Hettemåke 09.03.2020
108 Dvergmåke 21.06.2020 Nesseby kirke
109 Fiskemåke
110 Gråmåke
111 Sildemåke 21.03.2020 Øra
112 Svartbak
113 Rovterne 16.07.2020 Årnestangen
114 Makrellterne 01.05.2020 Åros
115 Rødnebbterne 12.05.2020 Lysakermoen
116 Splitterne 23.08.2020 Lista
117 Storjo 21.06.2020 Nesseby kirke
118 Polarjo 21.06.2020 Vadsø
119 Tyvjo 21.06.2020 Nesseby kirke
120 Fjelljo 21.06.2020 Færdesmyra
121 Lomvi 30.05.2020 Lista
122 Polarlomvi 23.06.2020 Vardø
123 Alke
124 Teist 31.05.2020 Lista
125 Lunde 31.05.2020 Lista
126 Klippedue (dom.: bydue)
127 Skogdue 02.03.2020
128 Ringdue
129 Tyrkerdue
130 Gjøk 11.05.2020 Borrevann
131 Kattugle
132 Lappugle 11.03.2020
133 Perleugle 15.06.2020 Fyresdal
134 Tårnseiler 11.05.2020 Elvestad
135 Isfugl 26.03.2020 Engervannet
136 Vendehals 11.05.2020 Borrevann
137 Flaggspett
138 Tretåspett 01.09.2020 Vardeåsen
139 Dvergspett 26.03.2020 Synneren
140 Svartspett
141 Grønnspett 02.03.2020
142 Tårnfalk 08.04.2020 Stokke
143 Dvergfalk 23.06.2020 Domen
144 Lerkefalk 31.05.2020 Lista
145 Jaktfalk 23.06.2020 Hamningberg +tilbakeveien
146 Vandrefalk 14.03.2020
147 Tornskate 01.06.2020 Lista
148 Varsler
149 Pirol 03.06.2019 Oakhill
150 Lavskrike 24.07.2020 Etnedal
151 Nøtteskrike
152 Skjære
153 Nøttekråke 18.09.2020 Asdøltjern
154 Kaie
155 Kornkråke 26.03.2020 Synneren
156 Svartkråke 31.05.2020 Lista
157 Kråke
158 Ravn
159 Skjeggmeis
160 Sanglerke 03.03.2020
161 Fjellerke 23.06.2020 Domen
162 Sandsvale 29.04.2020 Enebakk
163 Låvesvale 29.04.2020 Enebakk
164 Taksvale 02.05.2020 Linnesstranda
165 Løvmeis
166 Granmeis
167 Lappmeis 26.06.2020 Nittisekshøgda
168 Svartmeis
169 Toppmeis 01.05.2020 Skansehytta
170 Kjøttmeis
171 Blåmeis
172 Pungmeis 11.05.2020 Borrevann
173 Stjertmeis
174 Spettmeis
175 Trekryper
176 Gjerdesmett
177 Fossekall
178 Fuglekonge
179 Løvsanger 26.04.2020 Hagen
180 Gransanger 06.04.2020 Hjemme
181 Bøksanger 11.05.2020 Seiersten skanse
182 Lappsanger 21.06.2020 Neiden kirke
183 Gulsanger 11.05.2020 Borrevann
184 Sivsanger 30.05.2020 Lista
185 Rørsanger 11.05.2020 Borrevann
186 Myrsanger 30.05.2020 Lista
187 Gresshoppesanger 30.05.2020 Lista
188 Munk 02.05.2020 Linnesstranda
189 Hagesanger 11.05.2020 Borrevann
190 Tornsanger 07.05.2020 Nordre Øyeren
191 Møller 11.05.2020 Seiersten skanse
192 Gråfluesnapper 07.05.2020 Snekkestad-dammen
193 Hekkskvett 11.06.2020 Årnestangen
194 Rødstrupe
195 Nattergal 11.05.2020 Borrevann
196 Sørnattergal 01.06.2020 Hillestadvannet
197 Blåstrupe 21.06.2020 Færdesmyra
198 Svarthvit fluesnapper 21.04.2020 Hjemme
199 Rødstjert 11.05.2020 Borrevann
200 Buskskvett 07.05.2020 Nordre Øyeren
201 Svartstrupe 19.03.2020 Mølen
202 Steinskvett 10.04.2020 Jeløy Radio
203 Ringtrost 08.04.2020 Borrevannet
204 Svarttrost
205 Gråtrost
206 Rødvingetrost 22.03.2020 Hellesjøvannet
207 Måltrost 06.04.2020
208 Duetrost 21.03.2020 Varteig
209 Rosenstær 25.08.2020 Lista fyr
210 Stær 03.03.2020
211 Jernspurv 01.04.2020 Hjemme
212 Linerle 26.03.2020
213 Gulerle 29.04.2020 Enebakk
214 Vintererle 16.03.2020
215 Trepiplerke 30.04.2020 Solbergfoss
216 Heipiplerke
217 Lappiplerke 21.06.2020 Vadsø
218 Skjærpiplerke 04.01.2020 Kirkøy
219 Vannpiplerke 04.01.2020 Kirkøy
220 Sidensvans
221 Lappspurv
222 Snøspurv 23.06.2020 Hamningberg +tilbakeveien
223 Gulspurv
224 Dvergspurv 27.06.2020 Vaggatem
225 Vierspurv 27.06.2020 Beskyttet hekkelokalitet
226 Sivspurv 14.03.2020
227 Kornspurv 30.05.2020 Lista
228 Bokfink 01.03.2020
229 Bjørkefink
230 Konglebit
231 Rosenfink 11.06.2020 Årnestangen
232 Grønnfink
233 Furukorsnebb
234 Grankorsnebb
235 Båndkorsnebb 19.02.2020 Lenningen
236 Brunsisik
237 Gråsisik
238 Polarsisik 23.06.2020 Hamningberg +tilbakeveien
239 Grønnsisik
240 Stillits
241 Gulirisk 10.06.2020 Rødbergsvingen
242 Dompap
243 Kjernebiter 02.03.2020
244 Bergirisk 23.06.2020 Hamningberg +tilbakeveien
245 Tornirisk 01.05.2020 Torp
246 Gråspurv
247 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.