| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Thomas Høyer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Grågås
4 Kanadagås
5 Rødhalsgås 04.04.2020 Løvika, Aukra
6 Gravand
7 Krikkand
8 Stokkand
9 Toppand
10 Ærfugl
11 Havelle
12 Svartand
13 Sjøorre
14 Kvinand
15 Siland
16 Laksand
17 Smålom
18 Dvergdykker
19 Gråstrupedykker
20 Toppdykker 19.02.2020 Nåsvannet
21 Horndykker
22 Havsule
23 Storskarv
24 Toppskarv
25 Gråhegre
26 Spurvehauk
27 Hønsehauk
28 Havørn
29 Vipe
30 Heilo
31 Sandlo
32 Tjeld
33 Storspove
34 Rødstilk
35 Steinvender
36 Fjæreplytt
37 Krykkje
38 Hettemåke
39 Fiskemåke
40 Gråmåke
41 Grønlandsmåke
42 Polarmåke
43 Svartbak
44 Alke
45 Teist
46 Klippedue (dom.: bydue)
47 Ringdue
48 Tyrkerdue
49 Flaggspett
50 Grønnspett
51 Tårnfalk
52 Dvergfalk
53 Vandrefalk
54 Skjære
55 Kaie
56 Kråke
57 Ravn
58 Løvmeis
59 Granmeis
60 Svartmeis
61 Toppmeis
62 Kjøttmeis
63 Blåmeis
64 Stjertmeis
65 Spettmeis
66 Trekryper
67 Gjerdesmett
68 Fuglekonge
69 Munk
70 Rødstrupe
71 Svarttrost
72 Gråtrost
73 Rødvingetrost
74 Måltrost
75 Duetrost
76 Stær
77 Heipiplerke
78 Skjærpiplerke
79 Sidensvans
80 Snøspurv
81 Gulspurv
82 Bokfink
83 Bjørkefink
84 Grønnfink
85 Furukorsnebb
86 Grankorsnebb
87 Båndkorsnebb
88 Brunsisik
89 Gråsisik
90 Polarsisik
91 Grønnsisik
92 Stillits
93 Dompap
94 Gråspurv
95 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.