| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Thomas Høyer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kanadagås
4 Krikkand
5 Stokkand
6 Ærfugl
7 Havelle
8 Svartand
9 Sjøorre
10 Kvinand
11 Siland
12 Smålom
13 Dvergdykker
14 Havsule
15 Storskarv
16 Toppskarv
17 Gråhegre
18 Havørn
19 Vipe
20 Heilo
21 Tjeld
22 Storspove
23 Steinvender
24 Fjæreplytt
25 Krykkje
26 Hettemåke
27 Gråmåke
28 Grønlandsmåke
29 Polarmåke
30 Svartbak
31 Alke
32 Teist
33 Klippedue (dom.: bydue)
34 Ringdue
35 Tyrkerdue
36 Flaggspett
37 Grønnspett
38 Skjære
39 Kråke
40 Ravn
41 Løvmeis
42 Granmeis
43 Svartmeis
44 Toppmeis
45 Kjøttmeis
46 Blåmeis
47 Spettmeis
48 Gjerdesmett
49 Fuglekonge
50 Rødstrupe
51 Svarttrost
52 Gråtrost
53 Rødvingetrost
54 Skjærpiplerke
55 Sidensvans
56 Gulspurv
57 Bokfink
58 Bjørkefink
59 Grønnfink
60 Furukorsnebb
61 Grankorsnebb
62 Båndkorsnebb
63 Gråsisik
64 Grønnsisik
65 Dompap
66 Gråspurv

NSKF-arter er uthevet.