| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Anders K Wollan

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 05.01.2021 Teglverksdammen
2 Sangsvane 02.01.2021 Veiholmen
3 Kortnebbgås 26.03.2021 Starene
4 Grågås 13.01.2021 Østensjøvannet, utløpet av Bølerbekken
5 Kanadagås 09.03.2021 Østensjøvannet
6 Hvitkinngås 13.01.2021 Østensjøvannet, utløpet av Bølerbekken
7 Gravand 16.03.2021 Hunnebotn
8 Brunnakke 16.03.2021 Fuglevika, Kurefjorden
9 Krikkand 03.01.2021 Mågolmen
10 Amerikakrikkand 23.04.2021 Merkja, Nordre Øyern
11 Stokkand 01.01.2021 Veiholmen
12 Stjertand 15.03.2021 Hasle, Teglverksdammen
13 Knekkand 25.04.2021 Tuentangen, dammen
14 Skjeand 28.04.2021 Lista fyr
15 Taffeland 20.07.2021 Hellesjøvann
16 Toppand 25.02.2021 Leira v Lillestrøm
17 Ærfugl 01.01.2021 Veiholmen
18 Havelle 01.01.2021 Veiholmen
19 Svartand 01.01.2021 Veiholmen
20 Sjøorre 01.01.2021 Veiholmen
21 Kvinand 01.01.2021 Veiholmen
22 Lappfiskand 16.03.2021 Holm brygge, Torsrød
23 Siland 01.01.2021 Veiholmen
24 Laksand 24.01.2021 Lindhjulsvika
25 Fasan 14.06.2021 Austmarka
26 Storfugl 08.06.2021 Svene
27 Orrfugl 28.03.2021 Ulvsjøberget, øst
28 Jerpe 07.06.2021 Kalvmyra NR
29 Gulnebblom 01.05.2021 Lomsebukta/Einarsneset
30 Storlom 18.04.2021 Lindhjulsvika
31 Islom 29.04.2021 Lista fyr
32 Smålom 01.05.2021 Lista Fyr
33 Dvergdykker 16.03.2021 Holm brygge, Torsrød
34 Toppdykker 16.03.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
35 Horndykker 16.03.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
36 Stork 30.04.2021 Lista fyr
37 Havsule 01.01.2021 Veiholmen
38 Storskarv 01.01.2021 Veiholmen
39 Toppskarv 28.04.2021 Lista fyr
40 Gråhegre 01.01.2021 Veiholmen
41 Egretthegre 20.07.2021 Nordre Øyern, v utløpet av Leira
42 Fiskeørn 24.04.2021 Lindhjulsvika
43 Kongeørn 04.01.2021 Gyl
44 Sivhauk 01.05.2021 Slevdalsvannet
45 Myrhauk 22.06.2021 Haugastøl
46 Spurvehauk 05.01.2021 Lille Tøyen
47 Hønsehauk 11.02.2021 Botanisk hage
48 Havørn 01.01.2021 Veiholmen
49 Fjellvåk 29.06.2021 Dumdalen
50 Musvåk 16.03.2021 Falkensten Båthavn
51 Vannrikse 01.05.2021 Slevdalsvannet
52 Sumprikse 13.06.2021 Sorgenfridammen
53 Sivhøne 13.01.2021 Østensjøvannet, utløpet av Bølerbekken
54 Sothøne 05.01.2021 Teglverksdammen
55 Trane 30.03.2021 årnestangen
56 Vipe 16.03.2021 Skjebergkilen
57 Heilo 01.05.2021 Lista fuglestasjon
58 Tundralo 13.05.2021 Svellet
59 Sandlo 16.03.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
60 Dverglo 29.04.2021 Lista fuglestasjon
61 Tjeld 03.01.2021 Måsøya
62 Enkeltbekkasin 21.04.2021 Årnestangen, innerst
63 Svarthalespove 28.04.2021 Lista fyr
64 Lappspove 17.04.2021 Svellet, Nordre Øyern
