| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Tormod Vaaland Burkey

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 14.03.2020
4 Kortnebbgås
5 Tundragås 25.06.2020 Varangerbotn
6 Grågås
7 Stripegås 17.06.2020 Orreosen
8 Kanadagås 03.03.2020
9 Hvitkinngås 14.02.2020 Østensjøvannet
10 Ringgås 30.05.2020 Lista
11 Gravand 14.03.2020
12 Mandarinand 21.09.2020 Østensjøvannet
13 Brunnakke 14.02.2020 Østensjøvannet
14 Snadderand 02.03.2020
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Stjertand 14.02.2020 Østensjøvannet
18 Knekkand 07.05.2020 Nordre Øyeren
19 Skjeand 11.04.2020 Østensjøvannet
20 Taffeland 21.09.2020 Hellesjøvannet
21 Ringand 19.03.2020 Gjennestad
22 Hvitøyeand 07.05.2020 Snekkestad-dammen
23 Toppand
24 Bergand 21.03.2020 Øra
25 Ærfugl
26 Praktærfugl 19.03.2020 Eftang Camping
27 Stellerand 22.06.2020 Skallelv
28 Havelle 21.06.2020 Færdesmyra
29 Svartand
30 Sjøorre
31 Amerikasvartand 28.06.2020 Nyhavnneset (v. Skallelv)
32 Kvinand
33 Lappfiskand 23.02.2020 Engervannet
34 Siland
35 Laksand
36 Vaktel 30.05.2020 Lista
37 Fasan 10.04.2020 Kurefjorden
38 Lirype 26.06.2020 70.2945542, 27.6313356
39 Fjellrype 26.06.2020 70.2945542, 27.6313356
40 Storfugl 20.02.2020
41 Orrfugl 20.02.2020
42 Jerpe 12.11.2020 Lysefjell
43 Gulnebblom 01.03.2020
44 Storlom 06.04.2020
45 Islom 10.10.2020 Solavika
46 Smålom
47 Dvergdykker 21.09.2020 Østensjøvannet
48 Gråstrupedykker
49 Toppdykker 14.03.2020
50 Horndykker 14.03.2020
51 Havhest 23.06.2020 Vardø
52 Havlire 22.08.2020 Lista
53 Havsule 30.05.2020 Lista
54 Storskarv
55 Toppskarv
56 Gråhegre
57 Silkehegre 16.06.2020 Ergavannet
58 Fiskeørn 17.04.2020 Lysakermoen
59 Vepsevåk 24.07.2020 Etnedal
60 Småskrikørn 30.05.2020 Slevdalsvannet
61 Kongeørn 27.06.2020 Varangerbotn
62 Sivhauk 03.05.2020 Fiskumvannet
63 Myrhauk 03.10.2020 Lista
64 Steppehauk 28.06.2020 Salttjern
65 Spurvehauk
66 Hønsehauk 12.07.2020 E134 Hokksund
67 Svartglente 30.05.2020 Lista
68 Havørn
69 Fjellvåk 19.03.2020
70 Musvåk
71 Vannrikse 19.09.2020 Linnesstranda
72 Åkerrikse 30.05.2020 Lista
73 Sivhøne 11.04.2020 Østensjøvannet
74 Sothøne 14.02.2020 Østensjøvannet
75 Trane 22.03.2020 Hæra
76 Vipe 11.03.2020
77 Heilo 04.05.2020 Svellet
78 Tundralo 16.07.2020 Årnestangen
79 Sandlo 14.03.2020
80 Dverglo 02.05.2020 Linnesstranda
81 Boltit 17.05.2020 Fiskumvannet
82 Tjeld 09.03.2020
83 Kvartbekkasin 04.10.2020 Utsira
84 Dobbeltbekkasin 12.05.2020 Lysakermoen
85 Enkeltbekkasin 04.04.2020 Lysakermoen
86 Svarthalespove 16.06.2020 Orreosen
87 Lappspove 21.06.2020 Varangerbotn
88 Småspove 11.05.2020 Borrevann
89 Storspove 19.03.2020 Mølen
90 Sotsnipe 16.06.2020 Orreosen
91 Rødstilk 08.04.2020 Presterødkilen
