| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Anders K Wollan

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 05.01.2021 Teglverksdammen
2 Sangsvane 02.01.2021 Veiholmen
3 Kortnebbgås 26.03.2021 Starene
4 Grågås 13.01.2021 Østensjøvannet, utløpet av Bølerbekken
5 Kanadagås 09.03.2021 Østensjøvannet
6 Hvitkinngås 13.01.2021 Østensjøvannet, utløpet av Bølerbekken
7 Gravand 16.03.2021 Hunnebotn
8 Brunnakke 16.03.2021 Fuglevika, Kurefjorden
9 Snadderand 23.09.2021 Orresjøosen
10 Krikkand 03.01.2021 Mågolmen
11 Amerikakrikkand 23.04.2021 Merkja, Nordre Øyern
12 Stokkand 01.01.2021 Veiholmen
13 Stjertand 15.03.2021 Hasle, Teglverksdammen
14 Knekkand 25.04.2021 Tuentangen, dammen
15 Skjeand 28.04.2021 Lista fyr
16 Taffeland 20.07.2021 Hellesjøvann
17 Toppand 25.02.2021 Leira v Lillestrøm
18 Bergand 23.09.2021 Orresjøosen
19 Ærfugl 01.01.2021 Veiholmen
20 Havelle 01.01.2021 Veiholmen
21 Svartand 01.01.2021 Veiholmen
22 Sjøorre 01.01.2021 Veiholmen
23 Kvinand 01.01.2021 Veiholmen
24 Lappfiskand 16.03.2021 Holm brygge, Torsrød
25 Siland 01.01.2021 Veiholmen
26 Laksand 24.01.2021 Lindhjulsvika
27 Fasan 14.06.2021 Austmarka
28 Storfugl 08.06.2021 Svene
29 Orrfugl 28.03.2021 Ulvsjøberget, øst
30 Jerpe 07.06.2021 Kalvmyra NR
31 Gulnebblom 01.05.2021 Lomsebukta/Einarsneset
32 Storlom 18.04.2021 Lindhjulsvika
33 Islom 29.04.2021 Lista fyr
34 Smålom 01.05.2021 Lista Fyr
35 Dvergdykker 16.03.2021 Holm brygge, Torsrød
36 Toppdykker 16.03.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
37 Horndykker 16.03.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
38 Stork 30.04.2021 Lista fyr
39 Havsule 01.01.2021 Veiholmen
40 Storskarv 01.01.2021 Veiholmen
41 Toppskarv 28.04.2021 Lista fyr
42 Gråhegre 01.01.2021 Veiholmen
43 Egretthegre 20.07.2021 Nordre Øyern, v utløpet av Leira
44 Fiskeørn 24.04.2021 Lindhjulsvika
45 Kongeørn 04.01.2021 Gyl
46 Sivhauk 01.05.2021 Slevdalsvannet
47 Myrhauk 22.06.2021 Haugastøl
48 Spurvehauk 05.01.2021 Lille Tøyen
49 Hønsehauk 11.02.2021 Botanisk hage
50 Havørn 01.01.2021 Veiholmen
51 Fjellvåk 29.06.2021 Dumdalen
52 Musvåk 16.03.2021 Falkensten Båthavn
53 Vannrikse 01.05.2021 Slevdalsvannet
54 Sumprikse 13.06.2021 Sorgenfridammen
55 Sivhøne 13.01.2021 Østensjøvannet, utløpet av Bølerbekken
56 Sothøne 05.01.2021 Teglverksdammen
57 Trane 30.03.2021 årnestangen
58 Vipe 16.03.2021 Skjebergkilen
59 Heilo 01.05.2021 Lista fuglestasjon
60 Tundralo 13.05.2021 Svellet
61 Sandlo 16.03.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
62 Dverglo 29.04.2021 Lista fuglestasjon
63 Tjeld 03.01.2021 Måsøya
64 Enkeltbekkasin 21.04.2021 Årnestangen, innerst
65 Svarthalespove 28.04.2021 Lista fyr
66 Lappspove 17.04.2021 Svellet, Nordre Øyern
67 Småspove 01.05.2021 Lista fuglestasjon
