| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Thomas Høyer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Stripegås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås
11 Gravand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Toppand
21 Ærfugl
22 Havelle
23 Svartand
24 Sjøorre
25 Kvinand
26 Siland
27 Laksand
28 Lirype
29 Gulnebblom
30 Storlom
31 Islom
32 Smålom
33 Dvergdykker
34 Gråstrupedykker
35 Horndykker
36 Havhest
37 Grålire
38 Stork 09.04.2019 Sandblåstvågen
39 Havsule
40 Storskarv
41 Toppskarv
42 Gråhegre
43 Egretthegre 23.05.2019 Sandblåstvågen
44 Silkehegre 16.08.2019 Røabukta
45 Kongeørn
46 Spurvehauk
47 Hønsehauk
48 Havørn
49 Vannrikse
50 Trane
51 Vipe
52 Heilo
53 Tundralo
54 Sandlo
55 Dverglo 27.04.2019 Røabukta
56 Tjeld
57 Kvartbekkasin
58 Enkeltbekkasin
59 Svarthalespove
60 Lappspove
61 Småspove
62 Storspove
63 Sotsnipe
64 Rødstilk
65 Gluttsnipe
66 Grønnstilk
67 Strandsnipe
68 Steinvender
69 Polarsnipe
70 Sandløper
71 Dvergsnipe
72 Tundrasnipe
73 Myrsnipe
74 Fjæreplytt
75 Brushane
76 Rugde
77 Krykkje
78 Sabinemåke
79 Hettemåke
80 Fiskemåke
81 Gråmåke
82 Sildemåke
83 Polarmåke
84 Svartbak
85 Makrellterne
86 Rødnebbterne
87 Splitterne
88 Storjo
89 Polarjo
90 Tyvjo
91 Fjelljo
92 Lomvi
93 Alke
94 Teist
95 Lunde
96 Klippedue (dom.: bydue)
97 Skogdue
98 Ringdue
99 Tyrkerdue
100 Gjøk
101 Kattugle
102 Hornugle
103 Jordugle
104 Tårnseiler
105 Dvergspett
106 Flaggspett
107 Grønnspett
108 Gråspett
109 Tårnfalk
110 Dvergfalk
111 Jaktfalk
112 Vandrefalk
113 Tornskate
114 Nøtteskrike
115 Skjære
116 Kaie
117 Kråke
118 Ravn
119 Sanglerke
120 Sandsvale
121 Låvesvale
122 Taksvale
123 Løvmeis
124 Granmeis
125 Svartmeis
126 Toppmeis
127 Kjøttmeis
128 Blåmeis
129 Spettmeis
130 Trekryper
131 Gjerdesmett
132 Fuglekonge
133 Løvsanger
134 Gransanger
135 Gulbrynsanger
136 Gulsanger
137 Sivsanger
138 Munk
139 Hagesanger
140 Tornsanger
141 Møller
142 Hauksanger
143 Gråfluesnapper
144 Rødstrupe
145 Svarthvit fluesnapper
146 Rødstjert
147 Buskskvett
148 Svartstrupe
149 Steinskvett
150 Ringtrost
151 Svarttrost
152 Gråtrost
153 Rødvingetrost
154 Måltrost
155 Rosenstær 30.08.2019 Nerland
156 Stær
157 Jernspurv
158 Linerle
159 Gulerle
160 Trepiplerke
161 Sibirpiplerke 02.10.2019 Ona
162 Heipiplerke
163 Skjærpiplerke
164 Lappspurv
165 Snøspurv
166 Gulspurv
167 Dvergspurv
168 Sivspurv
169 Bokfink
170 Bjørkefink
171 Konglebit
172 Grønnfink
173 Furukorsnebb
174 Grankorsnebb
175 Båndkorsnebb
176 Brunsisik
177 Gråsisik
178 Polarsisik
179 Grønnsisik
180 Bergirisk
181 Tornirisk
182 Stillits
183 Dompap
184 Gråspurv
185 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.