65 Småspove 01.05.2021 Lista fuglestasjon
66 Storspove 01.01.2021 Veiholmen
67 Sotsnipe 13.05.2021 Svellet
68 Rødstilk 28.04.2021 Lista fyr
69 Gluttsnipe 04.05.2021 Hellesjøvann
70 Skogsnipe 30.03.2021 årnestangen
71 Grønnstilk 12.05.2021 Rambergbukta, Jeløya
72 Strandsnipe 02.05.2021 Lista Fyr
73 Sandløper 01.08.2021 Eidøya fergeleie
74 Temmincksnipe 25.05.2021 Kallaksjøen
75 Myrsnipe 12.05.2021 Rambergbukta, Jeløya
76 Fjæreplytt 03.01.2021 Måsøya
77 Brushane 13.05.2021 Svellet
78 Rugde 02.03.2021 Ulsrudtjern-Østmarksetra-Nøklevann
79 Krykkje 02.01.2021 Veiholmen
80 Hettemåke 16.03.2021 Øra, Fredrikstad
81 Svartehavsmåke 28.04.2021 Bygdøy kongsgård
82 Fiskemåke 01.01.2021 Veiholmen
83 Gråmåke 01.01.2021 Veiholmen
84 Sildemåke 16.03.2021 Skjebergkilen
85 Polarmåke 30.04.2021 Lista fyr
86 Svartbak 01.01.2021 Veiholmen
87 Makrellterne 04.05.2021 Hellesjøvann
88 Rødnebbterne 29.07.2021 Smøla
89 Storjo 04.08.2021 Runde
90 Tyvjo 29.07.2021 Smøla
91 Alkekonge 01.01.2021 Veiholmen
92 Lomvi 06.01.2021 Bygdøy/Lysakerfjorden
93 Alke 04.08.2021 Runde
94 Teist 01.01.2021 Veiholmen
95 Lunde 01.01.2021 Veiholmen
96 Klippedue (dom.: bydue) 05.01.2021 Hovindammen
97 Skogdue 16.03.2021 Hunnebotn
98 Ringdue 27.01.2021 Lille Tøyen
99 Tyrkerdue 08.01.2020 Lille Tøyen hageby
100 Gjøk 25.05.2021 Hellesjøvann
101 Kattugle 15.05.2021 Lindhjulsvika
102 Lappugle 13.07.2021 Kalvmyra
103 Haukugle 10.02.2021 Maridalen, Sandermosen
104 Spurveugle 31.01.2021 Lindhjulsvika
105 Perleugle 27.02.2021 Kubekksetra
106 Tårnseiler 18.05.2021 Tuentangen
107 Vendehals 03.05.2021 Slevdalsvannet vest
108 Flaggspett 06.01.2021 Bygdøy, Huk
109 Dvergspett 02.03.2021 Øya, Nordre Øyern naturreservat
110 Svartspett 05.03.2021 Lindhjulsvika
111 Grønnspett 05.03.2021 Lindhjulsvika
112 Gråspett 25.06.2022 Ostavatnet, sørside
113 Tårnfalk 14.05.2021 Lindhjulsvika
114 Dvergfalk 25.07.2021 Tjønnbu, Grødalen
115 Vandrefalk 11.02.2021 Botanisk hage
116 Tornskate 13.05.2021 Tuentangen
117 Varsler 16.03.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
118 Lavskrike 22.03.2021 Trysilhytta, Kubekksetra
119 Nøtteskrike 10.02.2021 Maridalen, Dausjøelva
120 Skjære 01.01.2021 Veiholmen
121 Nøttekråke 17.07.2021 Lindhjulsvika
122 Kaie 05.01.2021 Hovindammen
123 Kornkråke 26.03.2021 Stange sentrum vest
124 Svartkråke 30.04.2021 Lista Fyr
125 Kråke 01.01.2021 Veiholmen
126 Ravn 12.01.2021 Minnesund
127 Sanglerke 03.03.2021 Nittedal, E6/Plantasjen
128 Sandsvale 28.04.2021 Fuglevika
129 Låvesvale 29.04.2021 Lista fyr
130 Taksvale 02.05.2021 Lista Fyr, Steinvika
131 Løvmeis 09.01.2021 Lindhjulsvika
132 Granmeis 26.02.2021 Kubekksetra, hytta
133 Svartmeis 09.01.2021 Lindhjulsvika, Øyern
