| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Tormod Vaaland Burkey

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Grågås
4 Hvitkinngås 14.02.2020 Østensjøvannet
5 Brunnakke 14.02.2020 Østensjøvannet
6 Krikkand
7 Stokkand
8 Stjertand 14.02.2020 Østensjøvannet
9 Toppand
10 Ærfugl
11 Svartand
12 Sjøorre
13 Kvinand
14 Siland
15 Laksand
16 Smålom
17 Gråstrupedykker
18 Storskarv
19 Toppskarv
20 Gråhegre
21 Spurvehauk
22 Havørn
23 Musvåk
24 Sothøne 14.02.2020 Østensjøvannet
25 Flekksnipe 04.01.2020 Kirkøy
26 Fiskemåke
27 Gråmåke
28 Svartbak
29 Alke
30 Klippedue (dom.: bydue)
31 Ringdue
32 Tyrkerdue
33 Kattugle
34 Flaggspett
35 Svartspett
36 Varsler
37 Nøtteskrike
38 Skjære
39 Kaie
40 Kråke
41 Ravn
42 Skjeggmeis
43 Løvmeis
44 Granmeis
45 Svartmeis
46 Kjøttmeis
47 Blåmeis
48 Stjertmeis
49 Spettmeis
50 Trekryper
51 Gjerdesmett
52 Fossekall
53 Fuglekonge
54 Rødstrupe
55 Svarttrost
56 Gråtrost
57 Heipiplerke
58 Skjærpiplerke 04.01.2020 Kirkøy
59 Vannpiplerke 04.01.2020 Kirkøy
60 Sidensvans
61 Gulspurv
62 Bjørkefink
63 Konglebit
64 Grønnfink
65 Furukorsnebb
66 Grankorsnebb
67 Brunsisik
68 Gråsisik
69 Grønnsisik
70 Stillits
71 Dompap
72 Gråspurv
73 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.