| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Thomas H��yer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Gravand
11 Knoppand (dom.: moskusand)
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Skjeand
18 Toppand
19 Bergand
20 Ærfugl
21 Praktærfugl
22 Havelle
23 Svartand
24 Sjøorre
25 Brilleand 29.10.2022 Freineset
26 Kvinand
27 Siland
28 Laksand
29 Vaktel
30 Orrfugl
31 Storlom
32 Islom
33 Smålom
34 Dvergdykker
35 Horndykker
36 Havhest
37 Grålire
38 Havlire
39 Havsule
40 Storskarv
41 Toppskarv
42 Gråhegre
43 Egretthegre 05.05.2022 Gaustadvågen
44 Kongeørn
45 Spurvehauk
46 Hønsehauk
47 Havørn
48 Fjellvåk
49 Musvåk
50 Vannrikse
51 Åkerrikse Skottheimsvika
52 Trane
53 Vipe
54 Heilo
55 Tundralo
56 Sandlo
57 Boltit
58 Tjeld
59 Kvartbekkasin
60 Enkeltbekkasin
61 Svarthalespove
62 Lappspove
63 Småspove
64 Storspove
65 Sotsnipe
66 Rødstilk
67 Gluttsnipe
68 Grønnstilk
69 Strandsnipe
70 Flekksnipe 05.10.2022 Blimsanden, Giske, MR
71 Steinvender
72 Polarsnipe
73 Sandløper
74 Dvergsnipe
75 Temmincksnipe
76 Tundrasnipe
77 Myrsnipe
78 Fjæreplytt
79 Brushane
80 Rugde
81 Krykkje
82 Sabinemåke
83 Hettemåke
84 Dvergmåke
85 Fiskemåke
86 Gråmåke
87 Kaspimåke 18.09.2022 Farstadsanden
88 Grønlandsmåke
89 Sildemåke
90 Svartbak
91 Makrellterne
92 Rødnebbterne
93 Storjo
94 Polarjo
95 Tyvjo
96 Fjelljo
97 Alkekonge
98 Lomvi
99 Alke
100 Teist
101 Lunde
102 Klippedue (dom.: bydue)
103 Ringdue
104 Tyrkerdue
105 Gjøk
106 Kattugle
107 Tårnseiler
108 Vendehals
109 Flaggspett
110 Dvergspett
111 Svartspett
112 Grønnspett
113 Gråspett
114 Tårnfalk
115 Dvergfalk
116 Vandrefalk
117 Nøtteskrike
118 Skjære
119 Nøttekråke
120 Kråke
121 Ravn
122 Sanglerke
123 Fjellerke
124 Sandsvale
125 Låvesvale
126 Taksvale
127 Løvmeis
128 Granmeis
129 Svartmeis
130 Toppmeis
131 Kjøttmeis
132 Blåmeis
133 Stjertmeis
134 Spettmeis
135 Trekryper
136 Gjerdesmett
137 Fuglekonge
138 Løvsanger
139 Gransanger
140 Gulbrynsanger
141 Gulsanger
142 Sivsanger
143 Munk
144 Hagesanger
145 Tornsanger
146 Møller
147 Gråfluesnapper
148 Rødstrupe
149 Svarthvit fluesnapper
150 Rødstjert
151 Buskskvett
152 Svartstrupe
153 Steinskvett
154 Gulltrost (Skjelltrost) 07.10.2022 Ona
155 Ringtrost
156 Svarttrost
157 Gråtrost
158 Rødvingetrost
159 Måltrost
160 Duetrost
161 Rosenstær 23.05.2022 Meisingset
162 Stær
163 Jernspurv
164 Linerle
165 Gulerle
166 Trepiplerke
167 Heipiplerke
168 Lappiplerke
169 Skjærpiplerke
170 Sidensvans
171 Lappspurv
172 Gulspurv
173 Sivspurv
174 Bokfink
175 Bjørkefink
176 Grønnfink
177 Furukorsnebb
178 Grankorsnebb
179 Båndkorsnebb
180 Brunsisik
181 Gråsisik
182 Polarsisik
183 Grønnsisik
184 Stillits
185 Dompap
186 Bergirisk
187 Tornirisk
188 Gråspurv
189 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.