| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Thomas Høyer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kanadagås
4 Krikkand
5 Stokkand
6 Toppand
7 Ærfugl
8 Praktærfugl
9 Havelle
10 Svartand
11 Sjøorre
12 Kvinand
13 Siland
14 Laksand
15 Islom
16 Smålom
17 Dvergdykker
18 Horndykker
19 Havsule
20 Storskarv
21 Toppskarv
22 Gråhegre
23 Havørn
24 Tundralo
25 Tjeld
26 Storspove
27 Rødstilk
28 Steinvender
29 Krykkje
30 Hettemåke
31 Fiskemåke
32 Gråmåke
33 Grønlandsmåke
34 Svartbak
35 Alkekonge
36 Teist
37 Klippedue (dom.: bydue)
38 Ringdue
39 Tyrkerdue
40 Flaggspett
41 Skjære
42 Kråke
43 Ravn
44 Løvmeis
45 Granmeis
46 Svartmeis
47 Kjøttmeis
48 Blåmeis
49 Spettmeis
50 Trekryper
51 Gjerdesmett
52 Fuglekonge
53 Rødstrupe
54 Svarttrost
55 Gråtrost
56 Rødvingetrost
57 Stær
58 Skjærpiplerke
59 Sidensvans
60 Gulspurv
61 Bokfink
62 Bjørkefink
63 Grønnfink
64 Grankorsnebb
65 Gråsisik
66 Grønnsisik
67 Stillits
68 Gråspurv
69 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.