| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Thomas H��yer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Grågås
4 Kanadagås
5 Hvitkinngås
6 Gravand
7 Knoppand (dom.: moskusand)
8 Brunnakke
9 Krikkand
10 Stokkand
11 Stjertand
12 Toppand
13 Ærfugl
14 Praktærfugl
15 Havelle
16 Svartand
17 Sjøorre
18 Kvinand
19 Siland
20 Laksand
21 Vaktel
22 Orrfugl
23 Storlom
24 Islom
25 Smålom
26 Dvergdykker
27 Horndykker
28 Havsule
29 Storskarv
30 Toppskarv
31 Gråhegre
32 Egretthegre 05.05.2022 Gaustadvågen
33 Kongeørn
34 Spurvehauk
35 Hønsehauk
36 Havørn
37 Fjellvåk
38 Musvåk
39 Vannrikse
40 Trane
41 Vipe
42 Heilo
43 Tundralo
44 Sandlo
45 Boltit
46 Tjeld
47 Enkeltbekkasin
48 Svarthalespove
49 Lappspove
50 Småspove
51 Storspove
52 Rødstilk
53 Gluttsnipe
54 Strandsnipe
55 Steinvender
56 Polarsnipe
57 Myrsnipe
58 Fjæreplytt
59 Rugde
60 Krykkje
61 Hettemåke
62 Fiskemåke
63 Gråmåke
64 Grønlandsmåke
65 Sildemåke
66 Svartbak
67 Makrellterne
68 Rødnebbterne
69 Storjo
70 Tyvjo
71 Fjelljo
72 Alkekonge
73 Teist
74 Klippedue (dom.: bydue)
75 Ringdue
76 Tyrkerdue
77 Gjøk
78 Tårnseiler
79 Vendehals
80 Flaggspett
81 Grønnspett
82 Gråspett
83 Tårnfalk
84 Dvergfalk
85 Nøtteskrike
86 Skjære
87 Kråke
88 Ravn
89 Sanglerke
90 Fjellerke
91 Sandsvale
92 Låvesvale
93 Taksvale
94 Løvmeis
95 Granmeis
96 Svartmeis
97 Kjøttmeis
98 Blåmeis
99 Stjertmeis
100 Spettmeis
101 Trekryper
102 Gjerdesmett
103 Fuglekonge
104 Løvsanger
105 Gransanger
106 Gulsanger
107 Sivsanger
108 Munk
109 Tornsanger
110 Møller
111 Gråfluesnapper
112 Rødstrupe
113 Svarthvit fluesnapper
114 Rødstjert
115 Buskskvett
116 Svartstrupe
117 Steinskvett
118 Ringtrost
119 Svarttrost
120 Gråtrost
121 Rødvingetrost
122 Måltrost
123 Duetrost
124 Stær
125 Jernspurv
126 Linerle
127 Gulerle
128 Trepiplerke
129 Heipiplerke
130 Skjærpiplerke
131 Sidensvans
132 Gulspurv
133 Sivspurv
134 Bokfink
135 Bjørkefink
136 Grønnfink
137 Grankorsnebb
138 Brunsisik
139 Gråsisik
140 Grønnsisik
141 Stillits
142 Dompap
143 Bergirisk
144 Tornirisk
145 Gråspurv
146 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.