92 Gluttsnipe 02.05.2020 Linnesstranda
93 Gulbeinsnipe 04.05.2020 Svellet
94 Skogsnipe 13.04.2020 Fiskumvannet
95 Grønnstilk 02.05.2020 Linnesstranda
96 Strandsnipe 06.04.2020
97 Flekksnipe 04.01.2020 Kirkøy
98 Steinvender 22.06.2020 Skallelv
99 Polarsnipe 16.06.2020 Orreosen
100 Sandløper 22.06.2020 Komagvær
101 Dvergsnipe 28.06.2020 70.3081479, 29.5635924
102 Temmincksnipe 21.06.2020 Varangerbotn
103 Gulbrystsnipe 25.10.2020 Tjørveneset
104 Alaskasnipe 24.06.2020 Komagdalen
105 Tundrasnipe 16.07.2020 Årnestangen
106 Myrsnipe 16.06.2020 Revetangen
107 Fjæreplytt 21.06.2020 Nesseby kirke
108 Brushane 07.05.2020 Svellet
109 Svømmesnipe 21.06.2020 Vadsø
110 Rugde 26.03.2020 Synneren
111 Krykkje 21.06.2020 Nesseby kirke
112 Hettemåke 09.03.2020
113 Dvergmåke 21.06.2020 Nesseby kirke
114 Fiskemåke
115 Gråmåke
116 Sildemåke 21.03.2020 Øra
117 Svartbak
118 Rovterne 16.07.2020 Årnestangen
119 Makrellterne 01.05.2020 Åros
120 Rødnebbterne 12.05.2020 Lysakermoen
121 Splitterne 23.08.2020 Lista
122 Storjo 21.06.2020 Nesseby kirke
123 Polarjo 21.06.2020 Vadsø
124 Tyvjo 21.06.2020 Nesseby kirke
125 Fjelljo 21.06.2020 Færdesmyra
126 Alkekonge 27.10.2020 Lista
127 Lomvi 30.05.2020 Lista
128 Polarlomvi 23.06.2020 Vardø
129 Alke
130 Teist 31.05.2020 Lista
131 Lunde 31.05.2020 Lista
132 Klippedue (dom.: bydue)
133 Skogdue 02.03.2020
134 Ringdue
135 Mongolturteldue 18.11.2020 Sakseid
136 Tyrkerdue
137 Gjøk 11.05.2020 Borrevann
138 Kattugle
139 Lappugle 11.03.2020
140 Haukugle 31.10.2020 Sørkedalen kirke
141 Perleugle 15.06.2020 Fyresdal
142 Tårnseiler 11.05.2020 Elvestad
143 Isfugl 26.03.2020 Engervannet
144 Vendehals 11.05.2020 Borrevann
145 Flaggspett
146 Tretåspett 01.09.2020 Vardeåsen
147 Dvergspett 26.03.2020 Synneren
148 Svartspett
149 Grønnspett 02.03.2020
150 Gråspett 19.10.2020 Nærsnestangen
151 Tårnfalk 08.04.2020 Stokke
152 Dvergfalk 23.06.2020 Domen
153 Lerkefalk 31.05.2020 Lista
154 Jaktfalk 23.06.2020 Hamningberg +tilbakeveien
155 Vandrefalk 14.03.2020
156 Tornskate 01.06.2020 Lista
157 Rødhalevarsler 03.10.2020 Lebeltet, Lista
158 Varsler
159 Pirol 03.06.2019 Oakhill
160 Lavskrike 24.07.2020 Etnedal
161 Nøtteskrike
162 Skjære
163 Nøttekråke 18.09.2020 Asdøltjern
164 Kaie
165 Kornkråke 26.03.2020 Synneren
166 Svartkråke 31.05.2020 Lista
167 Kråke
168 Ravn
169 Skjeggmeis
170 Trelerke 04.10.2020 Utsira
171 Sanglerke 03.03.2020
172 Fjellerke 23.06.2020 Domen
173 Sandsvale 29.04.2020 Enebakk
174 Låvesvale 29.04.2020 Enebakk
175 Taksvale 02.05.2020 Linnesstranda
176 Løvmeis
177 Granmeis
178 Lappmeis 26.06.2020 Nittisekshøgda
179 Svartmeis
180 Toppmeis 01.05.2020 Skansehytta
181 Kjøttmeis
182 Blåmeis