68 Storspove 01.01.2021 Veiholmen
69 Sotsnipe 13.05.2021 Svellet
70 Rødstilk 28.04.2021 Lista fyr
71 Gluttsnipe 04.05.2021 Hellesjøvann
72 Skogsnipe 30.03.2021 årnestangen
73 Grønnstilk 12.05.2021 Rambergbukta, Jeløya
74 Strandsnipe 02.05.2021 Lista Fyr
75 Steinvender 14.09.2021 Årnestangen
76 Polarsnipe 23.09.2021 Revestranden
77 Sandløper 01.08.2021 Eidøya fergeleie
78 Dvergsnipe 02.09.2021 Årnestangen, ytterst
79 Temmincksnipe 25.05.2021 Kallaksjøen
80 Myrsnipe 12.05.2021 Rambergbukta, Jeløya
81 Fjæreplytt 03.01.2021 Måsøya
82 Brushane 13.05.2021 Svellet
83 Rugde 02.03.2021 Ulsrudtjern-Østmarksetra-Nøklevann
84 Krykkje 02.01.2021 Veiholmen
85 Sabinemåke 05.08.2021 Småøyene, Steinsfjorden
86 Hettemåke 16.03.2021 Øra, Fredrikstad
87 Dvergmåke 05.08.2022 Vik, Steinsfjorden
88 Svartehavsmåke 28.04.2021 Bygdøy kongsgård
89 Fiskemåke 01.01.2021 Veiholmen
90 Gråmåke 01.01.2021 Veiholmen
91 Sildemåke 16.03.2021 Skjebergkilen
92 Polarmåke 30.04.2021 Lista fyr
93 Svartbak 01.01.2021 Veiholmen
94 Makrellterne 04.05.2021 Hellesjøvann
95 Rødnebbterne 29.07.2021 Smøla
96 Storjo 04.08.2021 Runde
97 Tyvjo 29.07.2021 Smøla
98 Alkekonge 01.01.2021 Veiholmen
99 Lomvi 06.01.2021 Bygdøy/Lysakerfjorden
100 Alke 04.08.2021 Runde
101 Teist 01.01.2021 Veiholmen
102 Lunde 01.01.2021 Veiholmen
103 Klippedue (dom.: bydue) 05.01.2021 Hovindammen
104 Skogdue 16.03.2021 Hunnebotn
105 Ringdue 27.01.2021 Lille Tøyen
106 Tyrkerdue 08.01.2020 Lille Tøyen hageby
107 Gjøk 25.05.2021 Hellesjøvann
108 Kattugle 15.05.2021 Lindhjulsvika
109 Lappugle 13.07.2021 Kalvmyra
110 Haukugle 10.02.2021 Maridalen, Sandermosen
111 Spurveugle 31.01.2021 Lindhjulsvika
112 Perleugle 27.02.2021 Kubekksetra
113 Tårnseiler 18.05.2021 Tuentangen
114 Vendehals 03.05.2021 Slevdalsvannet vest
115 Flaggspett 06.01.2021 Bygdøy, Huk
116 Dvergspett 02.03.2021 Øya, Nordre Øyern naturreservat
117 Svartspett 05.03.2021 Lindhjulsvika
118 Grønnspett 05.03.2021 Lindhjulsvika
119 Gråspett 25.06.2022 Ostavatnet, sørside
120 Tårnfalk 14.05.2021 Lindhjulsvika
121 Dvergfalk 25.07.2021 Tjønnbu, Grødalen
122 Lerkefalk 25.08.2021 Maridalen, vestsiden
123 Vandrefalk 11.02.2021 Botanisk hage
124 Tornskate 13.05.2021 Tuentangen
125 Varsler 16.03.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
126 Lavskrike 22.03.2021 Trysilhytta, Kubekksetra
127 Nøtteskrike 10.02.2021 Maridalen, Dausjøelva
128 Skjære 01.01.2021 Veiholmen
129 Nøttekråke 17.07.2021 Lindhjulsvika
130 Kaie 05.01.2021 Hovindammen
131 Kornkråke 26.03.2021 Stange sentrum vest
132 Svartkråke 30.04.2021 Lista Fyr
133 Kråke 01.01.2021 Veiholmen
134 Ravn 12.01.2021 Minnesund
135 Sanglerke 03.03.2021 Nittedal, E6/Plantasjen
136 Sandsvale 28.04.2021 Fuglevika
137 Låvesvale 29.04.2021 Lista fyr
138 Taksvale 02.05.2021 Lista Fyr, Steinvika
