| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Thomas Høyer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Brunnakke
7 Krikkand
8 Stokkand
9 Taffeland
10 Toppand
11 Ærfugl
12 Havelle
13 Svartand
14 Sjøorre
15 Kvinand
16 Siland
17 Gulnebblom
18 Islom
19 Smålom
20 Dvergdykker
21 Gråstrupedykker
22 Horndykker
23 Storskarv
24 Toppskarv
25 Gråhegre
26 Kongeørn
27 Spurvehauk
28 Hønsehauk
29 Havørn
30 Tjeld
31 Storspove
32 Steinvender
33 Krykkje
34 Hettemåke
35 Fiskemåke
36 Gråmåke
37 Polarmåke
38 Svartbak
39 Lomvi
40 Alke
41 Teist
42 Klippedue (dom.: bydue)
43 Ringdue
44 Tyrkerdue
45 Hornugle
46 Flaggspett
47 Tårnfalk
48 Nøtteskrike
49 Skjære
50 Kaie
51 Kråke
52 Ravn
53 Granmeis
54 Svartmeis
55 Toppmeis
56 Kjøttmeis
57 Blåmeis
58 Spettmeis
59 Trekryper
60 Gjerdesmett
61 Fuglekonge
62 Rødstrupe
63 Svarttrost
64 Rødvingetrost
65 Skjærpiplerke
66 Gulspurv
67 Bokfink
68 Bjørkefink
69 Grønnfink
70 Grønnsisik
71 Stillits
72 Dompap
73 Gråspurv

NSKF-arter er uthevet.