183 Pungmeis 11.05.2020 Borrevann
184 Stjertmeis
185 Spettmeis
186 Trekryper
187 Gjerdesmett
188 Fossekall
189 Fuglekonge
190 Løvsanger 26.04.2020 Hagen
191 Gransanger 06.04.2020 Hjemme
192 Bøksanger 11.05.2020 Seiersten skanse
193 Brunsanger 09.10.2020 Ølberg strandhager
194 Gulbrynsanger 25.08.2020 Utsira
195 Lappsanger 21.06.2020 Neiden kirke
196 Gulsanger 11.05.2020 Borrevann
197 Sivsanger 30.05.2020 Lista
198 Rørsanger 11.05.2020 Borrevann
199 Myrsanger 30.05.2020 Lista
200 Gresshoppesanger 30.05.2020 Lista
201 Munk 02.05.2020 Linnesstranda
202 Hagesanger 11.05.2020 Borrevann
203 Tornsanger 07.05.2020 Nordre Øyeren
204 Møller 11.05.2020 Seiersten skanse
205 Hauksanger 25.08.2020 Utsira
206 Gråfluesnapper 07.05.2020 Snekkestad-dammen
207 Hekkskvett 11.06.2020 Årnestangen
208 Rødstrupe
209 Nattergal 11.05.2020 Borrevann
210 Sørnattergal 01.06.2020 Hillestadvannet
211 Blåstrupe 21.06.2020 Færdesmyra
212 Blåstjert 12.10.2020 Koksa
213 Svarthvit fluesnapper 21.04.2020 Hjemme
214 Dvergfluesnapper 05.10.2020 Herberg
215 Rødstjert 11.05.2020 Borrevann
216 Buskskvett 07.05.2020 Nordre Øyeren
217 Svartstrupe 19.03.2020 Mølen
218 Asiasvartstrupe 04.10.2020 Utsira
219 Steinskvett 10.04.2020 Jeløy Radio
220 Svartstrupesteinskvett 26.10.2020 Ognaholmen
221 Ringtrost 08.04.2020 Borrevannet
222 Svarttrost
223 Gråtrost
224 Rødvingetrost 22.03.2020 Hellesjøvannet
225 Måltrost 06.04.2020
226 Duetrost 21.03.2020 Varteig
227 Rosenstær 25.08.2020 Lista fyr
228 Stær 03.03.2020
229 Jernspurv 01.04.2020 Hjemme
230 Linerle 26.03.2020
231 Gulerle 29.04.2020 Enebakk
232 Vintererle 16.03.2020
233 Tartarpiplerke 04.10.2020 Utsira
234 Trepiplerke 30.04.2020 Solbergfoss
235 Sibirpiplerke 06.10.2020 Kirken
236 Heipiplerke
237 Lappiplerke 21.06.2020 Vadsø
238 Skjærpiplerke 04.01.2020 Kirkøy
239 Vannpiplerke 04.01.2020 Kirkøy
240 Sidensvans
241 Lappspurv
242 Snøspurv 23.06.2020 Hamningberg +tilbakeveien
243 Klatreparula 24.09.2020 Grødalandsskogen
244 Brunkinnparula 25.08.2020 Utsira
245 Gulspurv
246 Dvergspurv 27.06.2020 Vaggatem
247 Vierspurv 27.06.2020 Beskyttet hekkelokalitet
248 Sivspurv 14.03.2020
249 Kornspurv 30.05.2020 Lista
250 Bokfink 01.03.2020
251 Bjørkefink
252 Konglebit
253 Rosenfink 11.06.2020 Årnestangen
254 Grønnfink
255 Furukorsnebb
256 Grankorsnebb
257 Båndkorsnebb 19.02.2020 Lenningen
258 Brunsisik
259 Gråsisik
260 Polarsisik 23.06.2020 Hamningberg +tilbakeveien
261 Grønnsisik
262 Stillits
263 Gulirisk 10.06.2020 Rødbergsvingen
264 Dompap
265 Kjernebiter 02.03.2020
266 Bergirisk 23.06.2020 Hamningberg +tilbakeveien
267 Tornirisk 01.05.2020 Torp
268 Gråspurv
269 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.