| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Thomas Høyer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Gravand
10 Brunnakke
11 Snadderand
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Skjeand
15 Taffeland
16 Toppand
17 Ærfugl
18 Havelle
19 Svartand
20 Sjøorre
21 Kvinand
22 Siland
23 Laksand
24 Lirype
25 Gulnebblom
26 Islom
27 Smålom
28 Dvergdykker
29 Gråstrupedykker
30 Horndykker
31 Havhest
32 Stork 09.04.2019 Sandblåstvågen
33 Havsule
34 Storskarv
35 Toppskarv
36 Gråhegre
37 Egretthegre 23.05.2019 Sandblåstvågen
38 Kongeørn
39 Spurvehauk
40 Hønsehauk
41 Havørn
42 Trane
43 Vipe
44 Heilo
45 Sandlo
46 Dverglo 27.04.2019 Røabukta
47 Tjeld
48 Enkeltbekkasin
49 Svarthalespove
50 Lappspove
51 Småspove
52 Storspove
53 Rødstilk
54 Gluttsnipe
55 Strandsnipe
56 Steinvender
57 Sandløper
58 Myrsnipe
59 Rugde
60 Krykkje
61 Hettemåke
62 Fiskemåke
63 Gråmåke
64 Sildemåke
65 Polarmåke
66 Svartbak
67 Makrellterne
68 Splitterne
69 Storjo
70 Polarjo
71 Tyvjo
72 Lomvi
73 Alke
74 Teist
75 Lunde
76 Klippedue (dom.: bydue)
77 Ringdue
78 Tyrkerdue
79 Gjøk
80 Hornugle
81 Jordugle
82 Dvergspett
83 Flaggspett
84 Grønnspett
85 Gråspett
86 Tårnfalk
87 Dvergfalk
88 Vandrefalk
89 Nøtteskrike
90 Skjære
91 Kaie
92 Kråke
93 Ravn
94 Sanglerke
95 Sandsvale
96 Låvesvale
97 Taksvale
98 Løvmeis
99 Granmeis
100 Svartmeis
101 Toppmeis
102 Kjøttmeis
103 Blåmeis
104 Spettmeis
105 Trekryper
106 Gjerdesmett
107 Fuglekonge
108 Løvsanger
109 Gransanger
110 Gulsanger
111 Sivsanger
112 Munk
113 Tornsanger
114 Møller
115 Rødstrupe
116 Svarthvit fluesnapper
117 Buskskvett
118 Svartstrupe
119 Steinskvett
120 Ringtrost
121 Svarttrost
122 Gråtrost
123 Rødvingetrost
124 Måltrost
125 Stær
126 Jernspurv
127 Linerle
128 Trepiplerke
129 Heipiplerke
130 Skjærpiplerke
131 Snøspurv
132 Gulspurv
133 Sivspurv
134 Bokfink
135 Bjørkefink
136 Grønnfink
137 Furukorsnebb
138 Grankorsnebb
139 Gråsisik
140 Grønnsisik
141 Bergirisk
142 Tornirisk
143 Stillits
144 Dompap
145 Gråspurv
146 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.