134 Toppmeis 09.01.2021 Lindhjulsvika, Øyern
135 Kjøttmeis 04.01.2021 Sunndalsøra
136 Blåmeis 04.01.2021 Sunndalsøra
137 Stjertmeis 17.01.2021 Lindhjulsvika
138 Spettmeis 08.01.2021 Botanisk hage
139 Trekryper 09.01.2021 Lindhjulsvika, Øyern
140 Gjerdesmett 04.01.2021 Meisingset
141 Fossekall 10.02.2021 Maridalen, Bjørnsjøeelva v Hammeren
142 Fuglekonge 28.02.2021 Kubekksetra, hytta
143 Løvsanger 29.04.2021 Lista fyr
144 Gransanger 17.04.2021 Lindhjulsvika
145 Bøksanger 22.05.2021 Østensjøvannet
146 Gulsanger 13.05.2021 Tuentangen
147 Sivsanger 01.05.2021 Slevdalsvannet
148 Rørsanger 19.05.2021 Storøykilen, Fornebu
149 Busksanger 14.06.2021 Ris, Kongeveien 189
150 Myrsanger 19.05.2021 Storøykilen, Fornebu
151 Trostesanger 14.06.2021 Nordre Grav
152 Munk 01.01.2021 veiholmen
153 Hagesanger 19.05.2021 Storøykilen, Fornebu
154 Tornsanger 13.05.2021 Årnestangen, innerst
155 Møller 12.05.2021 Rambergbukta, Jeløya
156 Gråfluesnapper 13.05.2021 Tuentangen
157 Rødstrupe 11.01.2021 Lille Tøyen hageby
158 Nattergal 23.05.2021 Kjerringvik
159 Blåstrupe 29.06.2021 Dumdalen
160 Svarthvit fluesnapper 13.05.2021 Tuentangen
161 Rødstjert 25.06.2022 Ostavatnet, sørside
162 Buskskvett 29.04.2021 Lista fyr
163 Svartstrupe 10.03.2021 Maridalen, bekkedal mellom Kammeren og Kirkeby
164 Steinskvett 28.04.2021 Fuglevika
165 Ringtrost 23.06.2021 Dumdalen
166 Svarttrost 01.01.2021 Veiholmen
167 Gråtrost 02.01.2021 Frostadheia
168 Rødvingetrost 02.01.2021 Frostadheia
169 Måltrost 31.03.2021 Lindhjulsvika
170 Duetrost 28.03.2021 Vestbyvegen øst for Trysilsetra
171 Stær 24.02.2021 Kjeller
172 Jernspurv 29.04.2021 Lista fyr
173 Linerle 18.04.2021 Lindhjulsvika
174 Gulerle 28.04.2021 Lista fyr
175 Vintererle 09.04.2021 Lindhjulsvika
176 Trepiplerke 12.05.2021 Rambergbukta, Jeløya
177 Heipiplerke 02.01.2021 Storvatnet
178 Skjærpiplerke 28.04.2021 Lista fyr
179 Lappspurv 26.06.2021 Hallingskeid
180 Gulspurv 06.01.2021 Bygdøy, Huk
181 Sivspurv 30.03.2021 årnestangen
182 Bokfink 14.01.2021 Botanisk hage
183 Bjørkefink 26.04.2021 Våtmarkssenteret, Nordre Øyern
184 Rosenfink 02.06.2021 Gvammen, Hjartdal
185 Grønnfink 08.01.2021 Lille Tøyen hageby
186 Furukorsnebb 08.06.2021 Svene
187 Grankorsnebb 10.06.2021 Rollag
188 Brunsisik 29.04.2021 Lista fyr
189 Gråsisik 20.02.2021 Kubekksetra, hytta
190 Grønnsisik 12.01.2021 Tangen
191 Stillits 05.01.2021 Lille Tøyen hageby
192 Dompap 08.01.2021 Botanisk hage
193 Kjernebiter 13.01.2021 Botanisk hage
194 Bergirisk 02.08.2021 Kråkholmen
195 Tornirisk 21.04.2021 Årnestangen, innerst
196 Gråspurv 01.01.2021 Veiholmen
197 Pilfink 07.01.2020 Lille Tøyen hageby

NSKF-arter er uthevet.