| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Thomas Høyer Hansen

#ArtDatoSted
1 Sangsvane
2 Grågås
3 Krikkand
4 Stokkand
5 Ærfugl
6 Havelle
7 Svartand
8 Sjøorre
9 Kvinand
10 Siland
11 Laksand
12 Islom
13 Smålom
14 Havsule
15 Storskarv
16 Toppskarv
17 Gråhegre
18 Spurvehauk
19 Havørn
20 Tjeld
21 Storspove
22 Rødstilk
23 Steinvender
24 Fjæreplytt
25 Hettemåke
26 Fiskemåke
27 Gråmåke
28 Grønlandsmåke
29 Polarmåke
30 Svartbak
31 Teist
32 Klippedue (dom.: bydue)
33 Tyrkerdue
34 Flaggspett
35 Vandrefalk
36 Varsler
37 Skjære
38 Kråke
39 Ravn
40 Granmeis
41 Svartmeis
42 Kjøttmeis
43 Blåmeis
44 Stjertmeis
45 Spettmeis
46 Trekryper
47 Gjerdesmett
48 Fuglekonge
49 Rødstrupe
50 Svarttrost
51 Gråtrost
52 Rødvingetrost
53 Stær
54 Skjærpiplerke
55 Gulspurv
56 Bokfink
57 Grønnfink
58 Grønnsisik
59 Stillits
60 Dompap
61 Gråspurv
62 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.