| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Tormod Vaaland Burkey

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 14.03.2020
4 Kortnebbgås
5 Grågås
6 Kanadagås 03.03.2020
7 Hvitkinngås 14.02.2020 Østensjøvannet
8 Gravand 14.03.2020
9 Brunnakke 14.02.2020 Østensjøvannet
10 Snadderand 02.03.2020
11 Krikkand
12 Stokkand
13 Stjertand 14.02.2020 Østensjøvannet
14 Ringand 19.03.2020 Gjennestad
15 Toppand
16 Bergand 21.03.2020 Øra
17 Ærfugl
18 Praktærfugl 19.03.2020 Eftang Camping
19 Svartand
20 Sjøorre
21 Kvinand
22 Lappfiskand 23.02.2020 Engervannet
23 Siland
24 Laksand
25 Storfugl 20.02.2020
26 Orrfugl 20.02.2020
27 Gulnebblom 01.03.2020
28 Smålom
29 Gråstrupedykker
30 Toppdykker 14.03.2020
31 Horndykker 14.03.2020
32 Storskarv
33 Toppskarv
34 Gråhegre
35 Spurvehauk
36 Havørn
37 Fjellvåk 19.03.2020
38 Musvåk
39 Sothøne 14.02.2020 Østensjøvannet
40 Trane 22.03.2020 Hæra
41 Vipe 11.03.2020
42 Sandlo 14.03.2020
43 Tjeld 09.03.2020
44 Enkeltbekkasin 04.04.2020 Lysakermoen
45 Storspove 19.03.2020 Mølen
46 Flekksnipe 04.01.2020 Kirkøy
47 Rugde 26.03.2020 Synneren
48 Hettemåke 09.03.2020
49 Fiskemåke
50 Gråmåke
51 Sildemåke 21.03.2020 Øra
52 Svartbak
53 Alke
54 Klippedue (dom.: bydue)
55 Skogdue 02.03.2020
56 Ringdue
57 Tyrkerdue
58 Kattugle
59 Lappugle 11.03.2020
60 Isfugl 26.03.2020 Engervannet
61 Flaggspett
62 Dvergspett 26.03.2020 Synneren
63 Svartspett
64 Grønnspett 02.03.2020
65 Vandrefalk 14.03.2020
66 Varsler
67 Nøtteskrike
68 Skjære
69 Kaie
70 Kornkråke 26.03.2020 Synneren
71 Kråke
72 Ravn
73 Skjeggmeis
74 Sanglerke 03.03.2020
75 Løvmeis
76 Granmeis
77 Svartmeis
78 Kjøttmeis
79 Blåmeis
80 Stjertmeis
81 Spettmeis
82 Trekryper
83 Gjerdesmett
84 Fossekall
85 Fuglekonge
86 Rødstrupe
87 Svartstrupe 19.03.2020 Mølen
88 Svarttrost
89 Gråtrost
90 Rødvingetrost 22.03.2020 Hellesjøvannet
91 Duetrost 21.03.2020 Varteig
92 Stær 03.03.2020
93 Jernspurv 01.04.2020 Hjemme
94 Linerle 26.03.2020
95 Vintererle 16.03.2020
96 Heipiplerke
97 Skjærpiplerke 04.01.2020 Kirkøy
98 Vannpiplerke 04.01.2020 Kirkøy
99 Sidensvans
100 Gulspurv
101 Sivspurv 14.03.2020
102 Bokfink 01.03.2020
103 Bjørkefink
104 Konglebit
105 Grønnfink
106 Furukorsnebb
107 Grankorsnebb
108 Båndkorsnebb 19.02.2020 Lenningen
109 Brunsisik
110 Gråsisik
111 Grønnsisik
112 Stillits
113 Dompap
114 Kjernebiter 02.03.2020
115 Gråspurv
116 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.