| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Thomas Høyer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Gravand
10 Brunnakke
11 Snadderand
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Skjeand
16 Toppand
17 Bergand
18 Ærfugl
19 Havelle
20 Svartand
21 Sjøorre
22 Kvinand
23 Lappfiskand
24 Siland
25 Laksand
26 Orrfugl
27 Gulnebblom
28 Storlom
29 Islom
30 Smålom
31 Dvergdykker
32 Gråstrupedykker
33 Horndykker
34 Havhest
35 Havsule
36 Storskarv
37 Toppskarv
38 Gråhegre
39 Egretthegre 05.05.2018 Ona
40 Kongeørn
41 Spurvehauk
42 Hønsehauk
43 Havørn
44 Vannrikse
45 Sothøne
46 Trane
47 Vipe
48 Heilo
49 Tundralo
50 Sandlo
51 Tjeld
52 Kvartbekkasin
53 Enkeltbekkasin
54 Svarthalespove
55 Lappspove
56 Småspove
57 Storspove
58 Sotsnipe
59 Rødstilk
60 Gluttsnipe
61 Strandsnipe
62 Steinvender
63 Sandløper
64 Dvergsnipe
65 Myrsnipe
66 Fjæreplytt
67 Brushane
68 Krykkje
69 Hettemåke
70 Fiskemåke
71 Gråmåke
72 Grønlandsmåke
73 Sildemåke
74 Polarmåke
75 Svartbak
76 Makrellterne
77 Rødnebbterne
78 Splitterne
79 Storjo
80 Polarjo
81 Tyvjo
82 Alkekonge
83 Lomvi
84 Alke
85 Teist
86 Lunde
87 Klippedue (dom.: bydue)
88 Ringdue
89 Tyrkerdue
90 Gjøk
91 Hubro
92 Kattugle
93 Tårnseiler
94 Dvergspett
95 Flaggspett
96 Grønnspett
97 Gråspett
98 Tårnfalk
99 Dvergfalk
100 Jaktfalk
101 Vandrefalk
102 Varsler
103 Nøtteskrike
104 Skjære
105 Kaie
106 Kornkråke
107 Kråke
108 Ravn
109 Sanglerke
110 Sandsvale
111 Låvesvale
112 Taksvale
113 Løvmeis
114 Granmeis
115 Svartmeis
116 Toppmeis
117 Kjøttmeis
118 Blåmeis
119 Stjertmeis
120 Spettmeis
121 Trekryper
122 Gjerdesmett
123 Fossekall
124 Fuglekonge
125 Løvsanger
126 Gransanger
127 Gulbrynsanger
128 Sivsanger
129 Munk
130 Hagesanger
131 Tornsanger
132 Møller
133 Gråfluesnapper
134 Rødstrupe
135 Svarthvit fluesnapper
136 Rødstjert
137 Buskskvett
138 Steinskvett
139 Ringtrost
140 Svarttrost
141 Gråtrost
142 Rødvingetrost
143 Måltrost
144 Duetrost
145 Stær
146 Jernspurv
147 Linerle
148 Vintererle
149 Tartarpiplerke
150 Trepiplerke
151 Heipiplerke
152 Skjærpiplerke
153 Sidensvans
154 Snøspurv
155 Gulspurv
156 Sivspurv
157 Bokfink
158 Bjørkefink
159 Trompeterfink 19.10.2018 Åndalsnes
160 Grønnfink
161 Furukorsnebb
162 Grankorsnebb
163 Brunsisik
164 Gråsisik
165 Polarsisik
166 Grønnsisik
167 Bergirisk
168 Tornirisk
169 Stillits
170 Dompap
171 Kjernebiter
172 Gråspurv
173 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.