| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2023 for Thomas H��yer Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Gravand
10 Mandarinand
11 Brunnakke
12 Amerikablesand 19.05.2023 Einsetvågen, Eide
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Kvinand
24 Lappfiskand
25 Siland
26 Laksand
27 Orrfugl
28 Gulnebblom
29 Storlom
30 Islom
31 Smålom
32 Dvergdykker
33 Gråstrupedykker
34 Horndykker
35 Havsule
36 Storskarv
37 Toppskarv
38 Gråhegre
39 Kongeørn
40 Spurvehauk
41 Havørn
42 Trane
43 Vipe
44 Heilo
45 Sandlo
46 Tjeld
47 Enkeltbekkasin
48 Svarthalespove
49 Lappspove
50 Småspove
51 Storspove
52 Rødstilk
53 Strandsnipe
54 Steinvender
55 Sandløper
56 Myrsnipe
57 Fjæreplytt
58 Krykkje
59 Hettemåke
60 Fiskemåke
61 Gråmåke
62 Sildemåke
63 Polarmåke
64 Svartbak
65 Amerikagråmåke 15.01.2023 Ålesund sentrum, MR
66 Makrellterne
67 Rødnebbterne
68 Tyvjo
69 Lomvi
70 Alke
71 Teist
72 Klippedue (dom.: bydue)
73 Ringdue
74 Tyrkerdue
75 Gjøk
76 Kattugle
77 Flaggspett
78 Dvergspett
79 Grønnspett
80 Tårnfalk
81 Dvergfalk
82 Vandrefalk
83 Skjære
84 Kaie
85 Kornkråke
86 Kråke
87 Ravn
88 Sanglerke
89 Sandsvale
90 Låvesvale
91 Løvmeis
92 Granmeis
93 Svartmeis
94 Toppmeis
95 Kjøttmeis
96 Blåmeis
97 Stjertmeis
98 Spettmeis
99 Trekryper
100 Gjerdesmett
101 Fossekall
102 Fuglekonge
103 Løvsanger
104 Gransanger
105 Sivsanger
106 Munk
107 Tornsanger
108 Møller
109 Gråfluesnapper
110 Rødstrupe
111 Svarthvit fluesnapper
112 Svartrødstjert
113 Buskskvett
114 Svartstrupe
115 Steinskvett
116 Ringtrost
117 Svarttrost
118 Gråtrost
119 Rødvingetrost
120 Måltrost
121 Duetrost
122 Stær
123 Jernspurv
124 Linerle
125 Vintererle
126 Trepiplerke
127 Heipiplerke
128 Skjærpiplerke
129 Snøspurv
130 Gulspurv
131 Sivspurv
132 Bokfink
133 Grønnfink
134 Furukorsnebb
135 Grankorsnebb
136 Brunsisik
137 Gråsisik
138 Grønnsisik
139 Stillits
140 Dompap
141 Bergirisk
142 Tornirisk
143 Gråspurv
144 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.