139 Løvmeis 09.01.2021 Lindhjulsvika
140 Granmeis 26.02.2021 Kubekksetra, hytta
141 Svartmeis 09.01.2021 Lindhjulsvika, Øyern
142 Toppmeis 09.01.2021 Lindhjulsvika, Øyern
143 Kjøttmeis 04.01.2021 Sunndalsøra
144 Blåmeis 04.01.2021 Sunndalsøra
145 Stjertmeis 17.01.2021 Lindhjulsvika
146 Spettmeis 08.01.2021 Botanisk hage
147 Trekryper 09.01.2021 Lindhjulsvika, Øyern
148 Gjerdesmett 04.01.2021 Meisingset
149 Fossekall 10.02.2021 Maridalen, Bjørnsjøeelva v Hammeren
150 Fuglekonge 28.02.2021 Kubekksetra, hytta
151 Løvsanger 29.04.2021 Lista fyr
152 Gransanger 17.04.2021 Lindhjulsvika
153 Bøksanger 22.05.2021 Østensjøvannet
154 Gulsanger 13.05.2021 Tuentangen
155 Sivsanger 01.05.2021 Slevdalsvannet
156 Rørsanger 19.05.2021 Storøykilen, Fornebu
157 Busksanger 14.06.2021 Ris, Kongeveien 189
158 Myrsanger 19.05.2021 Storøykilen, Fornebu
159 Trostesanger 14.06.2021 Nordre Grav
160 Munk 01.01.2021 veiholmen
161 Hagesanger 19.05.2021 Storøykilen, Fornebu
162 Tornsanger 13.05.2021 Årnestangen, innerst
163 Møller 12.05.2021 Rambergbukta, Jeløya
164 Gråfluesnapper 13.05.2021 Tuentangen
165 Rødstrupe 11.01.2021 Lille Tøyen hageby
166 Nattergal 23.05.2021 Kjerringvik
167 Blåstrupe 29.06.2021 Dumdalen
168 Svarthvit fluesnapper 13.05.2021 Tuentangen
169 Rødstjert 25.06.2022 Ostavatnet, sørside
170 Buskskvett 29.04.2021 Lista fyr
171 Svartstrupe 10.03.2021 Maridalen, bekkedal mellom Kammeren og Kirkeby
172 Steinskvett 28.04.2021 Fuglevika
173 Ringtrost 23.06.2021 Dumdalen
174 Svarttrost 01.01.2021 Veiholmen
175 Gråtrost 02.01.2021 Frostadheia
176 Rødvingetrost 02.01.2021 Frostadheia
177 Måltrost 31.03.2021 Lindhjulsvika
178 Duetrost 28.03.2021 Vestbyvegen øst for Trysilsetra
179 Stær 24.02.2021 Kjeller
180 Jernspurv 29.04.2021 Lista fyr
181 Linerle 18.04.2021 Lindhjulsvika
182 Gulerle 28.04.2021 Lista fyr
183 Vintererle 09.04.2021 Lindhjulsvika
184 Trepiplerke 12.05.2021 Rambergbukta, Jeløya
185 Heipiplerke 02.01.2021 Storvatnet
186 Skjærpiplerke 28.04.2021 Lista fyr
187 Lappspurv 26.06.2021 Hallingskeid
188 Gulspurv 06.01.2021 Bygdøy, Huk
189 Sivspurv 30.03.2021 årnestangen
190 Bokfink 14.01.2021 Botanisk hage
191 Bjørkefink 26.04.2021 Våtmarkssenteret, Nordre Øyern
192 Rosenfink 02.06.2021 Gvammen, Hjartdal
193 Grønnfink 08.01.2021 Lille Tøyen hageby
194 Furukorsnebb 08.06.2021 Svene
195 Grankorsnebb 10.06.2021 Rollag
196 Brunsisik 29.04.2021 Lista fyr
197 Gråsisik 20.02.2021 Kubekksetra, hytta
198 Grønnsisik 12.01.2021 Tangen
199 Stillits 05.01.2021 Lille Tøyen hageby
200 Dompap 08.01.2021 Botanisk hage
201 Kjernebiter 13.01.2021 Botanisk hage
202 Bergirisk 02.08.2021 Kråkholmen
203 Tornirisk 21.04.2021 Årnestangen, innerst
204 Gråspurv 01.01.2021 Veiholmen
205 Pilfink 07.01.2020 Lille Tøyen hageby

NSKF-arter er uthevet.