| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Thomas Høyer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Gravand
10 Brunnakke
11 Snadderand
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Taffeland
15 Toppand
16 Ærfugl
17 Havelle
18 Svartand
19 Sjøorre
20 Kvinand
21 Siland
22 Laksand
23 Lirype
24 Gulnebblom
25 Islom
26 Smålom
27 Dvergdykker
28 Gråstrupedykker
29 Horndykker
30 Havhest
31 Stork 09.04.2019 Sandblåstvågen
32 Havsule
33 Storskarv
34 Toppskarv
35 Gråhegre
36 Kongeørn
37 Spurvehauk
38 Hønsehauk
39 Havørn
40 Trane
41 Vipe
42 Heilo
43 Sandlo
44 Dverglo 27.04.2019 Røabukta
45 Tjeld
46 Enkeltbekkasin
47 Svarthalespove
48 Småspove
49 Storspove
50 Rødstilk
51 Gluttsnipe
52 Strandsnipe
53 Steinvender
54 Sandløper
55 Rugde
56 Krykkje
57 Hettemåke
58 Fiskemåke
59 Gråmåke
60 Sildemåke
61 Polarmåke
62 Svartbak
63 Splitterne
64 Storjo
65 Polarjo
66 Tyvjo
67 Lomvi
68 Alke
69 Teist
70 Lunde
71 Klippedue (dom.: bydue)
72 Ringdue
73 Tyrkerdue
74 Gjøk
75 Hornugle
76 Dvergspett
77 Flaggspett
78 Grønnspett
79 Gråspett
80 Tårnfalk
81 Dvergfalk
82 Vandrefalk
83 Nøtteskrike
84 Skjære
85 Kaie
86 Kråke
87 Ravn
88 Sanglerke
89 Sandsvale
90 Låvesvale
91 Løvmeis
92 Granmeis
93 Svartmeis
94 Toppmeis
95 Kjøttmeis
96 Blåmeis
97 Spettmeis
98 Trekryper
99 Gjerdesmett
100 Fuglekonge
101 Løvsanger
102 Gransanger
103 Gulsanger
104 Munk
105 Møller
106 Rødstrupe
107 Svarthvit fluesnapper
108 Buskskvett
109 Svartstrupe
110 Steinskvett
111 Ringtrost
112 Svarttrost
113 Gråtrost
114 Rødvingetrost
115 Måltrost
116 Stær
117 Jernspurv
118 Linerle
119 Trepiplerke
120 Heipiplerke
121 Skjærpiplerke
122 Snøspurv
123 Gulspurv
124 Sivspurv
125 Bokfink
126 Bjørkefink
127 Grønnfink
128 Furukorsnebb
129 Grankorsnebb
130 Gråsisik
131 Grønnsisik
132 Bergirisk
133 Tornirisk
134 Stillits
135 Dompap
136 Gråspurv
137 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.