| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Thomas H��yer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Ringgås
8 Gravand
9 Brunnakke
10 Snadderand
11 Krikkand
12 Stokkand
13 Stjertand
14 Skjeand
15 Taffeland
16 Toppand
17 Bergand
18 Ærfugl
19 Praktærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Kvinand
24 Siland
25 Laksand
26 Vaktel
27 Orrfugl
28 Gulnebblom
29 Storlom
30 Islom
31 Smålom
32 Dvergdykker
33 Gråstrupedykker
34 Toppdykker
35 Horndykker
36 Havhest
37 Grålire
38 Havlire
39 Havsule
40 Storskarv
41 Toppskarv
42 Gråhegre
43 Egretthegre 21.04.2021 Nåsvannet
44 Kongeørn
45 Spurvehauk
46 Hønsehauk
47 Havørn
48 Vannrikse
49 Trane
50 Vipe
51 Heilo
52 Tundralo
53 Sandlo
54 Boltit
55 Tjeld
56 Kvartbekkasin
57 Enkeltbekkasin
58 Svarthalespove
59 Lappspove
60 Småspove
61 Storspove
62 Sotsnipe
63 Rødstilk
64 Gluttsnipe
65 Strandsnipe
66 Steinvender
67 Polarsnipe
68 Sandløper
69 Dvergsnipe
70 Myrsnipe
71 Fjæreplytt
72 Brushane
73 Rugde
74 Krykkje
75 Sabinemåke
76 Hettemåke
77 Fiskemåke
78 Gråmåke
79 Grønlandsmåke
80 Sildemåke
81 Polarmåke
82 Svartbak
83 Makrellterne
84 Rødnebbterne
85 Storjo
86 Tyvjo
87 Alkekonge
88 Lomvi
89 Alke
90 Teist
91 Lunde
92 Klippedue (dom.: bydue)
93 Skogdue
94 Ringdue
95 Turteldue 25.04.2021 Vuggaveien
96 Tyrkerdue
97 Gjøk
98 Kattugle
99 Tårnseiler
100 Hærfugl 23.10.2021 Freineset, Husby gård
101 Flaggspett
102 Dvergspett
103 Svartspett
104 Grønnspett
105 Gråspett
106 Tårnfalk
107 Dvergfalk
108 Vandrefalk
109 Varsler
110 Nøtteskrike
111 Skjære
112 Nøttekråke
113 Kråke
114 Ravn
115 Sanglerke
116 Sandsvale
117 Låvesvale
118 Taksvale
119 Løvmeis
120 Granmeis
121 Svartmeis
122 Toppmeis
123 Kjøttmeis
124 Blåmeis
125 Stjertmeis
126 Spettmeis
127 Trekryper
128 Gjerdesmett
129 Fossekall
130 Fuglekonge
131 Løvsanger
132 Gransanger
133 Gulbrynsanger
134 Gulsanger
135 Sivsanger
136 Busksanger
137 Munk
138 Hagesanger
139 Tornsanger
140 Møller
141 Gråfluesnapper
142 Rødstrupe
143 Svarthvit fluesnapper
144 Buskskvett
145 Svartstrupe
146 Steinskvett
147 Ringtrost
148 Svarttrost
149 Gråtrost
150 Rødvingetrost
151 Måltrost
152 Duetrost
153 Stær
154 Jernspurv
155 Linerle
156 Trepiplerke
157 Heipiplerke
158 Skjærpiplerke
159 Sidensvans
160 Lappspurv
161 Snøspurv
162 Gulspurv
163 Hvithodespurv 16.02.2021 Øravegen 17
164 Sivspurv
165 Bokfink
166 Bjørkefink
167 Grønnfink
168 Furukorsnebb
169 Grankorsnebb
170 Båndkorsnebb
171 Brunsisik
172 Gråsisik
173 Polarsisik
174 Grønnsisik
175 Stillits
176 Dompap
177 Bergirisk
178 Tornirisk
179 Gråspurv
180 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.