| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Thomas Høyer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Stripegås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås
11 Gravand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Toppand
21 Ærfugl
22 Havelle
23 Svartand
24 Sjøorre
25 Kvinand
26 Siland
27 Laksand
28 Lirype
29 Gulnebblom
30 Storlom
31 Islom
32 Smålom
33 Dvergdykker
34 Gråstrupedykker
35 Horndykker
36 Havhest
37 Grålire
38 Stork 09.04.2019 Sandblåstvågen
39 Havsule
40 Storskarv
41 Toppskarv
42 Gråhegre
43 Egretthegre 23.05.2019 Sandblåstvågen
44 Silkehegre 16.08.2019 Røabukta
45 Kongeørn
46 Spurvehauk
47 Hønsehauk
48 Havørn
49 Vannrikse
50 Trane
51 Vipe
52 Heilo
53 Tundralo
54 Sandlo
55 Dverglo 27.04.2019 Røabukta
56 Tjeld
57 Kvartbekkasin
58 Enkeltbekkasin
59 Svarthalespove
60 Lappspove
61 Småspove
62 Storspove
63 Sotsnipe
64 Rødstilk
65 Gluttsnipe
66 Grønnstilk
67 Strandsnipe
68 Steinvender
69 Polarsnipe
70 Sandløper
71 Dvergsnipe
72 Tundrasnipe
73 Myrsnipe
74 Fjæreplytt
75 Brushane
76 Rugde
77 Krykkje
78 Sabinemåke
79 Hettemåke
80 Fiskemåke
81 Gråmåke
82 Sildemåke
83 Polarmåke
84 Svartbak
85 Makrellterne
86 Rødnebbterne
87 Splitterne
88 Storjo
89 Polarjo
90 Tyvjo
91 Fjelljo
92 Lomvi
93 Alke
94 Teist
95 Lunde
96 Klippedue (dom.: bydue)
97 Skogdue
98 Ringdue
99 Tyrkerdue
100 Gjøk
101 Kattugle
102 Hornugle
103 Jordugle
104 Tårnseiler
105 Hvitryggspett
106 Flaggspett
107 Dvergspett
108 Grønnspett
109 Gråspett
110 Tårnfalk
111 Dvergfalk
112 Jaktfalk
113 Vandrefalk
114 Tornskate
115 Nøtteskrike
116 Skjære
117 Nøttekråke
118 Kaie
119 Kornkråke
120 Kråke
121 Ravn
122 Sanglerke
123 Sandsvale
124 Låvesvale
125 Taksvale
126 Løvmeis
127 Granmeis
128 Svartmeis
129 Toppmeis
130 Kjøttmeis
131 Blåmeis
132 Spettmeis
133 Trekryper
134 Gjerdesmett
135 Fuglekonge
136 Løvsanger
137 Gransanger
138 Gulbrynsanger
139 Gulsanger
140 Sivsanger
141 Munk
142 Hagesanger
143 Tornsanger
144 Møller
145 Hauksanger
146 Gråfluesnapper
147 Rødstrupe
148 Svarthvit fluesnapper
149 Rødstjert
150 Buskskvett
151 Svartstrupe
152 Steinskvett
153 Ringtrost
154 Svarttrost
155 Gråtrost
156 Rødvingetrost
157 Måltrost
158 Rosenstær 30.08.2019 Nerland
159 Stær
160 Jernspurv
161 Linerle
162 Gulerle
163 Trepiplerke
164 Sibirpiplerke 02.10.2019 Ona
165 Heipiplerke
166 Skjærpiplerke
167 Sidensvans
168 Lappspurv
169 Snøspurv
170 Gulspurv
171 Dvergspurv
172 Sivspurv
173 Bokfink
174 Bjørkefink
175 Konglebit
176 Grønnfink
177 Furukorsnebb
178 Grankorsnebb
179 Båndkorsnebb
180 Brunsisik
181 Gråsisik
182 Polarsisik
183 Grønnsisik
184 Stillits
185 Dompap
186 Bergirisk
187 Tornirisk
188 Gråspurv
189 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.